מדפסת HP OfficeJet Pro 8720 All-in-One מאפיינים
תמורה אמינה ויוצאת מן הכלל לצורכי ההדפסה בצבע. הפחת את העלות לעמוד בשיעור של עד 50% בהשוואה למדפסות לייזר, [1] והפק את פלט הטקסט בשחור ובצבע הדרוש לך כדי להבטיח פעילות רציפה של עסקיך.
גלה את HP Print Forward Design המהפכני. קבל את מהירות ההדפסה הדו-צדדית וסריקת העבודות של מדפסת לייזר וחסוך במיקום בעזרת תכנון חסכוני. הדפס זמן רב יותר בעזרת מגש נייר שני אופציונלי.
שמור על התנועה העסקית מכל מקום במשרד. התחבר להתקנים עם פונקציונליות הדפסה בנגיעה. [5] הדפס בקלות בכל רגע ומכל מקום שתצטרך - מסמרטפון, ממחשב לוח או ממחשב נייד - ושמור על הפרטיות.[7,8]
שמור על הפרודוקטיביות בעזרת מסך מגע גדול ויכולות סריקה לתיקיית רשת ולדואר אלקטרוני, שמסייעות לך לטפל בקלות במשימות הדפסה בעלות נפח גבוה. נהל את העלויות עם שליטה בשימוש בצבע, עבור עבודת משרד חסכונית יותר.
הדפסה בדרכים עם HP ePrint

באמצעות HP ePrint תוכל להדפיס צילומים, מסמכים ועוד כשאתה בדרכים.

[11]

הדפסה דו-צדדית

אפשרות להדפסה משני צידי הדף, המקטינה את עלות השימוש בנייר בעד 50%.

מזין מסמכים אוטומטי

אפשרות להעתקה או סריקה של עמודים מרובים בבת אחת

מסך מגע צבעוני (מדפסת)

נהל עבודות ישירות בהתקן ה-MFP‏ באמצעות מסך המגע הצבעוני של HP‏.

Ethernet (מדפסת)

הוסף התקן זה לרשת ה-Ethernet המשרדית לצורך שיתוף עם קבוצת העבודה שלך.

סריקה לדואר אלקטרוני

חסוך זמן על-ידי שליחת צילומים או מסמכים סרוקים ישירות מהמדפסת לנמעני דואר אלקטרוני.

[1] בהשוואה למרבית מדפסות הלייזר מסוג AiO במחיר נמוך מ-500 אירו, אוגוסט 2015; בהתבסס על נתח השוק כפי שדווח על-ידי IDC נכון ל-Q2 של 2015. השוואות העלות לעמוד (CPP)בחומרים מתכלים למדפסות לייזר מבוססות על מפרטים שפורסמו על-ידי היצרנים בנוגע למחסניות בקיבולת הגבוהה ביותר וחומרים מתכלים לטווח ארוך. השוואות העלות לעמוד עם חומרי דיו מתכלים של HP בקיבולת גבוהה מבוססות על מפרטים שפורסמו על-ידי היצרנים בנוגע למחסניות בקיבולת הגבוהה ביותר. העלות לעמוד מבוססת על מחסניות דיו בעלות קיבולת גבוהה במחיר משוער לצרכן ותפוקת עמודים משוערת. תפוקת ISO מבוססת על הדפסה רציפה במצב ברירת מחדל. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[2] מבוסס על תפוקה של מחסניות הדיו HP 957XL, בהשוואה למחסניות דיו HP 953. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[3] עמידות בפני מים, דהייה, מריחות ועטי סימון, המבוססת על תקן ISO 11798 ועל בדיקה פנימית של HP. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printpermanence.

[4] לא כולל את הערכה הראשונה של דפי בדיקה בתקן ISO. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏.

[5] מחייב התקן נייד תואם עם יכולת של הדפסת NFC. לקבלת רשימה של התקנים ניידים תואמים עם יכולת של הדפסת NFC, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/nfcprinting.

[3] לפני ההדפסה יש לחבר את ההתקן הנייד ישירות לאות ה-Wi-Fi Direct®‎ של התקן AiO או מדפסת התומכים ב-Wi-Fi Direct. בהתאם לדגם ההתקן הנייד, ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או מנהל התקן. לקבלת פרטים בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎‏.

[7] הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎2.4 GHz בלבד. ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או תוכנה ורישום לחשבון HP ePrint. מאפיינים מסוימים מחייבים רכישה של אביזר אופציונלי. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[8‏] נדרש חיבור לאינטרנט עבור המדפסת. ייתכן שקבלת השירותים תהיה כרוכה בהרשמה. זמינות האפליקציות משתנה בהתאם למדינה/אזור, לשפה ולהסכמים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hpconnected.com.

[9] יכולות בקרת השימוש בצבע משתנות מהתקן להתקן.

[11] נדרש חיבור אינטרנט למדפסת תואמת ל-HP ePrint. המדפסת דורשת רישום לחשבון ePrint. ייתכן שיידרשו אפליקציות או תוכנות. הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎2.4 GHz בלבד. זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות. שימוש בפס רחב אלחוטי דורש הסכם שירות עבור התקנים ניידים שנרכש בנפרד. בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין באזור שלך. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת hp.com/go/mobileprinting‎‏.

[12] לפני ההדפסה, יש לחבר את ההתקן הנייד ישירות לרשת האלחוטית של המדפסת התומכת ב-Wireless Direct. בהתאם לדגם ההתקן הנייד, ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או מנהל התקן. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה במדפסת.