הצהרת הפרטיות של HP

 •  

  עקרונות הפרטיות שלנו

   

  יש לנו תוכנית המבוססת על נשיאה באחריות ואנו מחויבים לעקרונות הבאים, המבוססים על מסגרות ועקרונות בעלי הכרה בינלאומית בנושא פרטיות והגנה על נתונים:

 •  

  העברות נתונים בינלאומיות

   

  כחברה גלובלית, ייתכן שכל המידע שאתה מספק יועבר אל ישויות HP ברחבי העולם, או שהן יקבלו אליו גישה, בהתאם להצהרת הפרטיות הזו ועל בסיס תוכניות הפרטיות הבינלאומיות הבאות.


  מגן הפרטיות של האיחוד האירופי-ארה"ב (EU-US PRIVACY SHIELD)

  HP מצייתת ל'מסגרת של מגן הפרטיות של האיחוד האירופי-ארה"ב', כפי שהוגדרה על-ידי מחלקת המסחר האמריקנית, בנוגע לאיסוף, שימוש ושמירה של מידע אישי ממדינות החברות באיחוד האירופי. HP אישרה שהיא מצייתת לעקרונות של 'מגן הפרטיות' בכל הנוגע להודעה, בחירה, אחריות בנוגע להעברה הלאה, אבטחה, שלמות הנתונים והגבלת המטרה, גישה ומוצא משפטי, אכיפה ואחריות. במקרה של התנגשות כלשהי בין המדיניות שבמדיניות הפרטיות הזו לעקרונות של 'מגן הפרטיות', עקרונות 'מגן הפרטיות' יחולו. כדי לקבל מידע אודות תוכנית 'מגן הפרטיות', וכדי להציג את דף האישור שלנו, בקר בכתובת www.privacyshield.govאתר אינטרנט שאינו של HP.


  בהתאם ל'עקרונות מגן הפרטיות של האיחוד האירופי-ארה"ב', HP מתחייבת לטפל בתלונות בנוגע לפרטיות שלך ובנוגע לאיסוף או לשימוש שלנו במידע האישי שלך. אנשים פרטיים מהאיחוד האירופי שיש להם שאלות או תלונות בנוגע למדיניות הפרטיות הזו מתבקשים ליצור תחילה קשר עם ה-HP PRIVACY OFFICE


  HP התחייבה בנוסף להפנות תלונות פרטיות שלא נפתרו במסגרת 'העקרונות של מגן הפרטיות של האיחוד האירופי-ארה"ב' אל BBB EU PRIVACY SHIELD, ספק פתרון מחלוקות חלופי ללא מטרות רווח הממוקם בארצות הברית ומופעל על-ידי ה-Council of Better Business Bureaus. אם אינך מקבל אישור על קבלת התלונה שלך תוך פרק זמן סביר, או אם התלונה שלך אינה מטופלת בצורה משביעת רצון, בקר בכתובת www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/אתר אינטרנט שאינו של HP לקבלת מידע נוסף ולהגשת תלונה.


  אם התלונה שלך אינה נפתרת דרך הערוצים המצוינים לעיל, בנסיבות מוגבלות ייתכן שתוכל ליזום בוררות מחייבת לפני ועדה של 'מגן הפרטיות'.


  HP כפופה לסמכויות החקירה והאכיפה של הוועדה הפדרלית למסחר בארה"ב, או של כל גוף חוקתי מורשה אחר בארה"ב.

  *חברות HP הספציפיות שנמצאות בארה"ב ומשתתפות ב'מסגרת הפרטיות של האיחוד האירופי-ארה"ב' כוללות את: PrinterOn America Corporation; Compaq Information Technologies, LLC; Gram, Inc.; Hewlett-Packard Company Archives LLC (JV 50% owned by HP Inc); Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPQ Holdings, LLC; Shoreline Investment Management Company; Handspring Corporation; HP Inc.; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Computer Insurance Company; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Tall Tree Insurance Company; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HP Hewlett Packard Group LLC (JV 50% owned by HPDC); HP Federal LLC; Evanios, LLC.


  Privacy BBB OnLineאתר אינטרנט שאינו של HP


  כללי החברה המחייבים (BCR)

  כללי החברה המחייבים (להלן "BCR") מבטיחים שנתונים המועברים מ'האזור הכלכלי האירופי' (להלן "EEA") יזכו להגנה מספקת בזמן שהם מעובדים על-ידי כל אחת מהיישויות הגלובליות של HP. העברות של נתונים אישיים על-ידי HP מהאיחוד האירופי מתבצעות בהתאם לכללי ה-BCR המאושרים הבאים.

  • כללי ה-BCR של HP עבור בקר (להלן "BCR-C") - אושרו על-ידי רוב הרגולטורים להגנה על נתונים ב-EEA ובשווייץ, ונכנסו לתוקף ב-2011. כללי ה-BCR-C של HP מכסים העברות של נתונים אישיים של לקוחות פרטיים קיימים ופוטנציאלים של HP, וכן של עובדים ומועמדים לעבודה של HP. ניתן למצוא מידע נוסף אודות כללי ה-BCR-C שלנו כאן (באנגלית).
  • כללי ה-BCR של HP עבור מעבד (להלן "BCR-P") - אושרו על-ידי רוב הרגולטורים להגנה על נתונים ב-EEA ובשווייץ, ונכנסו לתוקף ב-2018. כללי ה-BCR-P של HP זמינים ללקוחות העסקיים של HP, כדי להקל על העברת הנתונים האישיים שלהם מה-EEA. ניתן למצוא מידע נוסף אודות כללי ה-BCR-P שלנו כאן (באנגלית).
  כללי הפרטיות APEC CROSS-BORDER

  ניתן להציג את האישור בדף האימות הזמין על-ידי לחיצה על TrustArc seal. נוהלי הפרטיות של HP המתוארים בהצהרה זו תואמים למערכת כללי הפרטיות APEC Cross Border (להלן "CBPR"), לרבות הקפדה על שקיפות, אמינות ואפשרות בחירה ביחס לאיסוף מידע אישי אודותיך והשימוש בו. אישור CBPR אינו חל על מידע שעשוי להיאסף באמצעות תוכנה הניתנת להורדה בפלטפורמות של גורם צד שלישי.

  אם יש סוגיה שמטרידה אותך בנוגע לפרטיות ולשימוש בנתונים הקשורה לאישור APEC של HP שלא טיפלנו בה באופן משביע רצון, פנה אל TRUSTArc (ללא תשלום).


  TRUSTenon-HP site
 •  

  כיצד אנחנו משתמשים בנתונים

   

  אנו אוספים נתונים אישיים ומשתמשים בהם כדי לנהל את הקשר שלך עם HP ולהעניק לך שירות טוב יותר כאשר אתה משתמש בשירותי HP על-ידי התאמה אישית ושיפור של החוויה שלך. להן דוגמאות לאופן שבו אנו משתמשים בנתונים שלך:


  חוויית לקוח

  אספקת חוויית לקוח חלקה על-ידי שמירה על נתוני יצירת קשר ורישום מדויקים, אספקת תמיכת לקוחות מקיפה, הצעת מוצרים, שירותים, מנויים ומאפיינים שעשויים לעניין אותך ומתן אפשרות להשתתפות בתחרויות וסקרים. אנו גם משתמשים בנתונים שלך כדי לספק חוויה מותאמת אישית, על-ידי התאמה אישית של שירותי HP והתקשורת שאתה מקבל ויצירת המלצות המבוססות על השימוש שלך בשירותי HP.


  תמיכה בעסקאות

  מתן סיוע בהשלמת עסקאות והזמנות של המוצרים או השירותים שלנו, ניהול חשבונך, עיבוד תשלומים, ארגון משלוחים וסיוע בתיקונים והחזרות.


  תמיכה במוצרים ושיפור שלהם

  שיפור הביצועים והתפעול של המוצרים, הפתרונות, השירותים והתמיכה שלנו, לרבות תמיכה הנוגעת לאחריות, עדכונים של קושחה ותוכנה במועד המתאים והתראות, כדי להבטיח את הפעולה המתמשכת של ההתקן או השירות. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף מידע שנאסף אוטומטית על השימוש שלך בשירותי HP.


  תקשורת אדמיניסטרטיבית

  ניהול תקשורת עמך בנוגע לשירותי HP. דוגמאות לתקשורת אדמיניסטרטיבית עשויות לכלול תגובות לשאלות או לבקשות שלך, תקשורת בנוגע להשלמת שירות או אחריות, הודעות על החזרות מטעמי בטיחות, תקשורת הנדרשת על-פי חוק או עדכוני חברה ישימים הקשורים למיזוגים, רכישות או שלילות.


