מדפסת HP OfficeJet 6950 All-in-One

#P4C78A

צבע במחיר משתלם לשימוש ביתי. שלוט בקלות בפרוייקטים. הדפס בקלות מהתקנים ניידים.[4]

מדפסת עם תמיכה לאבטחה דינמית. נועדה לשימוש עם מחסניות המשתמשות בשבב מקורי של HP בלבד. מחסניות עם שבב שאינו של HP עלולות שלא לפעול, וכאלה שפועלות כיום עלולות שלא לפעול בעתיד.

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

מדפסת HP OfficeJet 6950 All-in-One

#P4C78A

צבע במחיר משתלם לשימוש ביתי. שלוט בקלות בפרוייקטים. הדפס בקלות מהתקנים ניידים.[4]

מדפסת עם תמיכה לאבטחה דינמית. נועדה לשימוש עם מחסניות המשתמשות בשבב מקורי של HP בלבד. מחסניות עם שבב שאינו של HP עלולות שלא לפעול, וכאלה שפועלות כיום עלולות שלא לפעול בעתיד.

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

תיאור

ההתאמה הנכונה - לעסקים ולבית. הפק צבע במחיר משתלם ובאיכות מקצועית המסייעת לך להתבלט. המשך בעבודה ללא הפסקה עם הדפסה ניידת והתקנה ניידת חלקה. מהירויות מרשימות מסייעות לך לטפל בפרוייקטים מבלי להאט את הקצב.

אידיאלי עבור המשרד הביתי שזקוק לצבע באיכות מקצועית ובמחיר משתלם ולמהירויות גבוהות, וכן להדפסה פשוטה מהתקן נייד.[4]

מאפיינים

קבל צבע באיכות מקצועית ובמחיר משתלם ופלט טקסט שחור עשיר – אידיאלי עבור מגוון רחב של פרוייקטים במשרד הביתי. מחסניות אופציונליות בעלות תפוקה גבוהה מציעות תמורה טובה יותר להדפסה בתדירות גבוהה.[1] סמוך על צבעי דיו מקוריים של HP לקבלת מסמכים עמידים לאורך זמן.[2]

הדפס בקלות במועד ובמקום הדרושים לך מהסמרטפון, ממחשב הלוח או מהמחשב הנייד שלך.[8] התחל לעבוד מיד עם קבלת המוצר,[3] והתחבר באופן הרצוי באמצעות רשת אלחוטית.[6]

בצע פרוייקטים מתחילתם ועד סופם עם ביצועים מהירים וקלים של התקן all-in-one. חסוך בנייר עם הדפסה דו-צדדית אוטומטית, ובצע עבודות במהירות עם מזין מסמכים אוטומטי ל-35 עמודים. טפל במשימות ישירות באמצעות מסך מגע בגודל 5.6 ס"מ (2.2 אינץ').

מפרט

פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
איכות הדפסה בשחור (מיטבית)
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
איכות הדפסה בצבע (מיטבית)
טכנולוגיית הדפסה
מנהלי התקן ההדפסה כלולים
תצוגה
מהירות המעבד
מספר מחסניות הדפסה

Compatible Supplies & Accessories

הצג יותר

[1] מבוסס על תפוקה של מחסניות הדיו HP 903XL, בהשוואה למחסניות דיו רגילות HP 903. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[2] עמידות בפני מים, דהייה ומריחות ועמידות בפני עטי סימון המבוססת על תקן ISO 11798 ועל בדיקה פנימית של HP. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printpermanence.

[3] מחייב את הורדת האפליקציה להתקנים ניידים HP All-in-One Printer Remote ותואם ל-iPhone® 4 ואילך, iPad®‎ מדור רביעי, iPad mini™‎‏, iPad Air®‎‏, iPod®‎ והתקנים ניידים שמשתמשים ב-Android™ 4.0.3 ואילך. לקבלת רשימה מלאה של מערכות ההפעלה הנתמכות, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[4] לצורך הדפסה מקומית דרושה התקנה של התקן נייד ומדפסת באותה רשת אלחוטית או חיבור 'אלחוט ישיר'. AirPrint®‎ נתמך בהתקני iPhone‎®‏, iPad®‎, או iPod®‎ המשתמשים ב-iOS v4.2 ואילך. הדפסה מרחוק מחייבת חיבור לאינטרנט של מדפסת HP המחוברת לאינטרנט. לקבלת פרטים על אופן ההדפסה, ולתשובה לשאלה אם נדרשת אפליקציה, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[5] לפני ההדפסה יש לחבר את ההתקן הנייד ישירות לאות ה-Wi-Fi Direct®‎ של התקן AiO או מדפסת התומכים ב-Wi-Fi Direct. בהתאם לדגם ההתקן הנייד, ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או מנהל התקן. לקבלת פרטים בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎.

