מדפסת רב-תכליתית HP Color LaserJet Enterprise flow M880z‎ מפרט

פונקציות
הדפסה, העתקה, סריקה, פקס
תמיכה בריבוי משימות
כן
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
בתוך 11 שניות בלבד
(A4,ISO) מהירות הדפסה בשחור
נמדד באמצעות ISO/IEC 24734‏, לא כולל הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך. [1] עד 46 עמודים לדקה רגיל:
(ISO, A4) מהירות הדפסה בצבע
נמדד באמצעות ISO/IEC 24734‏, לא כולל הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך. [1] עד 46 עמודים לדקה
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך. [2] בתוך 11 שניות בלבד :שחור
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני MFP‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת. עד 200,000 עמודים
נפח דף חודשי מומלץ
5,000 עד 25,000‏
טכנולוגיית הדפסה
לייזר
איכות הדפסה בשחור (מיטבית)
עד ‎1,200 x 1,200 dpi
איכות הדפסה בצבע (מיטבית)
עד ‎1,200 x 1,200 dpi
שפות הדפסה
HP PCL 6‏, HP PCL 5‏, אמולציית HP Postscript Level 3‏, PDF
תצוגה
LCD צבעוני בגודל 20.3 ס"מ עם מסך מגע קיבולי; תצוגה מסתובבת (זווית מתכווננת); לחצן 'דף הבית' קיבולי מואר (לחזרה מהירה לתפריט 'דף הבית'); יציאת USB נגישה; כיס שילוב חומרה
מהירות המעבד
‎800 ‏מגה הרץ
חיישן נייר אוטומטי
כן
הדפסה דו-צדדית
אוטומטית (סטנדרט)
מחסניות חלופיות
ערך תפוקה ממוצע מוצהר בצבעים (צ/מ/צ) מרוכבים ובשחור מבוסס על ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת hp.com/go/learnaboutsupplies [5] מחסנית טונר בשחור HP 827A LaserJet ‏(29,500 עמודים) CF300A; מחסנית טונר בציאן HP 827A LaserJet ‏(32,000 עמודים) CF301A; מחסנית טונר בצהוב HP 827A LaserJet ‏(32,000 עמודים) CF302A; מחסנית טונר במגנטה HP 827A LaserJet ‏(32,000 עמודים) CF303A; תוף הדמיה בשחור HP 828A LaserJet ‏(30,000 עמודים) CF358A; תוף הדמיה בציאן HP 828A LaserJet ‏(30,000 עמודים) CF359A; תוף הדמיה בצהוב HP 828A LaserJet‏ (30,000 עמודים) CF364A; תוף הדמיה במגנטה HP 828A LaserJet‏ (30,000 עמודים) CF365A;
יכולת HP ePrint
כן
יכולת הדפסה ניידת
HP ePrint‏: נדרש חיבור אינטרנט עבור המדפסת. המאפיין פועל עם כל התקן מחובר בעל יכולות אינטרנט ודואר אלקטרוני. מחייב רישום לחשבון שירותי אינטרנט של HP. זמני ההדפסה עשויים להשתנות. לקבלת רשימה של סוגים נתמכים של מסמכים ותמונות, בקר בכתובת hp.com/go/eprintcenter‏. הדפסת 'אלחוט ישיר' של HP; דורשת רכישה של שרת הדפסה אלחוטית HP Jetdirect 2800w USB J8029A HIP כאביזר אופציונלי. Apple AirPrint™‎: תומך בהתקנים הבאים המפעילים iOS 4.2 ואילך: iPad®‎‏, iPad® 2‏, iPhone‎®‎ ‏(3GS ואילך), iPod Touch‎®‎ ‏(דור שלישי ואילך). פועל עם מדפסות התומכות ב-AirPrint‎™‎ של HP ודורש חיבור המדפסת לאותה רשת שאליה מחובר התקן ה-iOS שברשותך. ביצועי אלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. AirPrint, הסמל של AirPrint‏, iPad‏, iPhone‏, ו-iPod Touch הם סימנים מסחריים של Apple® Inc.‎, הרשומים בארה"ב ובמדינות/אזורים נוספים. יישומים להתקנים ניידים: לקבלת פתרונות נוספים, בקר בכתובת hp.com/go/mobile-printing-solutions‏. HP ePrint; Apple AirPrint™‎; מאושר על-ידי Mopria™‎; אפליקציות למכשירים ניידים; הדפסת 'אלחוט ישיר'
יכולת אלחוט
אופציונלי, מופעל לאחר רכישת אביזר חומרה
קישוריות, רגיל
2 יציאות מארח Hi-Speed USB 2.0‏; התקן Hi-Speed USB 2.0‏; יציאת רשת Gigabit Ethernet 10/100/1000T‏; יציאת Foreign Interface‏; כיס שילוב חומרה (HIP‏); 2 יציאות מארח USB פנימיות; יציאת פקס
