HP Neverstop Laser 1000a

#4RY22A

הדפסת לייזר בכמויות גדולות בעלות נמוכה במיוחד, עם האיכות הידועה של HP.

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

HP Neverstop Laser 1000a

#4RY22A

הדפסת לייזר בכמויות גדולות בעלות נמוכה במיוחד, עם האיכות הידועה של HP.

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

תיאור

הדפס בקלות בכמויות גדולות עם מדפסת הלייזר ללא מחסניות הראשונה בעולם – כולל 5.000 עמודים של טונר.[1,2] סמוך על האיכות והמהימנות של HP, ושחזר בקלות את מפלסי הטונר בחוויה נטולת לכלוך.[3]

אידיאלי לבעלי עסקים המבקשים יתרון תחרותי, ומעוניינים במדפסת המתאימה לדרך שבה הם מנהלים את העסק ומבצעים את העבודה – עם תמורה נהדרת.

מאפיינים

תוכל לקבל 5.000 עמודים של טונר לפני שתעצור כדי לטעון מחדש.[1] הדפס, סרוק והעתק במהירויות גבוהות.

קבל את האיכות והמהימנות של HP עמוד אחר עמוד בעלות נמוכה במיוחד.

טען מחדש את מפלסי הטונר בקלות ובמהירות – ללא לכלוך, בלי לחץ – עם מדפסת הלייזר ללא מחסניות הראשונה בעולם.[2,3]

מפרט

(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
איכות הדפסה בשחור (מיטבית)
טכנולוגיות רזולוציית הדפסה
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
נפח דף חודשי מומלץ
מהירות המעבד
שפות הדפסה

[1] טעינה עצמית מתמשכת בעזרת תוף הדמיה מקובע לחומרי טונר מתכלים OEM בהשוואה למדפסות לייזר OEM שחור-לבן מתחרות, ברחבי העולם במחיר נמוך מ-250 אירו ומדפסות משולבות במחיר נמוך מ-350 אירו נכון ל-15 בנובמבר, 2018. מחקר פנימי של HP ו-Keypoint Intelligence-Buyers Lab לשנת 2018 המחקר הוזמן על-ידי HP. נתח השוק כפי שדווח בניתוח הציוד ההיקפי של IDC לרבעון הרביעי בשנת הכספים 2018, Hardcopy Peripherals Tracker, מהדורת 2018 Q4.

[2] התפוקה בפועל משתנה במידה ניכרת בהתאם לתוכן העמודים המודפסים וגורמים נוספים. הממוצע מבוסס על תקן ISO/IEC 19752 והדפסה רציפה. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏.

[3] בעת שימוש בהתאם להוראות התקנה.

[4] אינו כולל הערכה ראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[5] מבוסס על השוואה פנימית של HP ל-MSRP/(‏MRSP עבור EMEA) ועלות לעמוד במדפסות בקטגוריות HP LaserJet Pro M15 ו-HP LaserJet Pro MFP M28‎ עם מילוי רגיל של מחסנית טונר מקורית HP LaserJet 44A/48A בשחור, נכון למרץ 2019. לקבלת פרטים, בקר בכתובת www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[6] מחקר פנימי של HP ו-Keypoint Intelligence-Buyers Lab לשנת 2018 המחקר הוזמן על-ידי HP.

[7] ערכת הטעינה מחדש של הטונר אינה כלולה עם המדפסת, לרכישה בנפרד.

[1] ערכי תפוקה מוצהרים מבוססים על ISO/IEC 19752 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://hp.com/go/learnaboutsupplies.

[3] בעת שימוש בהתאם להוראות התקנה.

[4] אינו כולל הערכה ראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[7] ערכת הטעינה מחדש של הטונר אינה כלולה עם המדפסת, לרכישה בנפרד.

[1‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.

[2] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629‏. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[3] 'מחזור הדפסה' מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני MFP‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.

[4‏] HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מורחבת.

[5] Apple Airprint - המכשיר הנייד חייב לכלול את AirPrint®‎. הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎2.4 GHz בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting. Google Cloud Print™ 2.0 - מחייב רישום ל-Google Cloud Print™‎ ולחשבון Google. הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎2.4 GHz בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[6] לא תומך ב-Windows® XP‏ (64 סיביות) וב-Windows Vista®‎‏ (64 סיביות) . לא כל "מערכות ההפעלה התואמות" נתמכות באמצעות תוכנת INBOX‏; תוכנת פתרון מלא זמינה רק עבור Windows 7 ואילך; עבור Windows Server 2008 R2‎ במהדורת 64 סיביות, 2012 במהדורת 64 סיביות, 2012 R2 במהדורת 64 סיביות, 2016 במהדורת 64 סיביות רק מנהל הדפסה מותקן. מערכת הפעלה Windows RT למחשבי לוח (‎32 או 64 סיביות) משתמשת במנהל הדפסה פשוט של HP, המובנה ב-RT OS; מערכות Linux משתמשות בתוכנת HPLIP של מערכת ההפעלה.

[7] הממדים משתנים בהתאם לתצורה.

[8] המשקל משתנה בהתאם לתצורה.

[9] התצורה שנבדקה: דגם אלחוטי, הדפסה חד-צדדית, נייר בגודל A4 עם ממוצע של 20 עמודים לדקה.

[10] דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערכי צריכת החשמל מתבססים בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.

[12] ערך תפוקת עמודים מוצהר לטונר שחור בהתאם ל-ISO/IEC 19752‏ והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏.