HP LaserJet Enterprise M725f MFP‏

#CF067A

קבל גימור מסמכים מדויק, תזרימי עבודה בנגיעה אחת ואפשרויות סריקה מרובות באמצעות התקן MFP רב-תכליתי זה לטיפול בנייר בגודל A3.

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

HP LaserJet Enterprise M725f MFP‏

#CF067A

קבל גימור מסמכים מדויק, תזרימי עבודה בנגיעה אחת ואפשרויות סריקה מרובות באמצעות התקן MFP רב-תכליתי זה לטיפול בנייר בגודל A3.

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

תיאור

אפשר הדפסה בכמויות גדולות על מגוון רחב של גודלי נייר – עד A3 – עם קיבולת הזנה מרבית של 4,600 גיליונות.[1] הצג עבודות סריקה בתצוגה מקדימה וערוך אותן; נהל את מדיניות ההדפסה במקום אחד; הגן על מידע עסקי רגיש.

אידיאלי עבור קבוצות עבודה גדולות הזקוקות להתקן MFP אמין ובעל ביצועים גבוהים, להדפסה על מגוון גודלי נייר של עד A3, ולהאצת קצב העבודה עם יכולות סריקה חזקות, מסך מגע צבעוני נוח ומאפייני ניהול עוצמתיים.

מפרט

פונקציות
תמיכה בריבוי משימות
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
(ISO, A4) מהירות הדפסה בצבע
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
נפח דף חודשי מומלץ
טכנולוגיית הדפסה

[1] קיבולת נייר מרבית של 4,600 גיליונות; נדרשת רכישה של מגשי נייר אופציונליים.

[2] מחסניות בעלות קיבולת גבוהה הן אופציונליות עבור התקן HP LaserJet Enterprise 700 MFP Series M725‎‏.

[3] יכולות פקס זמינות ב-HP LaserJet Enterprise MFP M725dn‎ עם כרטיס פקס אופציונלי.

[4] נדרש חיבור אינטרנט למדפסת של HP המותאמת לשימוש באינטרנט ולצורך הרשמה לחשבון HP ePrint‏ (לקבלת רשימה של המדפסות המתאימות, המסמכים וסוגי התמונות הנתמכים ופרטי HP ePrint אחרים, בקר בכתובת www.hpconnected.com‏). התקנים ניידים דורשים חיבור אינטרנט ויכולת דואר אלקטרוני. ייתכן שיהיה צורך בנקודת גישה אלחוטית. ייתכנו עלויות נוספות בגין תוכניות נתונים או שימוש בנתונים שנרכשו בנפרד. זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות. למדפסות לייזר מסוימות של HP נדרשים שדרוגי קושחה.

[5] תומך בהתקנים הבאים המפעילים iOS 4.2 ואילך: iPad®‎‏, iPad® 2‏, iPhone‎®‎ ‏(3GS ואילך) או iPod touch‎®‎ ‏(דור שלישי ואילך). פועל עם מדפסות התומכות ב-AirPrint‎ של HP ודורש חיבור המדפסת לאותה רשת שאליה מחובר התקן iOS. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. AirPrint, הסמל של AirPrint‏, iPad‏, iPhone‏, ו-iPod Touch הם סימנים מסחריים של Apple® Inc.‎, הרשומים בארה"ב ובמדינות נוספות. הזמנים ומהירויות החיבור עשויים להשתנות. למדפסות לייזר מסוימות של HP נדרשים שדרוגי קושחה.

[6] יכולות פקס זמינות ב-HP LaserJet Enterprise MFP M725dn‎ עם כרטיס פקס אופציונלי.

[7‏] HP Web Jetadmin מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת www.hp.com/go/webjetadmin‏.

[8] פתרונות הנפרסים באמצעות כיס שילוב החומרה עשויים לדרוש רכישות נוספות.

[9‏] יכולות של טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP תלויות במדפסת ובהגדרות; ייתכן שיידרש שדרוג קושחה.

[10] בהשוואה למוצרים המשתמשים בהתכה רגילה.

[11‏] זמינות התוכנית משתנה. אפשרות החזרה ומיחזור של מחסניות מקוריות של HP זמינה כיום ביותר מ-‏50 מדינות/אזורים באסיה, אירופה, צפון אמריקה ודרום אמריקה באמצעות התוכנית HP Planet Partners‏. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת: www.hp.com/recycle‏.

[14] התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A עומד ברמות הפליטה הפחות מחמירות (גבוהות יותר) שה-FCC מתיר להפעלת מוצר בסביבה מסחרית. לא ניתן לשווק התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים, ואין לרכוש התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים עקב סיכון מוגבר להפרעות לתקשורת רדיו.

[13‏] יכולות של טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP תלויות במדפסת ובהגדרות; ייתכן שיידרש שדרוג קושחה.

[14] בהשוואה לצינורות פלואורסנט.

[15] נדרש חיבור אינטרנט למדפסת תואמת ל-HP ePrint. המדפסת מחייבת רישום לחשבון ePrint. ייתכן שיידרשו אפליקציות או תוכנות. הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎2.4 GHz בלבד. זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות. שימוש בפס רחב אלחוטי מחייב רכישה נפרדת של הסכם שירות עבור התקנים ניידים. בדוק אצל ספק השירות אם השירות נתמך וזמין באזור שלך. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting

[16] לפני ההדפסה, יש לחבר את ההתקן הנייד ישירות לרשת האלחוטית של המדפסת התומכת ב-Wireless Direct. בהתאם לדגם ההתקן הנייד, ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או מנהל התקן. ביצועי התקשורת האלחוטית תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה במדפסת.

[1‏] בהשוואה למוצרים המשתמשים בהתכה רגילה.

[1‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.

[2] המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[3] המהירויות בפועל עשויות להשתנות בהתאם לרזולוציית הסריקה, תנאי הרשת, ביצועי המחשב ותוכנת היישום.

[4] מבוסס על תמונת בדיקה סטנדרטית של ITU-T ברזולוציה סטנדרטית. עמודים מורכבים יותר או רזולוציה גבוהה יותר צורכים זמן רב יותר ומנצלים זיכרון רב יותר.

[5] ערך תפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752. תפוקות בפועל משתנות בצורה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[6] ערכי תפוקה ממוצעים מוצהרים מבוססים על ISO/IEC 19798 ועל הדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏.