[1] בהשוואה למרבית מדפסות הלייזר מסוג AiO במחיר נמוך מ-500 אירו, אוגוסט 2015; בהתבסס על נתח השוק כפי שדווח על-ידי IDC נכון ל-Q2 של 2015. השוואות העלות לעמוד (CPP)בחומרים מתכלים למדפסות לייזר מבוססות על מפרטים שפורסמו על-ידי היצרנים בנוגע למחסניות בקיבולת הגבוהה ביותר וחומרים מתכלים לטווח ארוך. השוואות העלות לעמוד עם חומרי דיו מתכלים של HP בקיבולת גבוהה מבוססות על מפרטים שפורסמו על-ידי היצרנים בנוגע למחסניות בקיבולת הגבוהה ביותר. העלות לעמוד מבוססת על מחסניות דיו בעלות קיבולת גבוהה במחיר משוער לצרכן ותפוקת עמודים משוערת. תפוקת ISO מבוססת על הדפסה רציפה במצב ברירת מחדל. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[2] מבוסס על תפוקה של מחסניות הדיו HP 957XL, בהשוואה למחסניות דיו HP 953. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[3] עמידות בפני מים, דהייה, מריחות ועטי סימון, המבוססת על תקן ISO 11798 ועל בדיקה פנימית של HP. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printpermanence.

[4] לא כולל את הערכה הראשונה של דפי בדיקה בתקן ISO. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏.

[5] מחייב התקן נייד תואם עם יכולת של הדפסת NFC. לקבלת רשימה של התקנים ניידים תואמים עם יכולת של הדפסת NFC, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/nfcprinting.

[3] לפני ההדפסה יש לחבר את ההתקן הנייד ישירות לאות ה-Wi-Fi Direct®‎ של התקן AiO או מדפסת התומכים ב-Wi-Fi Direct. בהתאם לדגם ההתקן הנייד, ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או מנהל התקן. לקבלת פרטים בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®‎‏.

[7] הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎2.4 GHz בלבד. ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או תוכנה ורישום לחשבון HP ePrint. מאפיינים מסוימים מחייבים רכישה של אביזר אופציונלי. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[8‏] נדרש חיבור לאינטרנט עבור המדפסת. ייתכן שקבלת השירותים תהיה כרוכה בהרשמה. זמינות האפליקציות משתנה בהתאם למדינה/אזור, לשפה ולהסכמים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hpconnected.com.

[9] יכולות בקרת השימוש בצבע משתנות מהתקן להתקן.

[11] נדרש חיבור אינטרנט למדפסת תואמת ל-HP ePrint. המדפסת דורשת רישום לחשבון ePrint. ייתכן שיידרשו אפליקציות או תוכנות. הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות ‎2.4 GHz בלבד. זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות. שימוש בפס רחב אלחוטי דורש הסכם שירות עבור התקנים ניידים שנרכש בנפרד. בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין באזור שלך. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת hp.com/go/mobileprinting‎‏.

[12] לפני ההדפסה, יש לחבר את ההתקן הנייד ישירות לרשת האלחוטית של המדפסת התומכת ב-Wireless Direct. בהתאם לדגם ההתקן הנייד, ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או מנהל התקן. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה במדפסת.

[1] הממדים משתנים בהתאם לתצורה

[2] המשקל משתנה בהתאם לתצורה

[3] דרישות מתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ותבטל את האחריות על המוצר.

[4] ביצועי התקשורת האלחוטית תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. הפעלות אלחוטיות תואמות לנתבי ‎2.4 GHz בלבד, לא כולל wireless direct. שימוש ב-wireless direct עשוי לחייב התקנה של מנהל התקן או אפליקציות וחיבור להתקן נייד או מחשב שהופעלו לתקשורת אלחוטית. פונקציונליות התקשורת האלחוטית עשויה להשתנות בהתאם למערכות ההפעלה של המחשב וההתקנים הניידים, ראה http://www.hpconnected.com. HP ePrint מחייב: הרשמה לחשבון, מדפסת בעלת יכולת תמיכה ב-HP ePrint, חיבור לאינטרנט והתקן נייד התומך בתקשורת אלחוטית או מחשב מחובר לאינטרנט עם יכולת דואר אלקטרוני. ייתכן שיחולו עלויות על מסלולי נתונים שנרכשו בנפרד או על השימוש. זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות. AirPrint תומך במערכות ההפעלה OS X‎®‎ Lion‏, OS X‎®‎ Mountain Lion ובהתקנים הבאים המופעלים באמצעות iOS 4.2 ואילך: iPad®‎‏, iPhone®‎‏ (3GS ואילך), iPod Touch®‎‏ (דור שלישי ואילך) ודורש חיבור של המדפסת לאותה רשת שאליה מחובר התקן ה-OS X או ה-iOS. AirPrint‏, הסמל של AirPrint‏, iPad‏, iPhone‏, ו-iPod Touch הם סימנים מסחריים של Apple‎®‎ Inc.‎‏. Windows‏ הוא סימן מסחרי של קבוצת חברות Microsoft. השמות והסמלים של BlackBerry‎®‎ הם רכוש של חברת Research In Motion Limited. Android הוא סימן רשום של Google Inc.‎.‏

[5] מפרטי המהירות עודכנו כדי לשקף את שיטות הבדיקה הנהוגות כיום בתעשייה.

[6] לאחר העמוד הראשון או לאחר הערכה הראשונה של דפי בדיקת ISO‏. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏

[7] HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות החלפות של חומרים מתכלים