מדפסת רב-תכליתית HP Color LaserJet Enterprise M776dn‎

#T3U55A

הדפסות צבעוניות מבריקות, טכנולוגיית JetIntelligence וההדפסה המאובטחת ביותר בעולם[1]

במדפסת זאת נעשה שימוש באבטחה דינמית, שייתכן שתתעדכן מעת לעת, באמצעות עדכוני קושחה. המדפסת מיועדת לשימוש אך ורק עם מחסניות המכילות שבב מקורי של HP. אפשר שמחסניות שהשבב שלהן אינו שבב של HP לא יפעלו או יפסיקו לפעול בעתיד. לפרטים נוספים:

www.hp.com/learn/ds

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

מדפסת רב-תכליתית HP Color LaserJet Enterprise M776dn‎

#T3U55A

הדפסות צבעוניות מבריקות, טכנולוגיית JetIntelligence וההדפסה המאובטחת ביותר בעולם[1]

במדפסת זאת נעשה שימוש באבטחה דינמית, שייתכן שתתעדכן מעת לעת, באמצעות עדכוני קושחה. המדפסת מיועדת לשימוש אך ורק עם מחסניות המכילות שבב מקורי של HP. אפשר שמחסניות שהשבב שלהן אינו שבב של HP לא יפעלו או יפסיקו לפעול בעתיד. לפרטים נוספים:

www.hp.com/learn/ds

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

תיאור

צפה להדפסות צבעוניות מרהיבות ממדפסות משולבות מתקדמות, המצוידות בטכנולוגיית JetIntelligence. קבל את ההדפסה המאובטחת ביותר בעולם[1] עם המגוון הרחב של מאפיינים לטיפול בנייר, אשר מסייעים לך לחסוך בזמן ומפשטים את תזרימי העבודה.

אידיאלי לעסקים שרוצים מדפסת משולבת בצבע המפיקה מסמכים משרדים כלליים וחומרי שיווק, וכוללת אבטחה חזקה עם פרודוקטיביות גבוהה.

מאפיינים

המדפסות המשולבות HP LaserJet Enterprise M776‎ עם טונר של HP JetIntelligence מתוכננות לפלט צבעוני מעולה ומפיקות הדפסות באיכות מדהימה. הדפס חומרי שיווק ומסמכים מקצועיים באיכות משופרת עם צבע מרהיב באופן עקבי.

מדפסות HP מצוידות באבטחה החזקה ביותר בתעשייה משום שהן עומדות תמיד על המשמר וממשיכות לזהות איומים ולסכל אותם תוך הסתגלות לאיומים חדשים. ורק מדפסות HP מתקנות את עצמן באופן אוטומטי לאחר התקפות, כך צוות ה-IT לא צריך להתערב.

האץ את תזרים העבודה, שפר את הדיוק, וחבר בקלות בין אנשים ברחבי הארגון שלך. השלם עבודות סריקה בנפחים גדולים במהירות גבוהה במיוחד.

מפרט

פונקציות
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עותק ראשון בשחור (A4‏, מצב 'שינה')
(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
(ISO, A4) מהירות הדפסה בצבע
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
עותק ראשון החוצה
העתק ראשון (שינה)

[1] בהתבסס על סקירת מאפייני אבטחה במדפסות של המתחרים המובילים בתחום, שפורסמה על-ידי HP בשנת 2018. רק HP מציעה שילוב של מאפייני אבטחה שיכולים לנטר כדי לזהות ולעצור התקפה באופן אוטומטי, ולאחר מכן לאמת באופן עצמי את שלמות התוכנה בעת אתחול. לקבלת רשימת מדפסות, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect‏. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printersecurityclaims.

[2‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[3] התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A עומד ברמות הפליטה (גבוהות יותר) הפחות מחמירות המותרות על-ידי ה-FCC להפעלת מוצר בסביבה מסחרית. לא ניתן לשווק התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים, ואין לרכוש התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים עקב סיכון מוגבר להפרעות לתקשורת רדיו.

[1‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[2] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629‏. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[3] 'מחזור הדפסה' מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני MFP‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.

[4] מהירות יציאת העותק הראשון ממצב מוכן ומהירות העתקה חד-צדדית נמדדו באמצעות תקן ISO/IEC 29183; מהירות העתקה דו-צדדית נמדדה באמצעות תקן ISO/IEC 24735 לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי בדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, יישום התוכנה ומורכבות המסמך.

[5] מהירויות הסריקה נמדדו בסריקה ממזין מסמכים אוטומטי. מהירויות העיבוד בפועל עשויות להשתנות בהתאם לרזולוציית הסריקה, תנאי הרשת, ביצועי המחשב ויישום התוכנה.

[6] HP ממליצה שמספר העמודים הסרוקים בחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים.

[7] דוח גודל הזיכרון בדף התצורה אינו משתנה גם עם, או לאחר התקנת זיכרון DIMM בגודל ‎1 GB או ‎2 GB. זוהי התנהגות צפויה בשלב זה.

[8] ללא אביזרים עם מגש רב-תכליתי סגור.

[9] קניית DIMM רזרבי מאפשרת להשתמש באפליקציות HP Workpath, אך אינה מספקת עוד דיסק RAM או יתרונות אחרים. ייתכן שיהיה צורך בעדכון קושחה כדי שבדף התצורה יצוין כי ה-DIMM הרזרבי מותקן.

[10] דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערכי צריכת החשמל מתבססים בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.

[11] Blue Angel TEC שווה ערך ל-Best TEC. דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. Energy Star בגרסה ‎3.0 TEC אינו שקול ל-Energy Star בגרסה ‎2.0 TEC או לערכי Blue Angel TEC. Blue Angel משתמש ב-Energy Star בגרסת ‎2.0 TEC. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידה של התקן 115 וולט.

[12] בעל רישום EPEAT®‎ היכן שרלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת http://www.epeat.net‏ לקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.

[13‏] מחסניות סטנדרטיות כלולות באריזה; תפוקה של 16,000 עמודים בשחור ו-13,000 עמודים בצבעים מורכבים (C/M/Y). ערך תפוקה ממוצע מוצהר של הטונר בשחור ובצבעים מרוכבים (ציאן, מגנטה וצהוב) מבוסס על ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏.

[14] כונן דיסק קשיח אופציונלי של ‎500 GB עם אבטחת גרסה TAA 5EL03A.

[15] ערך תפוקה ממוצע מוצהר של הטונר בשחור ובצבעים מרוכבים (ציאן, מגנטה וצהוב) מבוסס על ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏.

[16] נמדד באמצעות בדיקת מאפיינים בתקן ISO 24734‏‏, בגודל A5, הזנה בכיוון הדפסה לרוחב. המהירות עשויה להשתנות בהתאם לתוכן, למחשב, לכיוון ההדפסה ולסוג חומר ההדפסה.