מדפסת רב-תכליתית בצבע HP PageWide Enterprise 586dn Compatible Supplies & Accessories

1-0 מתוך 0 פריטים

[1] ההשוואה של ההתקנים ברמה הארגונית מבוססת על מפרטי היצרנים שפורסמו לגבי מצב הצבע המהיר ביותר שקיים בכל המדפסות הרב-תכליתיות העסקיות בצבע ל-A4 במחירים שבין 1,000 ל-3,000 אירו, נכון לנובמבר 2015, פרט למוצרים עם נתח שוק של 1% או פחות בהתבסס על נתח השוק כפי שדווח על-ידי IDC נכון ל-Q3 2015. מהירויות ההדפסה בטכנולוגיית HP PageWide מבוססות על 'מצב משרד כללי', לא כולל דף ראשון. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת hp.com/go/pagewidebusiness‎‏.

[2] בהתבסס על סקירת מאפייני אבטחה משובצת הכלולים במדפסות של המתחרים המובילים בתחום, שפורסמה על-ידי HP בשנת 2015. רק התקנים ברמה ארגונית של HP עם FutureSmart מציעים שילוב של מאפייני אבטחה לבדיקת שלמות עד לרמת ה-BIOS עם יכולות של פתרון בעיות עצמי. ייתכן שיידרש עדכון לחבילת השירות FutureSmart כדי להפעיל את מאפייני האבטחה. קבל מידע נוסף בכתובת hp.com/go/printersthatprotect ו-hp.com/go/pagewidebusiness.

[3] השוואת העלות על הבעלות הכוללת של התקנים ארגוניים מבוססת על הנתונים הבאים: 150,000 עמודים, המפרטים שפורסמו על-ידי היצרנים לגבי תפוקת עמודים וצריכת חשמל, מחירים קמעונאיים מומלצים שנקבעו על-ידי היצרנים בנוגע לחומרה ולחומרים מתכלים, מחירים קמעונאיים ממוצעים עבור התקנים מתחרים, עלות לעמוד המבוססת על תפוקת ISO עם הדפסה רציפה במצב ברירת מחדל עם מחסניות בעלות הקיבולת הגבוהה ביותר הזמינות, ועם חומרים מתכלים בעלי תוחלת חיים ארוכה של כל המדפסות המשולבות העסקיות בצבע להדפסה בגודל A4 במחירים שבין 1,000 ל-3,000 אירו נכון לנובמבר 2015, לא כולל מוצרים עם נתח שוק של 1% או פחות בהתבסס על נתח השוק כפי שדווח על-ידי IDC נכון ל-Q3 של 2015. המחירים בפועל עשויים להשתנות. קבל מידע נוסף בכתובת hp.com/go/pagewidebusiness ו-hp.com/go/learnaboutsupplies.

[4] התפוקה מבוססת על תפוקות מחסנית בתקן ISO 24711 עבור מחסניות PageWide מקוריות בעלות תפוקה גבוהה במיוחד של HP 981YC, שאינן כלולות ברכישת המדפסת; לרכישה בנפרד. ההשוואה מבוססת על תפוקות מחסנית בתקן ISO 24711 עבור מחסניות PageWide מקוריות בעלות תפוקה גבוהה במיוחד של HP 981Y בהשוואה למחסניות מקוריות מסדרת PageWide‎ ‏‏HP 981. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[5] בהתבסס על תפוקות מחסנית בתקן ISO 24711 עבור מחסניות מסדרת HP 981 PageWide מקוריות בעלות תפוקה גבוהה בהשוואה למחסניות מסדרת HP 981 PageWide‏ מקוריות. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[6] תחזוקה פחות מתוזמנת מבוססת על 150,000 עמודים מודפסים, והשוואות שפורסמו של רוב מדפסות הלייזר בצבע מאותו סוג והמדפסות המשולבות בצבע מאותו סוג להדפסה ב-A4 במחירים שבין 1,000 ל-3,000 אירו, נכון לנובמבר 2015; נתח שוק כפי שדווח על-ידי IDC נכון ל-Q3 של 2015. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת hp.com/go/pagewidebusiness.

[7‏] נדרש חיבור לאינטרנט עבור המדפסת. ייתכן שקבלת השירותים תהיה כרוכה בהרשמה. זמינות האפליקציות משתנה בהתאם למדינה/אזור, לשפה ולהסכמים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hpconnected.com.

[8] ייתכן שמאפיינים מסוימים יחייבו רכישות נוספות. ייתכן שיידרש עדכון לחבילת השירות FutureSmart כדי להפעיל את מאפייני האבטחה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printsecurity.

