מדפסת רב-תכליתית HP LaserJet Pro M130nw‎‏

#G3Q58A

שמור על פשטות עם המדפסת הרב-תכליתית האלחוטית הקטנה ביותר של HP מדגם LaserJet המופעלת באמצעות מחסניות טונר JetIntelligence.

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

מדפסת רב-תכליתית HP LaserJet Pro M130nw‎‏

#G3Q58A

שמור על פשטות עם המדפסת הרב-תכליתית האלחוטית הקטנה ביותר של HP מדגם LaserJet המופעלת באמצעות מחסניות טונר JetIntelligence.

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

תיאור

שמור על פשטות עם המדפסת הרב-תכליתית הקטנה ביותר של HP מדגם LaserJet — המופעלת באמצעות מחסניות טונר JetIntelligence. הדפס מסמכים מקצועיים ממגוון התקנים ניידים [1], ובנוסף סרוק, העתק וסייע לחסוך בצריכת החשמל עם מדפסת רב-תכליתית אלחוטית שנועדה להיות יעילה.

אידיאלי עבור עסקים קטנים המעוניינים להדפיס מסמכים באיכות מקצועית, ובנוסף סרוק והעתק בקלות, עם מדפסת רב-תכליתית אלחוטית במחיר שהינו בהישג יד.

מאפיינים

עזור לחסוך אנרגיה. מדפסת לייזר רב-תכליתית יעילה זו מדפיסה, סורקת ומעתיקה ובמקביל מסייעת בשמירה על עלויות חשמל נמוכות ומאפשרת לך לחסוך במשאבים.

הדפסה ניידת פשוטה מאוד עם HP. הדפס במהירות הרבה ביותר ממגוון רחב של התקנים ניידים - סמרטפונים, מחשבי לוח ומחשבים ניידים. [1]

סמוך על תוצאות עקביות – מחסניות טונר מקוריות של HP עם JetIntelligence נועדו לפעול באופן מושלם עם מדפסת HP LaserJet Pro זו. אימות נגד הונאות מסייע בהגנה על העסק שלך מפני בעיות איכות מתסכלות והדפסות חוזרות יקרות.

מפרט

פונקציות
תמיכה בריבוי משימות
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עותק ראשון בשחור (A4‏, מצב 'שינה')
(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
עותק ראשון החוצה
העתק ראשון (שינה)

[1] ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או תוכנה ורישום לחשבון HP ePrint. מאפיינים מסוימים מחייבים רכישה של אביזר אופציונלי. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[2‏] מהירות ההדפסה נמדדה באמצעות תקן ISO/IEC 24734 ואינה כוללת את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. המהירות המדויקת לעומת הדור הקודם משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims.

[3] נמדד בהתאם לתקן ISO/IEC 17629. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, יישום התוכנה, מנהל ההתקן ומורכבות המסמך. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims.

[4‏] היכולות של טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP תלויות במדפסת ובהגדרות.

[5] ההתקן הנייד חייב להיות מבוסס על iOS <1/‎>‎ ואילך. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[6] נדרשת הרשמה לחשבון ePrint עבור המדפסת. ייתכן שיידרשו אפליקציות או תוכנות. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[7] לפני ההדפסה, יש לחבר את ההתקן הנייד ישירות לאות של מדפסת רב-תכליתית או רגילה הנתמכת על-ידי Wi-Fi Direct®‎‏. בהתאם לדגם ההתקן הנייד, ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או מנהל התקן. לקבלת פרטים בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎.

[8] מחייב רישום ל-Google Cloud Print™‎ וחשבון Google. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[9] בהשוואה למדידי מחסנית של מוצרי HP מדור קודם.

[1] 'מחזור הדפסה' מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות רגילות ורב-תכליתיות,‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.

[2‏] HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מורחבת.

[3] מהירות יציאת העותק הראשון ומהירות ההעתקה נמדדו באמצעות תקן ISO/IEC 29183, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[4] HP ממליצה שמספר העמודים הסרוקים בחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים

[5] מבוסס על תמונת בדיקה סטנדרטית של ITU-T ברזולוציה סטנדרטית. עמודים מורכבים יותר או רזולוציה גבוהה יותר יאריכו את משך השידור.

[6] לא תומך ב-Windows® XP‏ (64 סיביות) וב-Windows Vista®‎‏ (64 סיביות); לא כל 'מערכות ההפעלה התואמות' נתמכות עם תוכנת INBOX; תוכנת הפתרון המלא זמינה רק עבור Windows 7 ומערכות הפעלה חדשות יותר, מנהלי התקנים של מערכות הפעלה של Windows מדור קודם (XP‏, Vista ושרתים שווי ערך) בלבד, עבור מנהלי התקנים של Windows Server 2003‏, 32 סיביות ו-2008 32 סיביות ו-64 סיביות, 2008 R2 64 סיביות, 2012 64 סיביות, 2012 R2 64 סיביות בלבד (הדפסה/סריקה/פקס) מותקנים, מערכת הפעלה של Windows RT עבור מחשבי לוח (32/64 סיביות) משתמשת במנהל הדפסה פשוט של HP המובנה בתוך מערכת ההפעלה של RT, מערכות Linux משתמשות בתוכנת HPLIP של מערכת ההפעלה

[7] דרישות מתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערכי צריכת החשמל מתבססים בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.

[8] דרישות מתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידת התקן.

[9] מחסנית טונר שחור לשימוש ראשוני למדפסות HP LaserJet ‏(700 עמודים), תוף הדמיה מקורי למדפסות HP LaserJet ‏(12,000 עמודים). התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies‏

[3] לפני ההדפסה יש לחבר את ההתקן הנייד ישירות לאות ה-Wi-Fi Direct®‎ של מדפסת רב-תכליתית או מדפסת רגילה התומכות ב-Wi-Fi Direct. בהתאם לדגם ההתקן הנייד, ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או מנהל התקן. לקבלת פרטים בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎.

[10] ערך תפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752‏ והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[11] נמדד באמצעות בדיקת מאפיינים בתקן ISO 24734‏‏, בגודל A5, הזנה בכיוון הדפסה לרוחב. המהירות עשויה להשתנות בהתאם לתוכן, למחשב, לכיוון ההדפסה וסוג חומר ההדפסה.