התקן HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dn‎

#CZ271A

קדם את צמיחת העסק שלך עם ביצועי סריקה מהירים וצבע באיכות מקצועית.

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

התקן HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570dn‎

#CZ271A

קדם את צמיחת העסק שלך עם ביצועי סריקה מהירים וצבע באיכות מקצועית.

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

השלם עבודות במהירות רבה יותר, הפק צבעים מרשימים, ובצע התקנה וחיבור מהירים[1],[2]. הדפס מהטלפון החכם או ממחשב הלוח באמצעות HP ePrint‏[3]. חסוך במשאבים ומחזר מחסניות משומשות בקלות[4].

אידיאלי עבור עסקים קטנים עד בינוניים וארגונים המודעים לעלות הזקוקים ליכולות סריקה מתקדמות, לביצוע משימות יעיל באמצעות מסך המגע הקל לשימוש, לעבודה נוחה ברשת, ולסיוע בצמצום הפגיעה בסביבה.

פונקציות
תמיכה בריבוי משימות
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
(ISO, A4) מהירות הדפסה בצבע
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
נפח דף חודשי מומלץ
טכנולוגיית הדפסה

[1‏] ייתכן כי חיבור HP Auto Wireless Connect לא יהיה זמין עבור כל תצורות המערכת. ביצועי אלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. לקבלת מידע אודות תאימות, בקר בכתובת www.hp.com/go/autowirelessconnect.

[2] הדפסת 'אלחוט ישיר' HP‏, קישוריות אלחוטית מובנית ו-HP Auto Wireless Connect זמינות בדגם HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw‎ בלבד.

[3] נדרש חיבור אינטרנט עבור המדפסת של HP המותאמת לשימוש באינטרנט ולצורך הרשמה לחשבון HP ePrint (לקבלת רשימה של המדפסות המתאימות, המסמכים וסוגי התמונות הנתמכים ופרטי HP ePrint אחרים, ראה www.hp.com/go/eprintcenter). התקנים ניידים דורשים חיבור אינטרנט ויכולת דואר אלקטרוני. ייתכן שיידרשו נקודת גישה אלחוטית. ייתכן כי יחולו עלויות על מסלולי נתונים שנרכשו בנפרד או על השימוש. זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות. למדפסות לייזר מסוימות של HP נדרשים שדרוגי קושחה.

[4‏] זמינות התוכנית משתנה. אפשרות החזרה ומיחזור של מחסניות מקוריות של HP זמינה כיום ביותר מ-‏50 מדינות/אזורים באסיה, אירופה, צפון אמריקה ודרום אמריקה באמצעות התוכנית HP Planet Partners‏. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת: www.hp.com/recycle‏.

[5‏] מהירות ההדפסה נמדדה באמצעות תקן ISO/IEC 24734, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך. המהירות המדויקת של פלט עמוד ראשון משתנה בהתאם לתצורת המערכת, לתוכנה, למורכבות המסמך, לרשת, לרוחב ומשקל חומרי ההדפסה, לסביבה ולגודל העבודה.

[6‏] נדרש חיבור אינטרנט עבור המדפסת. קבלת שירותים עשויה להיות מותנית בהרשמה. זמינות היישומים משתנה בהתאם למדינה/אזור, לשפה ולהסכמים. לקבלת פרטים, בקר באתר www.hp.com/go/eprintcenter‏.

[7] מחסנית הטונר HP LaserJet 507X Black Toner Cartridge אינה כלולה; יש לרכוש בנפרד.

[9] ההתקן הנייד צריך להיות בעל יכולות תמיכה באלחוט. המדפסת צריכה להיות בעלת יכולות תמיכה ב-‏HP ePrint. שימוש במאפיין עשוי לחייב מנהלי התקן או יישומים, הזמינים להורדה בכתובת www.hp.com/go/eprintcenter‏.

[10‏] ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה ועשויים להיות מוגבלים במהלך חיבורי VPN פעילים.

[11‏] טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP תלויה במדפסת ובהגדרות. טענות בדבר טכנולוגיית Instant-on Technology מבוססות על השוואה עם מוצרים המשתמשים בהתכה רגילה. טענה בדבר Instant-on Copy מבוססת על השוואה עם צינורות פלואורסצנט.

[14] התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A עומד ברמות הפליטה הפחות מחמירות (גבוהות יותר) שה-FCC מתיר להפעלת מוצר בסביבה מסחרית. לא ניתן לשווק התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים, ואין לרכוש התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים עקב סיכון מוגבר להפרעות לתקשורת רדיו.

[1] בהשוואה למוצרים המשתמשים בהתכה רגילה והעתקה באמצעות נורת פלואורסצנט עם קתודה קרה (CCFL‏).

[2‏] יכולות הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP תלויות במדפסת ובהגדרות.

[1‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.

[2] המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[3] מהירויות הסריקה נמדדו לפי סריקה מ-ADF עם הגדרת ברירת מחדל (שמירה ל-PDF). המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת ולמורכבות המסמך.

[4] מבוסס על תמונת בדיקה סטנדרטית של ITU-T ברזולוציה סטנדרטית. עמודים מורכבים יותר או רזולוציה גבוהה יותר צורכים זמן רב יותר ומנצלים זיכרון רב יותר.

[5] תוכנת הסריקה HP Scan‏ כלולה באריזה - תבניות הקבצים הנתמכות על-ידי התוכנה הפועלת במחשב

[6] ערך תפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19798‏ והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.‎

[7] המדפסת מסופקת עם מחסניות טונר מותקנות מראש רגילות (תפוקה של 5,500 עמודים בשחור, 6,000 עמודים בציאן, מגנטה וצהוב)