תוכניות החלפה והחזרות מוצר

0

תוכניות החלפה

HP מקיימת תוכניות החלפה מרצון לרכיבים או מוצרים אשר עשויים לגרום לבעיות פונקציונליות אך אינם קשורים לסכנות בטיחותיות.


1

החזרות

בשיתוף פעולה עם U.S. Consumer Product Safety Commission‏‏, HP משתתפת בתוכניות החזרה מרצון כאשר נמצא כי חלק פגום עלול לגרום לסכנה בטיחותית.


11

התוכנית להחזרה ולהחלפה של סוללות למחשבים ניידים ולתחנות עבודה ניידות של HP מטעמי בטיחות

התוכנית להחזרה ולהחלפה של סוללות למחשבים ניידים ולתחנות עבודה ניידות של HP מטעמי בטיחות

בינואר 2018, הודיעה HP על תוכנית החזרה והחלפה יזומה עולמית עבור סוללות של מחשבים ניידים ותחנות עבודה ניידות מסוימים. הסוללות שעשויות להיות מושפעות מכך שווקו עם מחשבים ניידים ספציפיים מדגמי HP ProBook (סדרה ‎64x G2 ו- G3 וסדרה ‎65x G2 ו- G3‏), HP x360 310 G2‏, HP ENVY m6‏, HP Pavilion x360‏, HP 11 ועם תחנות עבודה ניידות מדגמי HP ZBook‏ (‎17 G3‏, ‎17 G4, ו- Studio G3) שנמכרו ברחבי העולם מדצמבר 2015 ועד דצמבר 2017. בנוסף לכך, אפשר שסוללות אלה נמכרו גם כאביזרים נלווים או כסוללות חלופיות עבור תחנת העבודה הניידת HP ZBook Studio G4 או עבור מוצר כלשהו מהמוצרים שקדמו לה באמצעות HP או ספק שירות מורשה. סוללות אלו עלולות להתחמם, ומהוות סכנת דליקה וכוויה עבור הלקוחות.

על הלקוחות לחדול מיד משימוש בסוללות המושפעות מהעניין. רבות מהסוללות האלה מהוות חלק פנימי של המערכת ולא נועדו להחלפה על-ידי הלקוח. לפיכך, HP מספקת עדכון BIOS שירוקן את הסוללה וימנע טעינה בעתיד עד להחלפתה. לקוחות HP המושפעים מתוכנית זו יהיו זכאים לקבל שירותי החלפת סוללה בחינם במקום כל סוללה שנמצאה באימות כסוללה מושפעת.


מידע נוסף

10

הרחבה מינואר 2017 ואילך של תוכנית להחזרה ולהחלפה של סוללות למחשבים ניידים של HP מטעמי בטיחות שהוכרזה ב-2016 – סוללות נוספות שהושפעו

הרחבה מינואר 2017 ואילך של תוכנית להחזרה ולהחלפה של סוללות למחשבים ניידים של HP מטעמי בטיחות שהוכרזה ב-2016 – סוללות נוספות שהושפעו

HP מפצירה בלקוחותיה לבדוק שוב מוצרים שייתכן שהם מושפעים


בינואר 2017 הכריזה HP על הרחבת התוכנית הכלל-עולמית השוטפת להחזרה והחלפה של סוללות מטעמי בטיחות; התוכנית תקפה לסוללות מסוימות של מחשבים ניידים, והיא הוכרזה ביוני 2016. התוכנית הורחבה כך שתכלול סוגי סוללות נוספים אשר נשלחו עם אותם דגמים של מחשבים ניידים. הסוללות המושפעות סופקו במחשבים ניידים ספציפיים מסוג HP,‏ Compaq,‏ HP ProBook,‏ HP ENVY,‏ Compaq Presario ו-HP Pavilion שנמכרו ברחבי העולם ממארס 2013 עד אוקטובר 2016, ו/או נמכרו כאביזרים או כחלפים, או סופקו כסוללות רזרביות באמצעות התמיכה. סוללות אלה עלולות להתחמם יתר על המידה ולגרום לסכנת שריפה וכוויות ללקוחות.

חיוני שלקוחות יבדקו שוב את הסוללות שלהם, גם אם הם עשו זאת בעבר ועודכנו שהן לא הושפעו. הערה: לקוחות שכבר קיבלו סוללה חלופית אינם מושפעים מהרחבת התוכנית. על הלקוחות לחדול מיד משימוש בסוללות מושפעות. לקוחות של HP‏ המושפעים מתוכנית זו יהיו זכאים לקבל סוללה חלופית בחינם במקום כל סוללה שהאימות שהתקיים לגביה הצביע על כך שהיא סוללה מושפעת.


מידע נוסף

2

תוכנית להחזר מוצרים (HP Simplified) בטיחותי והחלפה עבור כבל מתח AC של המחשב הנייד של HP

תוכנית להחזר מוצרים (HP Simplified) בטיחותי והחלפה עבור כבל מתח AC של המחשב הנייד של HP

ב-26 באוגוסט, 2014 הכריזה HP על תוכנית עולמית להחזר מוצרים והחלפה מרצון, בשיתוף עם גופי רגולציה ממשלתיים שונים, עבור כבלי מתח AC מסוימים שמשמשים יחד עם מתאמי AC המופצים ברחבי העולם עם מחשבים ניידים ומיני-ניידים של HP ו-Compaq, וכן עם מתאמי AC המופצים יחד עם אביזרים כגון תחנות עגינה. כבלי מתח AC אלה עלולים להתחמם יתר על המידה ולגרום סיכון לשריפות וכוויות. כבלי מתח AC המושפעים מבעיה זו שווקו יחד עם מוצרים ואביזרים שנמכרו מספטמבר 2010 עד יוני 2012. לקוחות HP שתוכנית זו רלוונטית עבורם יהיו זכאים לקבל כבל מתח AC חלופי עבור כל כבל מתח AC שאושר והוחזר, ללא תשלום.


מידע נוסף

6

קישורים נוספים