[6] ביצועים אלחוטיים תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. הפעלות אלחוטיות תואמות לנתבי ‎2.4 GHz בלבד.

[7] תואם ל-iPhone® 4 ואילך, iPad‎®‎ מדור רביעי, iPad mini™‎,‏ iPad Air®‎‏, iPod®‎‏ מדור חמישי המשתמשים ב-iOS 7 ואילך והתקנים ניידים המשתמשים ב-Android™ 4.0.3 ואילך. המאפיינים הניתנים לשליטה עשויים להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה של ההתקן הנייד. עבור סריקה ניידת, מצלמת ההתקן דורשת 5 מגה-פיקסלים ומעלה עם יכולת מיקוד אוטומטי.

[8] לצורך הדפסה מקומית דרושה התקנה של התקן נייד ומדפסת באותה רשת אלחוטית או חיבור 'אלחוט ישיר'. הדפסה מרחוק מחייבת חיבור לאינטרנט של מדפסת HP המחוברת לאינטרנט. לקבלת פרטים על אופן ההדפסה, ולתשובה לשאלה אם נדרשת אפליקציה, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[9] נדרש חיבור אינטרנט למדפסת תואמת ל-HP ePrint. המדפסת מחייבת רישום לחשבון ePrint. ייתכן שיידרשו אפליקציות או תוכנות. הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎2.4 GHz בלבד. זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות. שימוש בפס רחב אלחוטי מחייב רכישה נפרדת של הסכם שירות עבור התקנים ניידים. בדוק אצל ספק השירות אם השירות נתמך וזמין באזור שלך. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[10] הדפסה מקומית מחייבת שההתקן הנייד והמדפסת יחוברו לאותה רשת, או שיהיה חיבור אלחוטי ישיר למדפסת. ביצועי התקשורת האלחוטית תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎2.4 GHz בלבד. הדפסה מרחוק מחייבת חיבור לאינטרנט של מדפסת HP המחוברת לאינטרנט. ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או תוכנה ורישום לחשבון HP ePrint. שימוש בפס רחב אלחוטי מחייב רכישה נפרדת של הסכם שירות עבור התקנים ניידים. בדוק אצל ספק השירות אם השירות נתמך וזמין באזור שלך. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[1] מפרטי המהירות עודכנו כדי לשקף את שיטות הבדיקה הנהוגות כיום בתעשייה.

[2] לאחר העמוד הראשון או לאחר הערכה הראשונה של דפי בדיקת ISO. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏.

[3] HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות החלפות של חומרים מתכלים.

[4] ביצועי התקשורת האלחוטית תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. הפעלות אלחוטיות תואמות לנתבי ‎2.4 GHz בלבד, לא כולל 'אלחוט ישיר'. הדפסה אלחוטית ישירה עשוי לחייב התקנה של מנהל התקן או אפליקציות וחיבור להתקן נייד או מחשב שהופעלו לתקשורת אלחוטית. פונקציונליות התקשורת האלחוטית עשויה להשתנות בהתאם למערכות ההפעלה של המחשב וההתקנים הניידים, ראה http://www.hpconnected.com. HP ePrint מחייב: הרשמה לחשבון, מדפסת בעלת יכולת תמיכה ב-HP ePrint, חיבור לאינטרנט והתקן נייד התומך בתקשורת אלחוטית או מחשב מחובר לאינטרנט עם יכולת דואר אלקטרוני. ייתכן שיחולו עלויות על מסלולי נתונים שנרכשו בנפרד או על השימוש. זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות. AirPrint תומך במערכות ההפעלה OS X‎®‎ Lion‏, OS X‎®‎ Mountain Lion ובהתקנים הבאים המופעלים באמצעות iOS 4.2 ואילך: iPad®‎‏, iPhone®‎‏ (3GS ואילך), iPod Touch®‎‏ (דור שלישי ואילך) ומחייב חיבור של המדפסת לאותה רשת שאליה מחובר התקן ה-OS X או ה-iOS. AirPrint‏, הסמל של AirPrint‏, iPad‏, iPhone‏, ו-iPod Touch הם סימנים מסחריים של Apple‎®‎ Inc.‎‏. Windows‏ הוא סימן מסחרי של קבוצת חברות Microsoft. השמות והסמלים של BlackBerry‎®‎ הם רכוש של חברת Research In Motion Limited. Android הוא סימן רשום של Google Inc.‎.‏

[5] הממדים משתנים בהתאם לתצורה.

[6] המשקל משתנה בהתאם לתצורה.

[7] דרישות מתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר.