1 מבוסס על סקירת HP של מאפייני האבטחה המשובצים שפורסמו עבור מדפסות מתחרות מאותו סוג נכון ל-2016. רק HP מציעה שילוב של מאפייני אבטחה שיכולים לנטר, לגלות ולעצור באופן אוטומטי מתקפה, ואז לוודא באופן עצמאי את תקינות התוכנה בעת אתחול מחדש. לקבלת רשימה של מדפסות, בקר בכתובת: www.hp.com/go/PrintersThatProtect. לקבלת מידע נוסף: www.hp.com/go/printersecurityclaims