[9‏]HP Web Jetadmin זמין להורדה ללא תשלום נוסף בכתובת http://www.hp.com/go/webjetadmin‏.

[10] מבוסס על מחקר פנימי של HP‏ על הצעות המתחרים (השוואה של אבטחת התקן, ינואר 2015), ודוח פתרונות בנוגע ל-HP JetAdvantage Security Manager 2.1 מאתBuyers Laboratory LLC, פברואר 2015. נדרשת רכישה בנפרד. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/securitymanager‏.

[11] נתוני צריכת האנרגיה עבור התקנים ארגוניים מבוססים על נתוני צריכת החשמל האופיינית (TEC) שדווחו ב-energystar.gov. הנתונים נורמלו כדי לקבוע את החיסכון באנרגיה של רוב מדפסות הלייזר המשולבות בצבע מאותו סוג במחירים שבין 1,000 ל-3,000 אירו ומדפסות הלייזר בצבע במחירים שבין 500 ל-1,249 אירו נכון לנובמבר 2015; נתח השוק כפי שדווח על-ידי IDC נכון ל-Q3 של 2015. כפוף להגדרות ההתקן. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת hp.com/go/pagewidebusiness‎‏.

[12] עבודה ברשת אלחוטית מחייבת רכישה של שרת ההדפסה HP Jetdirect 2900nw. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה, ועשויים להיות מוגבלים בעת השימוש בחיבורי VPN פעילים.

[13] נדרשת רכישה של אביזר NFC/אלחוט ישיר אופציונלי ל-HP Jetdirect 3000w. התקן נייד חייב לתמוך בהדפסה המותאמת לשימוש בתקשורת שדה קרוב (NFC). לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.

[14] נדרשת רכישה של אביזר NFC/אלחוט ישיר אופציונלי ל-HP Jetdirect 3000w. לפני ההדפסה, יש לחבר את ההתקן הנייד ישירות לרשת ה-Wi-Fi®‎ של מדפסת רב-תכליתיות או מדפסת רגילה התומכות ב'אלחוט ישיר'. בהתאם לדגם ההתקן הנייד, ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או מנהל התקן. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה במדפסת או במדפסת המשולבת. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.

[15] התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A עומד ברמות הפליטה (גבוהות יותר) הפחות מחמירות המותרות על-ידי ה-FCC להפעלת מוצר בסביבה מסחרית. לא ניתן לשווק התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים, ואין לרכוש התקן התואם לתקן FCC לפליטות מסוג Class A לשימוש בסביבת מגורים עקב סיכון מוגבר להפרעות לתקשורת רדיו.

[3] השוואת העלות על הבעלות הכוללת של התקנים ארגוניים מבוססת על הנתונים הבאים: 150,000 עמודים, המפרטים שפורסמו על-ידי היצרנים לגבי תפוקת עמודים וצריכת חשמל, מחירים קמעונאיים מומלצים שנקבעו על-ידי היצרנים בנוגע לחומרה ולחומרים מתכלים, מחירים קמעונאיים ממוצעים עבור התקנים מתחרים, עלות לעמוד המבוססת על תפוקת ISO עם הדפסה רציפה במצב ברירת מחדל עם מחסניות בעלות הקיבולת הגבוהה ביותר הזמינות, ועם חומרים מתכלים בעלי תוחלת חיים ארוכה של כל המדפסות המשולבות העסקיות בצבע להדפסה בגודל A4 במחירים שבין 1,000 ל-3,000 אירו נכון לנובמבר 2015, לא כולל מוצרים עם נתח שוק של 1% או פחות בהתבסס על נתח השוק כפי שדווח על-ידי IDC נכון ל-Q3 של 2015. המחירים בפועל עשויים להשתנות. קבל מידע נוסף בכתובת hp.com/go/pagewideclaims ו-hp.com/go/learnaboutsupplies.

[1] ההשוואה של ההתקנים ברמה הארגונית מבוססת על מפרטי היצרנים שפורסמו לגבי מצב הצבע המהיר ביותר שקיים בכל המדפסות הרב-תכליתיות בצבע ל-A4 במחירים שבין 1,000 ל-3,000 אירו, נכון לנובמבר 2015, פרט למוצרי HP PageWide אחרים ומוצרים עם נתח שוק של 1% או פחות בהתבסס על נתח השוק כפי שדווח על-ידי IDC נכון ל-Q3 של 2015. מהירויות ההדפסה בטכנולוגיית HP PageWide מבוססות על 'מצב משרד כללי', לא כולל דף ראשון. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerspeeds.

[16] נמדד בהתאם לתקן ISO/IEC 17629. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, יישום התוכנה, מנהל ההתקן ומורכבות המסמך. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims.

