מדפסת HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn‎ מאפיינים
חסוך באנרגיה ושלוט בעלויות ההדפסה. טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי מסייעת לחסוך באנרגיה,[6][7] והדפסה דו-צדדית אוטומטית מפחיתה את השימוש בנייר. כלי הניהול מסייעים למטב את הרגלי ההדפסה של צוות העבודה שלך.
תמיכה ב-A3
הדפסה דו-צדדית
העוצמה המדויקת הדרושה לך
הדפסה במהירות הבזק, חיסכון לאורך זמן
הדפסה בדרכים עם HP ePrint
Ethernet (מדפסת)

[1] קיבולת הנייר הבסיסית של המדפסת HP LaserJet Enterprise 700 M712dn‎ היא 600 גיליונות (2 מגשים ל-‎250 גיליונות ומגש רב -תכליתי אחד ל-‏100 גיליונות). קיבולת הנייר הבסיסית של המדפסת HP LaserJet Enterprise 700 M712xh‎ היא 1,100 גיליונות (2 מגשים ל-‎250 גיליונות, 1x100-sheet מגש רב -תכליתי, ומגש 1x500-sheet). עם אביזרים אופציונליים, הקיבולת המרבית היא 4,600 גיליונות.

[2] מחסנית הטונר השחור HP LaserJet CF214X‎ אינה כלולה; יש לרכוש בנפרד.

[3‏] יכולות הפעלה אוטומטית וכיבוי אוטומטי של HP תלויות במדפסת ובהגדרות.

[4‏] בהשוואה למוצרים המשתמשים בהתכה רגילה.

[5] זמינות התוכנית משתנה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת htt://www.hp.com/recycle‏.

[6‏] הדיסק הקשיח HP High-Performance Secure זמין במדפסת HP LaserJet Enterprise 700 M712xh בלבד.

[7‏] HP Web Jetadmin מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת www.hp.com/go/webjetadmin‏.

[8] פתרונות הנפרסים באמצעות כיס שילוב החומרה עשויים לדרוש רכישות נוספות.

[9] נדרש חיבור אינטרנט עבור המדפסת של HP המותאמת לשימוש באינטרנט ולצורך הרשמה לחשבון HP ePrint (לקבלת רשימה של המדפסות המתאימות, המסמכים וסוגי התמונות הנתמכים ופרטי HP ePrint אחרים, ראה www.hp.com/go/eprintcenter). התקנים ניידים דורשים חיבור אינטרנט ויכולת דואר אלקטרוני. ייתכן שיהיה צורך בנקודת גישה אלחוטית. ייתכן שיחולו עלויות על מסלולי נתונים שנרכשו בנפרד או על השימוש. זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות. למדפסות לייזר מסוימות של HP נדרשים שדרוגי קושחה.

[10] התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A עומד ברמות הפליטה הפחות מחמירות (גבוהות) המותרות על-ידי ה-FCC להפעלת מוצר בסביבה מסחרית. לא ניתן לשווק התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים, ואין לרכוש התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים עקב סיכון מוגבר להפרעות לתקשורת רדיו.

המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. כתבי האחריות היחידים עבור המוצרים והשירותים של HP מצוינים בהצהרות האחריות המפורשות הנלוות לכל מוצר ושירות. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.

[11‏] יכולות של טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP תלויות במדפסת ובהגדרות; ייתכן שיידרש שדרוג קושחה.

[12] בהשוואה לצינורות פלואורסנט.

[13] נדרש חיבור אינטרנט למדפסת תואמת ל-HP ePrint. המדפסת מחייבת רישום לחשבון ePrint. ייתכן שיידרשו אפליקציות או תוכנות. הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎2.4 GHz בלבד. זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות. שימוש בפס רחב אלחוטי מחייב רכישה נפרדת של הסכם שירות עבור התקנים ניידים. בדוק אצל ספק השירות אם השירות נתמך וזמין באזור שלך. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting

[14] יישום Plug-in של התקן אוניברסלי מסופק על-ידי HP Web Jetadmin 10.3 SR4‎ ואילך. HP Web Jetadmin מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת http://www.hp.com/go/webjetadmin

[15] מנהל התקן ההדפסה האוניברסלי של HP מוצע ללא תשלום וזמין להורדה בכתובת http://www.hp.com/go/upd‏

[16] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.