מדפסות ומדפסות רב-תכליתיות של HP LaserJet לעסקים

 

1. בהתבסס על סקירת נתונים פנימיים של HP. נתח השוק הגבוה ביותר במגזר שלה, 2019.

2. בהתבסס על סקירת נתונים פנימיים של HP‏, 2019.

3. מבוסס על סקירת HP של מאפייני האבטחה שפורסמו עבור מדפסות מאותו סוג של HP נכון ל-2019. HP מציעה שילוב של מאפייני אבטחה שיכולים לבצע ניטור על-מנת לגלות ולעצור באופן אוטומטי מתקפה, ואז לוודא באופן עצמאי את תקינות התוכנה בעת אתחול מחדש. לקבלת רשימת מדפסות, בקר בכתובת hp.com/go/PrintersThatProtect‏.

4. מהירויות הדפסה: נמדדו באמצעות תקן ISO/NEC 24734, לא כולל ערכה ראשונה של מסמכי הבדיקה. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

6. מהירויות הסריקה נמדדו לפי סריקה ממזין המסמכים האוטומטי. מהירויות העיבוד בפועל עשויות להשתנות בהתאם לרזולוציית הסריקה, תנאי הרשת, ביצועי המחשב ויישום התוכנה.

7. אלחוט ישיר, NFC. לפני ההדפסה, יש לחבר את המכשיר הנייד ישירות לאות של מדפסת משולבת או של מדפסת רגילה הנתמכת על-ידי WiFi Direct‎®‎. בהתאם לדגם המכשיר הנייד, ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או מנהל התקן. לקבלת פרטים, בקר בכתובת hp.com/go/mobileprinting‏.‎ Wi-Fi Direct הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Aliance®‎‎.

8. פרס המהימנות של BLI מבוסס על התקנים שנבדקו מינואר 2012 עד מאי 2018.

9. כולל אחריות מוגבלת של HP למשך שנה אחת ושנתיים נוספות של תמיכה בכפוף לרישום ולקבלה של התנאים וההתניות של HP. לקבלת פרטים, עיין בתנאים וההתניות בכתובת hp.com/go/3yearextendedservices‏.

10. השימוש במחסניות שאינן מתוצרת HP או במחסניות שמולאו מחדש לא ישפיע על האחריות המוגבלת הרגילה של HP למשך שנה אחת, אבל (א) ייתכן שיחולו חיובים נוספים בהתאם להצהרת האחריות המוגבלת של HP; ו(ב) הוא יבטל את השנתיים הנוספות של תמיכה (עיין בתנאים וההתניות בכתובת hp.com/go/3yearextendedservices‏).