קישוריות, אופציונלי
שרת הדפסה אלחוטית HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A‎; שרת הדפסה אלחוטית HP Jetdirect 2700w USB J8026A‎; אביזר HP Jetdirect 2800w עם תקשורת שדה קרוב (NFC) ואלחוט ישיר J8029A
הרשת מוכנה
סטנדרטי (Gigabit Ethernet מובנה)
דרישות מערכת מינימליות
Mac OS X v10.6.8‎‏, OS X 10.7.5 Lion‏, OS X 10.8 Mountain Lion‏; שטח דיסק קשיח פנוי בנפח של ‎1 GB‏; כונן תקליטורים או DVD, או חיבור לאינטרנט; אפיק טורי אוניברסלי ייעודי (USB 1.1 או USB 2.0), או חיבור רשת (לדרישות מערכת של חומרה עבור מערכות הפעלה תואמות, עיין בכתובת apple.com) Windows 10‏, Windows 8‏, Windows 7‏ (SP1 ואילך), Windows Vista‏, Windows Server 2012‏ (64‎-bit)‏, Windows Server 2008‏, Windows Server 2008 R2‎‏ (64‎-bit)‏, Windows Server 2003 (SP1 ואילך): שטח דיסק קשיח פנוי בנפח 200‎ MB, כונן CD-ROM/DVD או חיבור אינטרנט, USB 1.1/2.0 ייעודי או חיבור רשת (לדרישות מערכת של חומרה עבור מערכות הפעלה תואמות, ראה http://www.microsoft.com)
מערכות הפעלה תואמות
Windows Installer ומנהל התקן המדפסת כוללים תמיכה זהה למערכת ההפעלה פרט לתכונות הבאות: Windows XP‏ (SP3 ואילך) (‎32-bit בלבד); Windows Server 2003‏ (SP2 ואילך) (‎32-bit בלבד); Windows Vista Starter אינו נתמך במנהל ההתקן ובתוכנית ההתקנה; תקליטור תוכנית ההתקנה של HP עבור Windows. - מנהל ההתקן HP PCL 6 הבדיד ו-‎.NET 3.5 SP1‎ מותקנים עבור מערכות ההפעלה של Windows יחד עם תוכנות אופציונליות אחרות. ‎.NET 4.0 כלול ב-Windows 8/Server 2012‏; תוכנה של HP עבור Mac אינה כלולה עוד בתקליטור, אך ניתנת להורדה מ-hp.com‏ - מנהל ההתקן של Mac ותוכנית השירות של Mac מותקנים עבור מערכות ההפעלה של Mac. Windows 10‏ (32‎-bit‏/‎64-bit)‏, Windows 8‏ (32‎-bit‏/‎64-bit)‏, Windows 7‏ (32‎-bit‏/‎64-bit)‏, Windows Vista‏ (32‎-bit‏/‎64-bit)‏, Windows Server 2012‏ (64‎-bit)‏, Windows Server 2008‏ (32‎-bit‏/‎64-bit)‏, Windows Server 2008‏ R2 (64‎-bit)‏, Windows Server 2003‏ (SP1 ואילך) (32‎-bit‏/‎64-bit)‏; Mac OS X גרסה 10.6.8, 10.7.5 Lion‏, 10.8 Mountain Lion; לתמיכה במערכות ההפעלה העדכניות ביותר, ראה: Air Print‏ (http://support.apple.com/kb/ht4356‎)‏, Android‏ (http://www.android.com/)‏, Citrix ו-Windows Terminal Services‏ (http.//www.hp.com/go/upd)‏, מנהל התקן של תוכנת HP ePrint‏ (http://www.hp.com/go/eprintsoftware)‏, Linux‏ (http://www.hplip.net)‏, Novell‏ (http://www.novell.com/iprint)‏, סוגים של התקני SAP‏ (http://www.hp.com/go/sap/drivers)‏, SAP Print‏ (http://www.hp.com/go/sap/print)‏, UNIX‏ (http://www.hp.com/go/unix)‏, UNIX JetDirect‏ (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)‏
זיכרון, סטנדרטי
‎2.5 GB‏ (זיכרון מערכת)
זיכרון מרבי
‎2.5 GB‏ (זיכרון מערכת)
כונן קשיח
דיסק קשיח מאובטח בעל ביצועים גבוהים של HP‏‏, כסטנדרט, ‎500 ג'יגהבייט לכל הפחות (הצפנת חומרה AES 256 ואילך)
קלט טיפול בנייר, סטנדרטי
מגש רב-תכליתי ל-‏100 גיליונות, מגש הזנה של 4 x‏ 500 גיליונות
פלט טיפול בנייר, סטנדרטי
סל ל-‏500 גיליונות כלפי מטה
פלט טיפול בנייר, אופציונלי
מהדק/מערם, מהדק/מערם עם ניקוב חורים של 2/4, יוצר חוברות, יוצר חוברות עם ניקוב חורים של 2/4
קיבולת פלט מרבית (גיליונות)
עד 3,000 גיליונות (חומרי הדפסה במשקל 75 ג'/מ"ר) עם התקן פלט אופציונלי.
