HP Deskjet Ink Advantage 3700 סדרת המדפסות

$$list_links_tagline$$

הכר את מדפסת ה-All-In-One הקטנה ביותר בעולם*

המדפסת המשתלמת הזאת היא קומפקטית וניידת, ונועדה להיות התאמה מושלמת לסביבתך ולאורח חייך.

חידושים חדשים
זמין כעת ב:
bugkravitzoffice depotivoryksp
 

‎© 2016 HP Development Company, L.P.‎ המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.


המדפסת הקטנה ביותר בעולם מסוגה בהשוואה לממדים של רוב מדפסות הזרקת הדיו המשולבות הכל-באחד בעלות <250 דולר ארה""ב; מחקר פנימי של HP על מפרטי יצרני המדפסות שפורסמו החל מה -1 ביולי, 2018 ויולי 2018 של Keypoint Intelligence - מחקר מעבדת הקונים שהוזמן על ידי HP. נתח שוק כפי שדווח על ידי IDC CYQ1 2018 Tracker ציוד היקפי hardcopy. הממדים הנמדדים עבור סדרת המדפסות HP DeskJet 3700 הם 403 מ""מ x 177 מ""מ x 141 מ""מ (רוחב x x X) ונפח 10,057,671 מילימטרים מעוקבים. לפרטים, רא http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims או http://www.keypointintelligence.com/HPDeskJetSmallest.


הדרך הקלה ביותר להדפיס מהטלפון החכם או מהטבלט. הדפסה ניידת כללית: עבור הדפסה מקומית, המכשיר הנייד והמדפסת חייבים להיות מחוברים לאותה רשת או שיהיה ביניהם חיבור אלחוטי ישיר. הדפסה מרחוק מחייבת חיבור אינטרנט למדפסת HP המחוברת לאינטרנט. לפרטים כיצד להדפיס, כולל השאלה אם יש צורך באפליקציה, בקרו כאן: hp.com/go/mobileprinting.


הדפס תצלומים בעלי צבעים חיים ומסמכים יומיומיים בעזרת מחסניות דיו מקוריות של HP בעלות נמוכה. הדרך הקלה ביותר להדפיס: בהשוואה לרוב מדפסות ה-All-in-one בהזרקת דיו במחיר נמוך מ-399 אירו נכון לרבעון השלישי של 2015, המיועדות למשתמשים פרטיים/משרדים ביתיים, בהתבסס על נתח השוק כפי שדווח על-ידי IDC. התקנת המדפסת מחייבת הורדת אפליקציה. ייתכן שתידרש הרשמה לחשבון HP ePrintCenter‏. הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎2.4 GHz בלבד. בקר בכתובת www.hp.com/go/mobileprinting‎ לקבלת פרטים נוספים.


הדרך הקלה ביותר להדפיס מהטלפון החכם או מהטבלט: בהשוואה לרוב מדפסות All-in-One בהזרקת דיו למשתמשים פרטיים/משרדים ביתיים במחיר נמוך מ-399 אירו נכון לנובמבר 2014, בהתבסס על נתח השוק כפי שדווח על-ידי IDC נכון לרבעון השלישי של 2014, והזמן האופייני להתקנה ו/או נוכחות של Plug-in שנטען מראש. התקנת המדפסת מחייבת הורדת אפליקציה. עבור הדפסה מקומית, המכשיר הנייד והמדפסת חייבים להיות מחוברים לאותה רשת או שיהיה ביניהם חיבור אלחוטי ישיר. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎2.4 GHz בלבד. הדפסה מרחוק מחייבת חיבור לאינטרנט של מדפסת HP בעלת חיבור לאינטרנט. ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או תוכנה ורישום לחשבון HP ePrint. שימוש בפס רחב אלחוטי מחייב רכישה נפרדת של הסכם שירות עבור מכשירים ניידים. בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין במדינה/אזור שלך. בקר בכתובת www.hp.com/go/mobileprinting‎ לקבלת פרטים נוספים (מקור: חנות HP‎)


MOOBE‎: מחייב הורדת האפליקציה HP Smart. ניתן למצוא רשימה מלאה של מערכות הפעלה ומדפסות נתמכות בכתובת http://support.hp.com/us-en/document/c03561640?openCLC=true‎.


הדפסת Wi-Fi Direct‎: לפני ההדפסה יש לחבר את המכשיר הנייד לאות ה-Wi-Fi Direct®‎ של התקן AiO או מדפסת, התומכים ב-Wi-Fi Direct. לקבלת פרטים, בקר בכתובת hp.com/go/mobileprinting‎. Wi-Fi Direct®‎ הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎.


האפליקציה HP Smart‎: המאפיינים הניתנים לשליטה עשויים להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה של המכשיר הנייד. ניתן למצוא רשימה מלאה של מערכות הפעלה נתמכות ופרטים בכתובת http://support.hp.com/us-en/document/c03561640‎.


הדפסה ניידת כללית, הדפסה ניידת מתוך מערכת ההפעלה והדפסה ממגוון מכשירים ניידים: לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומיות, ראה hp.com/go/mobileprinting‎.


האפליקציה HP Smart‎: המאפיינים הניתנים לשליטה עשויים להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה של המכשיר הנייד. ניתן למצוא רשימה מלאה של מערכות הפעלה נתמכות ופרטים בכתובת http://support.hp.com/us-en/document/c03561640‎. הדפסה ניידת כללית, הדפסה ניידת מתוך מערכת ההפעלה והדפסה ממגוון מכשירים ניידים: לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומיות, ראה hp.com/go/mobileprinting‎.


מחייב הורדת האפליקציה HP Smart. ניתן למצוא רשימה מלאה של מערכות הפעלה ומדפסות נתמכות בכתובת http://support.hp.com/gb-en/document/c03561640?openCLC=true‎. המאפיינים הניתנים לשליטה עשויים להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה של המכשיר הנייד. ניתן למצוא רשימה מלאה של מערכות הפעלה נתמכות ופרטים בכתובת http://support.hp.com/gb-en/document/c03561640


התצלום הצבעוני נועד להדגמה בלבד - הדפסה ללא גבולות אינה זמינה עבור המדפסת.


AirPrint הוא סימן מסחרי רשום של ‎Apple Inc.‎‏