מדפסות ומדפסות משולבות HP LaserJet Enterprise

 
הכר את המדפסות והמדפסות הרב-תכליתיות מסדרה HP LaserJet Enterprise 600
מתוכנן לפרודוקטיביות משרדית
הכר את המדפסות מסדרה HP LaserJet Enterprise 600
פרודוקטיביות משופרת
פרודוקטיביות משופרת

מהירויות הדפסת עמודים גבוהות יותר בכל הדגמים מאפשרות הדפסה והדפסה דו-צדדית מהירות יותר.

ההדפסה המאובטחת ביותר בעולם

חבילת מאפייני אבטחה משובצת מסייעת למנוע מהמדפסת שלך להפוך לנקודת כניסה להתקפות.

ההדפסה המאובטחת ביותר בעולם
יכולות תזרים עבודה משופרות
יכולות תזרים עבודה משופרות

סריקה ל-SharePoint (כולל 365) זמינה כעת בכל המדפסות הרב-תכליתיות הארגוניות

מחסניות טונר מקוריות של HP עם JetIntelligence‏

טכנולוגיות המבוססות על JetIntelligence מאפשרות ביצועים משופרים. מחסניות בעלות קיבולת של תפוקה גבוהה מצמצמות את זמני ההתערבות.

מחסניות טונר מקוריות של HP עם JetIntelligence‏
הכר את המדפסות מסדרה HP LaserJet Enterprise 600
פרודוקטיביות משופרת
פרודוקטיביות משופרת

מהירויות הדפסת עמודים גבוהות יותר בכל הדגמים מאפשרות הדפסה והדפסה דו-צדדית מהירות יותר.

ההדפסה המאובטחת ביותר בעולם

חבילת מאפייני אבטחה משובצת מסייעת למנוע מהמדפסת שלך להפוך לנקודת כניסה להתקפות.

ההדפסה המאובטחת ביותר בעולם
יכולות תזרים עבודה משופרות
יכולות תזרים עבודה משופרות

סריקה ל-SharePoint (כולל 365) זמינה כעת בכל המדפסות הרב-תכליתיות הארגוניות

מחסניות טונר מקוריות של HP עם JetIntelligence‏
מחסניות טונר מקוריות של HP עם JetIntelligence‏

טכנולוגיות המבוססות על JetIntelligence מאפשרות ביצועים משופרים. מחסניות בעלות קיבולת של תפוקה גבוהה מצמצמות את זמני ההתערבות.

מדפסות משולבות מסדרה HP LaserJet Enterprise 600

1. מבוסס על סקירת HP של מאפייני האבטחה המשובצת שפורסמו עבור מדפסות מתחרות מאותו סוג נכון ל-2019. רק HP מציעה שילוב של מאפייני אבטחה שיכול לנטר כדי לזהות ולעצור אוטומטית התקפה, ולאחר מכן לאמת באופן עצמי את שלמות התוכנה בעת אתחול. לקבלת רשימת מדפסות, בקר בכתובת https://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. לקבלת מידע נוסף: https://www.hp.com/go/printersecurityclaims.

2. נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734 ואינו כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך. Letter: שחור/צבע-9.8/12.1, A4: שחור/צבע 9.9/12.4 בשניה

3. Wireless Direct/NFC. לפני ההדפסה, יש לחבר את המכשיר הנייד ישירות לאות של מדפסת רגילה או מדפסת משולבת התומכות ב-Wi-Fi Direct®‎. בהתאם לדגם המכשיר הנייד, ייתכן כי יידרשו גם יישום או מנהל התקן. לקבלת פרטים, בקר בכתובת hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎.

4. מהירויות הסריקה נמדדו לפי סריקה ממזין המסמכים האוטומטי. מהירויות עיבוד בפועל עשויות להשתנות בהתאם לרזולוציית הסריקה, תנאי הרשת, ביצועי המחשב ותוכנת היישום.

5. כיס לשילוב חומרה (HIP). פתרונות הנפרסים באמצעות הכיס לשילוב חומרה (HIP) עשויים לחייב רכישה נוספת.

6. Web JetAdmin. HP Web Jetadmin זמין להורדה ללא תוספת תשלום בדף hp.com/go/webjetadmin.

7. מודול Trusted Platform Module אופציונלי. שימוש באביזר האופציונלי HP Trusted Platform Module עשוי לחייב שדרוג קושחה.

8. כולל אחריות מוגבלת של HP למשך שנה אחת ושנתיים נוספות של תמיכה בכפוף לרישום ולקבלה של התנאים וההתניות של HP. לקבלת פרטים, עיין בתנאים וההתניות בכתובת www.hp.com/go/3yearextendedservices.

9. השימוש במחסניות שאינן מתוצרת HP או במחסניות שמולאו מחדש לא ישפיע על האחריות המוגבלת הרגילה של HP למשך שנה אחת, אבל (א) ייתכן שיחולו חיובים נוספים בהתאם להצהרת האחריות המוגבלת של HP; ו(ב) הוא יבטל את השנתיים הנוספות של תמיכה (עיין בתנאים וההתניות בכתובת www.hp.com/go/3yearextendedservices).