[11] נתוני צריכת האנרגיה עבור התקנים ארגוניים מבוססים על נתוני צריכת החשמל האופיינית (TEC) שדווחו ב-energystar.gov. הנתונים נורמלו עבור רוב מדפסות הלייזר הרב-תכליתיות בצבע מאותו סוג במחירים שבין 1,000 ל-3,000 אירו ומדפסות הלייזר בצבע במחירים שבין 500 ל-1,249 אירו נכון לנובמבר 2015; נתח השוק כפי שדווח על-ידי IDC נכון ל-Q3 של 2015. התוצאות בפועל עשויות להשתנות. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/pagewideclaims.

[8] ייתכן שמאפיינים מסוימים יחייבו רכישות נוספות. ייתכן שיידרש עדכון לחבילת השירות FutureSmart כדי להפעיל את מאפייני האבטחה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printsecurity.

[2] רק התקנים ברמה ארגונית של HP עם FutureSmart מציעים שילוב של מאפייני אבטחה לבדיקת שלמות עד לרמת ה-BIOS עם יכולות של פתרון בעיות עצמי. ייתכן שיידרש עדכון לחבילת השירות FutureSmart כדי להפעיל את מאפייני האבטחה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printersthatprotect.

[1] מהירויות ISO נמדדו באמצעות תקן ISO/IEC 247346. לא כולל את העמוד הראשון או הערכה הראשונה של דפי ניסיון בתקן ISO. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏.

[2] עבור התקני HP PageWide ברמה ארגונית, הגדרות ההתקן של צריכת החשמל המוגדרת כברירת מחדל במהלך שינה עשויות להשתנות בהתאם למדינה/אזור. ההגדרות ניתנות לשינוי על-ידי המשתמש. צריכת החשמל בפועל משתנה בהתאם להגדרות צריכת החשמל שנבחרו, לעמודים שהודפסו ולגורמים אחרים.

[3‏] HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מורחבת.

[4] מהירות יציאת העותק הראשון ומהירות ההעתקה נמדדו באמצעות תקן ISO/IEC 29183, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[5] HP ממליצה שמספר העמודים הסרוקים בחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים.

[6] לא כל "מערכות ההפעלה התואמות" נתמכות באמצעות תוכנה הכלולה באריזה. תוכנת פתרון מלא זמינה רק עבור Windows 7 ואילך. מערכות הפעלה של Windows מדור קודם (Vista ושרתים שווי-ערך) מקבלות מנהלי התקן להדפסה וסריקה בלבד. מערכת הפעלה Windows RT למחשבי לוח (‎32 סיביות ו-64 סיביות) משתמשת במנהל הדפסה פשוט של HP, המובנה ב-RT OS. UNIX modelscripts זמינים בכתובת HP.com ‏(modelscripts הם מנהלי מדפסת למערכות הפעלה של UNIX). מערכות Linux משתמשות בתוכנת In-OS HPLIP. תוכנה של HP עבור Mac אינה כלולה עוד בתקליטור, אך ניתן להוריד אותה מהאתר hp.com. מנהלי מדפסת של Mac מותקנים עבור מערכות ההפעלה של Mac.

[7] עבור התקני HP PageWide ברמה ארגונית, הגדרות ההתקן של צריכת החשמל המוגדרת כברירת מחדל במהלך שינה עשויות להשתנות בהתאם למדינה/אזור. ההגדרות ניתנות לשינוי על-ידי המשתמש. צריכת החשמל בפועל משתנה בהתאם להגדרות צריכת החשמל שנבחרו, לעמודים שהודפסו ולגורמים אחרים.

[8] דירוג צריכת החשמל האופיינית (TEC) מייצג את צריכת החשמל האופיינית הנצרכת על-ידי מוצר במהלך שבוע אחד, הנמדדת בקילוואט לשעה (kWh).

[12] דירוג צריכת החשמל האופיינית (TEC) מייצג את צריכת החשמל האופיינית הנצרכת על-ידי מוצר במהלך שבוע אחד, הנמדדת בקילוואט לשעה (kWh).

[9] ניתן לשדרוג עם רכיב DIMM של 1GB; ניתן לשדרוג עם רכיב DIMM של 2GB.

[10] תפוקות ממוצעות של צבעים מרוכבים (ציאן/מגנטה/צהוב) ושחור מבוססות על ISO/IEC 24711 או על מתודולוגיית הבדיקה של HP ועל הדפסה רציפה. התפוקה בפועל משתנה במידה ניכרת בהתאם לתוכן העמודים המודפסים ולגורמים נוספים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.