HP Color LaserJet Enterprise M856dn‎

#T3U51A

הדפס צבע נהדר תוך הגדלת זמן הפעולה, ביחד עם טכנולוגיית טונר JetIntelligence מקורית של HP.

מדפסת עם תמיכה לאבטחה דינמית. נועדה לשימוש עם מחסניות המשתמשות בשבב מקורי של HP בלבד. מחסניות עם שבב שאינו של HP עלולות שלא לפעול, וכאלה שפועלות כיום עלולות שלא לפעול בעתיד.

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

HP Color LaserJet Enterprise M856dn‎

#T3U51A

הדפס צבע נהדר תוך הגדלת זמן הפעולה, ביחד עם טכנולוגיית טונר JetIntelligence מקורית של HP.

מדפסת עם תמיכה לאבטחה דינמית. נועדה לשימוש עם מחסניות המשתמשות בשבב מקורי של HP בלבד. מחסניות עם שבב שאינו של HP עלולות שלא לפעול, וכאלה שפועלות כיום עלולות שלא לפעול בעתיד.

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

תיאור

הדפס צבע נהדר תוך הגדלת זמן הפעולה - כעת עם טכנולוגיית טונר JetIntelligence מקורית של HP. תוכל לצפות לפלט מהיר באופן עקבי, הדפסים נפלאים והאבטחה החזקה ביותר בעולם.[1]

אידיאלי לעסקים שרוצים מדפסת בצבע המפיקה מסמכים משרדים כלליים וחומרי שיווק, וכוללת אבטחה חזקה עם פרודוקטיביות גבוהה.

מאפיינים

מדפסות HP LaserJet Enterprise M856‎ עם טונר של HP JetIntelligence מתוכננות לפלט צבעוני מעולה ומפיקות הדפסות באיכות מדהימה. הדפס חומרי שיווק ומסמכים מקצועיים באיכות משופרת עם צבע מרהיב באופן עקבי.

מדפסות HP מצוידות באבטחה החזקה ביותר בתעשייה משום שהן עומדות תמיד על המשמר וממשיכות לזהות איומים ולסכל אותם תוך הסתגלות לאיומים חדשים. ורק מדפסות HP מתקנות את עצמן באופן אוטומטי לאחר התקפות, כך צוות ה-IT לא צריך להתערב.

עזור להפעיל את העסק שלך ביעילות ולהגדיל את זמן הפעולה. בעזרת מדפסותHP LaserJet Enterprise ‎‏, קיימות הפרעות מינימליות בתזרים העבודה. שמור על ביצועי שיא עם מדפסת יעילה שנועדה לעמוד בקצב של העסק.

מפרט

(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
(ISO, A4) מהירות הדפסה בצבע
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עמוד ראשון בצבע (A4‏, מוכן)
הדפסת עמוד בצבע הראשון (A4, מצב שינה)
טכנולוגיות רזולוציית הדפסה
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
נפח דף חודשי מומלץ

[1] בהתבסס על סקירת מאפייני אבטחה במדפסות של המתחרים המובילים בתחום, שפורסמה על-ידי HP בשנת 2019. רק HP מציעה שילוב של מאפייני אבטחה שיכול לנטר כדי לזהות ולעצור התקפה באופן אוטומטי, ולאחר מכן לאמת באופן עצמי את שלמות התוכנה בעת אתחול. לקבלת רשימת מדפסות, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect‏. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printersecurityclaims.

[2‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[3] מבוסס על בדיקה פנימית של HP באמצעות ערך TEC מנורמל, 2019.

[4] תלוי במפרטי ההתקנה במדינה.

[5] התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A עומד ברמות הפליטה הפחות מחמירות (גבוהות) המותרות על-ידי ה-FCC להפעלת מוצר בסביבות מסחריות. לא ניתן לשווק התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים, ואין לרכוש התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים עקב סיכון מוגבר להפרעות לתקשורת רדיו.

[1‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[2] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629‏. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[3] 'מחזור הדפסה' מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני MFP‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.

[4‏] HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מורחבת.

[5] כדי להפעיל את HP Roam, התקנים מסוימים עשויים לחייב שדרוג קושחה ואביזר אופציונלי כדי להוסיף את יכולות הסימון של Bluetooth® Low Energy (BLE)‎‏.‎ ייתכן שיידרש מנוי. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/roam.

[6] עמודי התצורה ידווחו על זיכרון מרבי בנפח ‎2 ג'יגהבייט לאחר התקנת DIMM של 1‎ ג'יגהבייט. זוהי ההתנהגות הצפויה של מוצר זה.

[7] ללא אביזרים עם מגש רב-תכליתי סגור.

[8] עם מחסניות הדפסה.

[9‏] הערכים האקוסטיים עשויים להשתנות. לקבלת מידע עדכני, בקר בכתובת http://www.hp.com/support‏. התצורה שנבדקה: דגם בסיסי, הדפסה חד-צדדית, נייר בגודל A4 בממוצע של 56 עמודים לדקה.

[10] דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערכי צריכת החשמל מתבססים בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.

[11] BA TEC שווה ערך ל-Best TEC. דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. Energy Star בגרסה ‎3.0 TEC אינו שקול ל-Energy Star בגרסה ‎2.0 TEC או לערכי BA TEC. BA משתמש ב-Energy Star בגרסת ‎2.0 TEC. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידה של התקן 115 וולט.

[12] בעל רישום EPEAT®‎ היכן שרלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה. בקר בכתובת http://www.epeat.net‏ לקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.

[13‏] מחסניות סטנדרטיות כלולות באריזה; תפוקה של 16,000 עמודים בשחור ו-13,000 עמודים בצבעים מורכבים (C/M/Y). ערך תפוקה ממוצע מוצהר של הטונר בשחור ובצבעים מרוכבים (ציאן, מגנטה וצהוב) מבוסס על ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏.

[14] דיסק קשיח אופציונלי של ‎500 ג'יגהבייט.

[15] ערך תפוקה ממוצע מוצהר של הטונר בשחור ובצבעים מרוכבים (ציאן, מגנטה וצהוב) מבוסס על ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏.

[16] נמדד באמצעות בדיקת מאפיינים בתקן ISO 24734‏‏, בגודל A5, הזנה בכיוון הדפסה לרוחב. המהירות עשויה להשתנות בהתאם לתוכן, למחשב, לכיוון ההדפסה ולסוג חומר ההדפסה.