1. בהשוואה לכל צגי המשחקים עם NVIDIA® G-SYNC® HDR במדידה באלכסון נכון ל-7/1/2019

2. כדי להציג תמונות באיכות 4K נדרש תוכן 4K, קצב רענון ברירת המחדל הוא 120Hz כאשר NVIDIA® G-SYNC® HDR מופעל.

3. קצב רענון ברירת המחדל הוא 120Hz כאשר NVIDIA® G-SYNC® HDR מופעל.

4. זוכה כבוד בפרס CES ® 2019 לחדשנות יחד עם Sound Research Corporation.

5. SoundEdge, LLC, 2018-2019

6. ודא שיש ברשותך מנהל ההתקן העדכני ביותר עבור קושחת ה-GPU שלך. בקר בדף: https://www.nvidia.com/object/nv-uefi-update-x64.htmlLink will open in a new tab/window

7. זמין בדגמים נבחרים בלבד.

‎© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.‎ המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.