הדפסה דו-צדדית
אוטומטית (סטנדרט)
גדלים נתמכים של חומרי הדפסה
מגש 1: A3‏, A4‏, A4-R‏, A5‏, B5‏ (JIS)‏, B4‏ (JIS)‏, RA4‏, SRA4‏, RA3‏, SRA3‏, A6‏, B6‏ (JIS)‏, DPostcard‏ (JIS), מעטפות: B5‏, C5‏, C6‏, DL; מגש 2: A3‏, A4‏, A4-R‏, A5‏, B5‏ (JIS)‏, B4 (JIS)‏, RA4‏, SRA4; מגשים 3, 4, 5: A3‏, A4‏, A4-R‏, A5‏, B5‏ (JIS)‏, B4‏ (JIS)‏, RA4‏, SRA4‏, RA3‏, SRA3
גדלים של חומרי הדפסה, מותאמים אישית
מגש 1: ‎76.2 x 127 עד ‎320 x 457.2 מ"מ; מגש 2: ‎148 x 210 עד 297‎ x 432 מ"מ; מגשים 3, 4, 5: ‎148 x 210 עד ‎320 x 457 מ"מ
סוגי חומרי הדפסה
גיליונות חתוכים, מדבקות, שקפים, נייר מבריק, שקף מבריק, חומרי הדפסה לצילומים, נייר קשיח, מעטפות
משקל של חומרי הדפסה, נתמך
מגש 1‏-‏5‏: 60 עד 220 ג'/מ"ר
משקל נתמך של חומרי הדפסה, ADF
45 עד 199 ג'/מ"ר
סוג סורק
משטח הסורק, מזין מסמכים אוטומטי (ADF)
תבנית הקבצים הסרוקים
שליחה דיגיטלית: PDF‏, JPEG‏, TIFF‏, MTIFF‏, XPS‏, PDF/A‏, טקסט (OCR), טקסט Unicode‏ (OCR)‏, RTF‏ (OCR)‏,PDF שניתן לערוך בו חיפוש (OCR)‏, PDF/A שניתן לערוך בו חיפוש (OCR)‏, HTML‏ (OCR)‏, CSV‏ (OCR); סריקה ליציאת USB נגישה: PDF‏, JPEG‏, TIFF‏, MTIFF‏, XPS‏, PDF/A‏, טקסט (OCR), טקסט Unicode‏ (OCR)‏, RTF‏ (OCR)‏,PDF שניתן לערוך בו חיפוש (OCR)‏, PDF/A שניתן לערוך בו חיפוש (OCR)‏, HTML‏ (OCR)‏, CSV‏ (OCR); הדפסה מיציאת USB נגישה: PDF‏, PS‏, קבצים מוכנים להדפסה (‎.prn‏, ‎.pcl‏, ‎.cht‏)
רזולוציית סריקה, אופטית
עד ‎600 dpi
גודל סריקה (ADF), מרבי
‎297 x 432 מ"מ
גודל סריקה (מזין אוטומטי), מזערי
147 x‏ 68 מ"מ
מהירות סריקה (רגילה, A4)
עד 70 עמודים לדקה (בשחור-לבן), עד 68 עמודים לדקה (בצבע)
נפח סריקה חודשי מומלץ
26,750 עד 44,600‏
סריקה דו-צדדית ומזין מסמכים אוטומטי (ADF)
כן, ADF להדפסה דו-צדדית במעבר אחד
קיבולת מזין המסמכים האוטומטי (ADF‏)
רגיל, 200 גיליונות (75 ג'/מ"ר)
מאפיינים סטנדרטיים של שיגור דיגיטלי
סריקה לדואר אלקטרוני; שמירה בתיקיית רשת; סריקה ל-SharePoint; שמירה בכונן USB‏‏‏; שליחה ל-FTP‏; שליחה לפקס ברשת LAN‏; שליחה לפקס באינטרנט; OCR; פנקס כתובות מקומי; SMTP over SSL
תבניות קובץ נתמכות
שליחה דיגיטלית: PDF‏, JPEG‏, TIFF‏, MTIFF‏, XPS‏, PDF/A‏, טקסט (OCR), טקסט Unicode‏ (OCR)‏, RTF‏ (OCR)‏,PDF שניתן לערוך בו חיפוש (OCR)‏, PDF/A שניתן לערוך בו חיפוש (OCR)‏, HTML‏ (OCR)‏, CSV‏ (OCR); סריקה ליציאת USB נגישה: PDF‏, JPEG‏, TIFF‏, MTIFF‏, XPS‏, PDF/A‏, טקסט (OCR), טקסט Unicode‏ (OCR)‏, RTF‏ (OCR)‏,PDF שניתן לערוך בו חיפוש (OCR)‏, PDF/A שניתן לערוך בו חיפוש (OCR)‏, HTML‏ (OCR)‏, CSV‏ (OCR); הדפסה מיציאת USB נגישה: PDF‏, PS‏, קבצים מוכנים להדפסה (‎.prn‏, ‎.pcl‏, ‎.cht‏)
מצבי קלט הסריקה
העתקה, סריקה לדוא"ל, סריקה לתיקיית רשת, סריקה ל-‏USB‏, שמירה להתקן
מהירות העתקה (בשחור, איכות רגילה, A4)
