מדפסת רב-תכליתית HP LaserJet Enterprise M632fht‎

#J8J71A

מדפסת רב-תכליתית זו של HP LaserJet עם JetIntelligence משלבת ביצועים גבוהים, צריכת חשמל יעילה ואבטחה משופרת.[1]

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

מדפסת רב-תכליתית HP LaserJet Enterprise M632fht‎

#J8J71A

מדפסת רב-תכליתית זו של HP LaserJet עם JetIntelligence משלבת ביצועים גבוהים, צריכת חשמל יעילה ואבטחה משופרת.[1]

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

תיאור

מדפסת רב-תכליתית זו של HP LaserJet עם JetIntelligence משלבת ביצועים יוצאים מן הכלל וחיסכון באנרגיה עם מסמכים באיכות מקצועית, בדיוק ברגע הנכון – וכל זאת תוך הגנה על הרשת מפני התקפות בעזרת האבטחה היסודית ביותר בתעשייה.[1]

אידיאלי לקבוצות עבודה של 10‏-25 איש, המדפיסות 5,000 עד 30,000 עמודים לחודש וזקוקות למהירות וחיסכון באנרגיה, וכן לאבטחה העמוקה ביותר.

מאפיינים

רק המדפסות המשולבות של HP לארגונים מסוגלות לתקן את עצמן בזמן אמת לאחר התקפות, ותוך כדי התיקון לספק יכולת ניהול מעולה. נטר איומים, זהה חדירות ואמת תוכנות הפעלה באופן אוטומטי, תוך כדי ניהול מרכזי נוח של כלל צי המדפסות.[1]

עם מהירויות של עד 55 עמודים לדקה,[7] הוצאה מהירה של עמוד ראשון ומגוון אפשרויות לטיפול בנייר, תוכל להיות בטוח שהעובדים שלך ישלימו את המשימות שלהם בלי הפרעות.

קבל יותר עמודים ועזור להגן על המדפסת שלך באמצעות מחסניות טונר מקוריות של HP עם JetIntelligence‏.[5]

מפרט

פונקציות
תמיכה בריבוי משימות
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עותק ראשון בשחור (A4‏, מצב 'שינה')
(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
עותק ראשון החוצה
העתק ראשון (שינה)

[1] בהתבסס על סקירת מאפייני אבטחה במדפסות של המתחרים המובילים בתחום, שפורסמה על-ידי HP בשנת 2016. רק HP מציעה שילוב של מאפייני אבטחה שיכול לנטר כדי לזהות ולעצור התקפה באופן אוטומטי, ולאחר מכן לאמת בעצמו את שלמות התוכנה בעת אתחול. לקבלת רשימת מדפסות, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect‏. לקבלת מידע נוסף: http://www.hp.com/go/printersecurityclaims

[2‏] HP Web Jetadmin זמין להורדה ללא תשלום נוסף בכתובת http://www.hp.com/go/webjetadmin‏.

4 נמדד לאחר 15 דקות במצב שינה. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, למורכבות המסמך ולזמן במצב שינה.

[4] מבוסס על בדיקות HP שנעשו באמצעות שיטת צריכת חשמל אופיינית (TEC) של תוכנית ENERGY STAR®‎, או כפי שדווח ב-energystar.gov לעומת שלושת המתחרים המובילים החל מ-8/2015. התוצאות בפועל עשויות להשתנות. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/Ljclaims‏.

[5] דרישה ליותר עמודים לעומת מחסניות מדור קודם בהתבסס על השוואת תפוקת עמודים של מחסניות טונר שחור מקוריות ובעלות תפוקה גבוהה למדפסות LaserJet מדגם HP 37X‏לתפוקת העמודים של מחסניות טונר שחור מקוריות ובעלות תפודה גבוהה למדפסות LaserJet מדגם HP87X. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[6] מחסניות טונר מקוריות בשחור HP 37X בעלות תפוקה גבוהה למדפסות LaserJet‏, אינן כלולות; יש לרכוש בנפרד.

[7‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[8] מהירויות הסריקה נמדדו לפי סריקה ממזין המסמכים האוטומטי. מהירויות העיבוד בפועל עשויות להשתנות בהתאם לרזולוציית הסריקה, תנאי הרשת, ביצועי המחשב ויישום התוכנה.

[9] התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A עומד ברמות הפליטה הפחות מחמירות (גבוהות) המותרות על-ידי ה-FCC להפעלת מוצר בסביבות מסחריות. לא ניתן לשווק התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים, ואין לרכוש התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים עקב סיכון מוגבר להפרעות לתקשורת רדיו.

[12] יישום Plug-in של התקן אוניברסלי מסופק יחד עם HP Web Jetadmin 10.3 SR4‎ ואילך. HP Web Jetadmin מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת hp.com/go/webjetadmin.

[14] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[1‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.

[2] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629‏. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[3] מהירויות הסריקה נמדדו לפי סריקה ממזין המסמכים האוטומטי. מהירויות העיבוד בפועל עשויות להשתנות בהתאם לרזולוציית הסריקה, תנאי הרשת, ביצועי המחשב ויישום התוכנה.

[4] תוכנת סריקה אינה כלולה באריזה. HP Scan ומנהל התקן TWAIN זמינים להורדה בכתובת http://www.hp.com/support.

[5] התקן הפקס של HP, המבוסס על תמונת בדיקה סטנדרטית של ITU-T ברזולוציה סטנדרטית ועל קידוד NMR, יכול לשדר במהירות של 3 שניות/לעמוד בגרסה 34, ו-6 שניות/לעמוד בגרסה 17

[6] דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערכי צריכת החשמל מתבססים בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.

[7] דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.

[8] מחסניות כלולות; התפוקות של 11,000 עמודים בשחור מבוססות על ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏.

[9] ערך תפוקה ממוצע מוצהר בצבעים מרוכבים (C/M/Y) ובשחור מבוסס על תקן ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[10] מבוסס על שיטת BA TEC למעט החריגות האפשריות הבאות: מעבר למצב שינה לאחר דקה אחת או פחות, Wi-Fi מושבת.

[11] ערך תפוקה מוצהר בהתאם לתקן ISO/IEC 19752. התפוקות בפועל משתנות באופן ניכר בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏

[12] נמדד באמצעות בדיקת מאפיינים בתקן ISO 24734‏‏, בגודל A5, הזנה בכיוון הדפסה לרוחב. המהירות עשויה להשתנות בהתאם לתוכן, למחשב, לכיוון ההדפסה וסוג חומר ההדפסה.