מהפך בעולם ההדפסה העסקית

צפה בסרטון הווידאו
×

המדפסות הרב-תכליתיות החדשות לגודל A3

הטכנולוגיה של הדור הבא משדרגת את חווית ההעתקה לרמה חדשה לגמרי, עבור הלקוחות וגם עבור ספקי שירותים מקצועיים.
מידע נוסף
המדפסות הרב-תכליתיות החדשות לגודל A3
 

1. העלות על הבעלות הכוללת מבוססת על שילוב של העמודים המודפסים, תפוקות המחסניות, שימוש באנרגיה ועלויות הרכישה עבור רכיבי חומרה וחומרים מתכלים. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת hp.com/go/learnaboutsupplies.

2. הטענה בדבר האבטחה הטובה מסוגה מבוססת על סקירת HP של מאפייני האבטחה המשובצת שפורסמו עבור מדפסות Pro מתחרות מאותו סוג נכון לינואר 2016.

3. פרס האמינות של BLI מוענק בהתבסס על התקנים שנבדקו מינואר 2012 עד מאי 2018