תוכנית למיחזור ולהחזרה של מוצרי חומרה של HP

מידע למשתמש הקצה

פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE) מתחום טכנולוגיית המידע (IT) מהווה כ-20% מתזרים ה-WEEE הכולל. IT הוא משאב רב-ערך עבור שימוש חוזר ועבור שווקים של חומרי גלם משניים. עיבוד והשלכה שלא כהלכה של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני של IT עלולים לגרום לסכנה לבריאות האדם ולסביבה.

HP ביצעה הערכה של התנאים הנוכחיים עבור שיטות מיחזור ובדיקה של ציוד אלקטרוני במטרה לשפר את תהליכי המיחזור ואת הציוד המשמש למיחזור. המטרה היא למצוא את הפתרון בעל הקיימות הרבה ביותר מבחינה כלכלית וסביבתית. HP ממחזרת רכיבי חומרת מחשבים ומדפסות משנת 1987. תוכניות סוף-חיי-המוצר שלנו מועילות ללקוחות, לסביבה ולעסקינו. בנוסף למיליוני המוצרים שאנו ממחזרים, בכל שנה אנו אוספים כ-2.5 מיליון מוצרי חומרה לשם חידוש או מכירה מחדש.התהליכים המתקדמים של HP מבטיחים מיחזור אחראי של מוצרי חומרה שאינם נדרשים עוד.

אם אתה לקוח עסקי של HP, עיין במידע נוסף שלהלן.


שירותי מיחזור עבור לקוחות עסקיים

השירותים המסופקים


  • הלקוח מעביר את הציוד לנקודת האיסוף הייעודית של HP בישראל

  • HP מספקת מיחזור של ציוד ללא תשלום, בהתאם להנחיות המקומיות החלות ולקוד האתי של החברות בתעשיית האלקטרוניקה (EICC)

  • מסופק אישור על השמדת ציוד

  • ניתן לספק שירותים נוספים על פי דרישה:

  • איסוף של ציוד מאתר הלקוח

  • סילוק ציוד

  • השמדת נתונים מאובטחת

  • מעקב אחר מספר סידורי

המחירים עבור השירותים הנוספים יחושבו באופן פרטני, בהתבסס על מחירי השוק הקיימים.


בקשה לשירותי החזרה


על לקוחות עסקיים של HP המעוניינים בשירותי החזרה למלא טופס באתרי האינטרנט של השותפים שלנו לחץ כאן

לקבלת מידע על שירותי המיחזור במדינות/אזורים אחרים לחץ כאן