מהירות יציאת העותק הראשון ומהירות ההעתקה נמדדו באמצעות תקן ISO/IEC 29183, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך. עד 46 עותקים לדקה צבע: עד 46 עותקים לדקה :שחור
רזולוציית העתקה (טקסט שחור)
עד ‎600 x 600 dpi
רזולוציית העתקה (טקסט וגרפיקה צבעוניים)
עד ‎600 x 600 dpi
הגדרות הקטנה / הגדלה של עותקים
25% עד 400%
עותקים, מרבי
עד 9,999 עותקים
שיגור/קבלה של פקסים
כן
זיכרון פקס
ניתן לאחסן פקסים נכנסים בדיסק
רזולוציית פקס בשחור (מיטבית)
עד ‎300 x 300 dpi
חיוגים מהירים של פקס, מספר מרבי
עד 100 (כל אחד כולל 100 מספרים)
מיקומי שידור פקס
100
חשמל
מתח כניסה: 220 עד 240 וולט AC‏ ‏(‎+/- 10%‏)‏, 50 הרץ (‎+/- 2 הרץ), 5.5 אמפר
צריכת מתח
דרישות מתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ותבטל את האחריות על המוצר. 972 ואט (הדפסה), 972 ואט (העתקה), 80 ואט (מוכן), 8.0 ואט (שינה), 1.2 ואט (כיבוי אוטומטי), 0.4 ואט (כבוי).
אישורי Ecolabel
ENERGY STAR®‎‏; EPEAT‎®‎ Silver; CECP
תאימות ל-Blue Angel
לא; עיין במסמך של ECI
טווח טמפרטורות להפעלה
15 עד 30ºC
טווח לחות בעת הפעלה
10 עד 80% לחות יחסית
פליטות לחץ אקוסטיות למשקיף מהצד (פעיל, הדפסה)
‎55 dB(A)‎
תכולת האריזה
התקן HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z‎; תופי הדמיה של HP Color LaserJet בשחור, ציאן, מגנטה וצהוב; מחסניות טונר של HP Color LaserJet בשחור, ציאן, מגנטה וצהוב; תקליטור עם תיעוד ומנהלי התקן לתוכנות; תיעוד (מדריך להתקנת חומרה); כבל מתח; שרת הדפסה HP Jetdirect Gigabit Ethernet‏ (משובץ); יחידה להדפסה דו-צדדית אוטומטית (מובנית); כונן קשיח מוצפן; מגש רב-תכליתי ל-‏100 גיליונות; מגש הזנה ל-‏500 גיליונות; מגש הזנה של 3 x ‏500 גיליונות ומעמד; פקס, כבל פקס
כבל כלול
לא, יש לרכוש כבל USB בנפרד
תוכנות כלולות
מנהל התקן מדפסת בדיד HP PCL 6‏; קישור לאתר האינטרנט של תוכנת Mac Software‏ (Mac Installer‏); תוכנית התקנה של Windows
אחריות
אחריות באתר הלקוח, ביום העבודה הבא, למשך שנה. אפשרויות האחריות והתמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי. עבור אל http://www.hp.com/support לקבלת פרטים נוספים אודות פתרונות השירות והתמיכה עטורי הפרסים של HP במקום מגוריך.

[1‏] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734‏, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.

[2] המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[3] התקן הפקס של HP, המבוסס על תמונת בדיקה סטנדרטית של ITU-T ברזולוציה סטנדרטית ועל קידוד NMR, יכול לשדר במהירות של 3 שניות/לעמוד בגרסה 34, ו-6 שניות/לעמוד בגרסה 17

[4] ערך תפוקה מוצהר בהתאם לתקן ISO/IEC 19752. התפוקות בפועל משתנות באופן ניכר בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת hp.com/go/learnaboutsupplies‏.

[5] ערך תפוקה ממוצע מוצהר בצבעים מרוכבים (C/M/Y) ובשחור מבוסס על תקן ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת hp.com/go/learnaboutsupplies‏.