0

טענות להפרת זכויות באתרי HP

HP מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים ומעודדת אחרים לכבד אותן גם כן. לפיכך, ל-HP יש מדיניות של הסרת מידע ששולחים משתמשים אשר מפר את זכויות הקניין הרוחני של אנשים אחרים, השעיית הגישה לאתר אינטרנט זה (או לחלק ממנו) של כל משתמש באתר אינטרנט זה אשר מפר את זכויות הקניין הרוחני של מישהו אחר, ו/או ביטול בנסיבות המתאימות של החשבון של כל משתמש באתר אינטרנט זה המפר את זכויות הקניין הרוחני של מישהו אחר.

לפי פרק 17 של הקוד האמריקני, סעיף 512, HP יישמה הליכים לקבלת הודעה בכתב על טענות להפרות זכויות יוצרים ולטיפול בטענות אלה בהתאם לחוק זה. אם אתה סבור שזכויות היוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות שלך הופרו על-ידי משתמש באתר אינטרנט זה, עליך למסור הודעה בכתב לסוכן HP שלהלן לצורך הודעה על טענות להפרת זכויות:

Attn: DMCA Copyright Agent
HP Inc.
1050 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
Tel: 650-857-2709
Fax: 650-857-5409
Email: dmca_copyright_notice@hp.com


כדי לוודא שהעניין יטופל באופן מיידי, ההודעה בכתב חייבת:


 • לכלול את חתימתך הפיזית או האלקטרונית;
 • לזהות את היצירה המוגנת בזכויות יוצרים או כל קניין רוחני אחר שאתה טוען שהופר;
 • לזהות את החומר המפר לכאורה באופן מדויק מספיק כדי לאפשר ל-HP לאתר אותו;
 • לכלול מידע הולם שבאמצעותו HP תוכל ליצור אתך קשר (כולל כתובת דואר, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני);
 • לכלול הצהרה שאתה מאמין בתום לב שהשימוש בחומר המוגן בזכויות יוצרים או בקניין רוחני אחר אינו מורשה על-ידי הבעלים, נציגיו או החוק;
 • לכלול הצהרה שהמידע בהודעה בכתב הוא מדויק; וכן
 • לכלול הצהרה, מתוך ידיעת העונשים הקבועים בחוק על עדות שקר, שאתה מורשה לפעול בשם הבעלים החוקיים של זכויות היוצרים או הקניין הרוחני האחר.

אלא אם כן ההודעה נוגעת להפרה של זכויות יוצרים או קניין רוחני אחר, לסוכן לא תהיה אפשרות לטפל בעניין.

שליחת הודעת נגד במסגרת DMCA

נודיע לך שהסרנו חומרים המוגנים בזכויות יוצרים שסיפקת, או השבתנו גישה אליהם, אם הדבר נעשה כתוצאה מקבלת הודעת הסרה חוקית במסגרת DMCA. אם קיבלת הודעה שכזו מאתנו, אתה רשאי לספק לנו הודעת נגד בכתב, שתישלח לסוכן הייעודי, הכוללת את כל המידע הבא:


 • חתימתך הפיזית או האלקטרונית;
 • זיהוי החומרים שהוסרו או שהגישה אליהם הושבתה, והמיקום שבו הופיעו החומרים לפני שהוסרו או שהגישה אליהם הושבתה;
 • הצהרה ממך, מתוך ידיעת העונשים הקבועים בחוק על עדות שקר, כי אתה מאמין בתום לב שהחומרים הוסרו או הושבתו כתוצאה מטעות או מזיהוי שגוי של החומרים להסרה או להשבתה; וכן
 • השם, הכתובת הפיזית ומספר הטלפון שלך, והצהרה שבה אתה מסכים לתחום השיפוט של בית המשפט באזור שבו נמצאת הכתובת הפיזית שלך, או אם הכתובת הפיזית שלך נמצאת מחוץ לארצות הברית, כל אזור שבו אנו נמצאים, וכן עליך לציין שתסכים לקבל צווים משפטיים מהאדם שסיפק את ההודעה על החומרים המפרים לכאורה או מסוכן מטעמו.

ביטול חשבונות של מפרי מדיניות חוזרים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לבטל חשבונות או גישה של כל משתמש באתר אינטרנט זה ו/או בשירות כלשהו שהתקבלו לגביו הודעות חוזרות ונשנות בנושא DMCA או הפרות אחרות.

לראש הדף