HP Neverstop Laser MFP 1200w

#4RY26A

הדפסת לייזר בכמויות גדולות בעלות נמוכה במיוחד, עם הדפסה קלה מהנייד והגיוון של מדפסת משולבת.‏[3]

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

HP Neverstop Laser MFP 1200w

#4RY26A

הדפסת לייזר בכמויות גדולות בעלות נמוכה במיוחד, עם הדפסה קלה מהנייד והגיוון של מדפסת משולבת.‏[3]

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

תיאור

הדפס בקלות בכמויות גדולות עם מדפסת לייזר חדשנית ללא מחסניות[1] – כולל טונר ל-5,000 עמודים.[2] סמוך על האיכות של HP במחיר נמוך במיוחד. הדפס וסרוק מכל מקום כמעט באמצעות HP Smart – אפליקציית ההדפסה הטובה ביותר מסוגה להדפסה מהמכשיר הנייד.[3,4]

אידיאלי לבעלי עסקים המבקשים יתרון תחרותי, ומעוניינים במדפסת המתאימה לדרך שבה הם מנהלים את העסק ומבצעים את העבודה – עם תמורה נהדרת.

מאפיינים

תוכל לקבל 5,000 עמודים של טונר לפני שתעצור כדי לטעון מחדש.[2] הדפס, סרוק והעתק במהירויות גבוהות.

קבל את האיכות והמהימנות של HP עמוד אחר עמוד בעלות נמוכה במיוחד.

קבל את החופש לעבוד מכל מקום. הדפס, סרוק והעתק מכל מקום כמעט, וקבל הגדרה פשוטה והתראות מצב בטלפון שלך, באמצעות HP Smart – האפליקציה להדפסה מהנייד הטובה ביותר מסוגה.[4,8]

מפרט

פונקציות
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עותק ראשון בשחור (A4‏, מצב 'שינה')
(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
עותק ראשון החוצה
העתק ראשון (שינה)
מחזור הדפסה (חודשי, A4)

[1] טעינה עצמית מתמשכת בעזרת תוף הדמיה מקובע לחומרי טונר מתכלים OEM בהשוואה למדפסות לייזר OEM שחור-לבן מתחרות, ברחבי העולם במחיר נמוך מ-250 אירו ומדפסות משולבות במחיר נמוך מ-350 אירו נכון ל-15 בנובמבר, 2018. מחקר פנימי של HP ו-Keypoint Intelligence-Buyers Lab לשנת 2018 המחקר הוזמן על-ידי HP. נתח השוק כפי שדווח בניתוח הציוד ההיקפי של IDC לרבעון הרביעי בשנת הכספים 2018, Hardcopy Peripherals Tracker, מהדורת 2018 Q4. לפרטים נוספים, בקר בכתובת http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop.

[2] התפוקה בפועל משתנה במידה ניכרת בהתאם לתוכן העמודים המודפסים וגורמים נוספים. הממוצע מבוסס על תקן ISO/IEC 19752 והדפסה רציפה. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏.

[3] מחייב הורדה של HP Smart app. לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומיות, בקר בכתובת http://hp.com/go/mobileprinting.

[4] בהשוואה לרוב אפליקציות OEM להדפסה מהנייד למדפסות הזרקת דיו, מדפסות לייזר ומדפסות All-in-One לבית ולמשרד הביתי, שמחירן 429.99‏ אירו או פחות. נתח השוק כפי שדווח בניתוח הציוד ההיקפי של IDC לרבעון השני בשנת הכספים 2018, Hardcopy Peripherals Tracker. הטענה מבוססת על בדיקות מעבדה ומחקר של אפליקציות הדפסה למכשירים ניידים של יצרני מדפסות ועל מחקר של Keypoint Intelligence - Buyers Lab שבוצע בהזמנת HP. ראה דוח ספטמבר 2018 בכתובת http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp.

[5] אינו כולל הערכה ראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[6] מבוסס על השוואה פנימית של HP ל-MSRP/(‏MRSP עבור EMEA) ועלות לעמוד במדפסות בקטגוריות HP LaserJet Pro M15 ו-HP LaserJet Pro MFP M28‎ עם מילוי רגיל של מחסנית טונר מקורית HP LaserJet 44A/48A בשחור, נכון למרץ 2019. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[7] מחקר פנימי של HP ו-Keypoint Intelligence-Buyers Lab לשנת 2018 המחקר הוזמן על-ידי HP. לפרטים נוספים, בקר בכתובת http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop.

[8] בעת שימוש בהתאם להוראות התקנה.

[9] לפני ההדפסה יש לחבר את המכשיר הנייד לאות ה-Wi-Fi Direct®‎ של התקן AiO או מדפסת התומכים ב-Wi-Fi Direct. קבל פרטים בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct®‎ הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎.

[10] לפני ההדפסה יש לחבר את המכשיר הנייד לאות Wi-Fi Direct®‎ של התקן AiO או מדפסת התומכים ב-Wi-Fi Direct. קבל פרטים בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct®‎ הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎.

[2] ערכי תפוקה מוצהרים מבוססים על ISO/IEC 19752 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://hp.com/go/learnaboutsupplies.

[3] מחייב הורדה של HP Smart app. לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומיות, בקר בכתובת http://hp.com/go/mobileprinting.

[8] בעת שימוש בהתאם להוראות התקנה.

[5] אינו כולל הערכה ראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[10] לפני ההדפסה יש לחבר את המכשיר הנייד לאות Wi-Fi Direct®‎ של התקן AiO או מדפסת התומכים ב-Wi-Fi Direct. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct®‎ הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎.

[9] ערכת הטעינה מחדש של הטונר אינה כלולה עם המדפסת, לרכישה בנפרד.

[1] Apple Airprint - המכשיר הנייד חייב לכלול את AirPrint®‎. הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎2.4 GHz בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting. Google Cloud Print™ 2.0 - מחייב רישום ל-Google Cloud Print™‎ ולחשבון Google. הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎2.4 GHz בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[2] דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערכי צריכת החשמל מתבססים בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.

[3] דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידה של התקן 115 וולט.

[4] תוף הדמיה מקורי בשחור של HP למדפסות לייזר (כולל 5,000 עמודים של טונר בתוך האריזה, עם אורך חיים שימושיים לתוף ההדמיה של 20,000 עמודים). התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏.

[5] ערך תפוקת עמודים מוצהר לטונר שחור בהתאם ל-ISO/IEC 19752‏ והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏.