מדפסת HP Color LaserJet Professional CP5225dn Printer Compatible Supplies & Accessories

1-0 מתוך 0 פריטים

[1] עבודה ברשת זמינה בדגמי n ו-dn בלבד

[2] מבוסס על בדיקות של צד שלישי של Quality Logic, מטעם HP. ראה דוחות מלאים בכתובת http://www.qualitylogic.com/Contents/Library/Test-Reports/HP-Instant-On-Performance-Reports.

[3] התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A עומד ברמות הפליטה (גבוהות יותר) הפחות מחמירות המותרות על-ידי ה-FCC להפעלת מוצר בסביבה מסחרית. לא ניתן לשווק התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים, ואין לרכוש התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים עקב סיכון מוגבר להפרעות לתקשורת רדיו.

[4‏] יכולות של טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP תלויות במדפסת ובהגדרות; ייתכן שיידרש שדרוג קושחה.

[5] נדרש חיבור לאינטרנט של מדפסת התואמת ל-HP ePrint. המדפסת מחייבת רישום לחשבון ePrint. ייתכן שיידרשו אפליקציות או תוכנות. הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎2.4 GHz בלבד. זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות. שימוש בפס רחב אלחוטי מחייב רכישה נפרדת של הסכם שירות עבור מכשירים ניידים. בדוק אצל ספק השירות אם השירות נתמך וזמין באזור שלך. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[6] יישום Plug-in של התקן אוניברסלי מסופק על-ידי HP Web Jetadmin 10.3 SR4‎ ואילך. HP Web Jetadmin מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת http://www.hp.com/go/webjetadmin.

[7] מנהל התקן ההדפסה האוניברסלי של HP מוצע ללא תשלום וזמין להורדה בכתובת http://www.hp.com/go/upd‏.

[8] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.