  אבטחה

  שמירה על השלמות והאבטחה של אתרי האינטרנט, המוצרים, המאפיינים והשירותים שלנו ומניעה וזיהוי של איומי אבטחה, הונאות או פעילות פלילית או זדונית אחרת שעלולה לסכן את המידע שלך. כאשר תקיים איתנו אינטראקציה, ננקוט גם צעדים סבירים כגון דרישת סיסמה ומזהה משתמש, לצורך אישור הזהות שלך לפני מתן גישה לנתונים האישיים שלך. אנו עשויים גם לנקוט אמצעי אבטחה נוספים, כגון CCTV, כדי להגן על המיקומים הפיזיים שלנו.


  תפעול עסקי

  תפעול עסקי שגרתי, אימות הזהות שלך, קבלת החלטות אשראי אם אתה מגיש בקשה לאשראי, ביצוע מחקר וניתוח עסקיים, דיווח וניהול בחברה, הכשרת צוות ומטרות הבטחת איכות (שעשויות לכלול ניטור או הקלטת שיחות לתמיכת הלקוחות שלנו) ופנייה ללקוחות.


  מחקר וחידושים

  פיתוח מוצרים, מאפיינים ושירותים חדשים באמצעות כלי מחקר ופיתוח ושילוב פעילויות לניתוח נתונים.  פרסום

  אספקת מבצעים מותאמים אישית (בהתאם להעדפות הפרטיות שלך) בשירותי HP ואתרי אינטרנט של שותפים נבחרים אחרים (לדוגמה, אתה עשוי לראות באתר שותף פרסומת למוצר שהצגת לאחרונה באתר HP). אנו גם עשויים לשתף חלק מהמידע שלך עם ספקים של שירותי שיווק ורשתות לשיווק דיגיטלי כדי להציג פרסומות שעשויות לעניין אותך. לקבלת מידע נוסף, קרא על האופן שבו HP משתמשת בכלים אוטומטיים לאיסוף נתונים.


  ציות לחוק

  ציות לחוקים החלים, לתקנות, לצווי בית משפט, והיענות לבקשות של גורמי ממשל ואכיפת חוק, כדי להפעיל את השירותים והמוצרים שלנו כהלכה, כדי להגן על עצמנו, על המשתמשים שלנו ועל הלקוחות שלנו וכדי לפתור מחלוקות עם לקוחות.


  עיין בטבלת איסוף הנתונים והשימוש בהם לקבלת מדריך מהיר על האופן שבו אנחנו משתמשים בנתונים שאנחנו אוספים והבסיס החוקי לעיבוד נתונים כאלה.

 •  

  אילו נתונים אנחנו אוספים

   

  נתונים אישיים הם כל מידע שמזהה אותך באופן אישי או שמתוכו ניתן לזהות אותך באופן ישיר או עקיף. אנו עשויים לאסוף את הנתונים האישיים שלך דרך השימוש שלך בשירותי HP או במהלך אינטראקציות עם נציגי HP.


  הנתונים האישיים שאנחנו אוספים ממך תלויים באופי האינטראקציה שלך איתנו או בשירותי HP שאתה משתמש בהם, אך עשויים לכלול את הנתונים הבאים:


  מידע שאתה מספק באופן ישיר

  • נתוני יצירת קשר – אנחנו עשויים לאסוף פרטי יצירת קשר אישיים ו/או עסקיים, לרבות השם הפרטי, שם המשפחה, כתובת הדואר, מספר הטלפון, מספר הפקס, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ונתונים דומים נוספים.
  • נתוני תשלום – אנחנו אוספים מידע הדרוש לעיבוד תשלומים ולמניעת הונאות, לרבות מספרי כרטיסי אשראי/חיוב, מספרי קוד אבטחה ומידע חיוב קשור אחר.
  • נתוני חשבון – אנחנו אוספים מידע כגון האופן שבו רכשת או נרשמת לשירותי HP, העסקה שלך, היסטוריית החיוב והתמיכה, שירותי HP שבהם אתה משתמש וכל דבר אחר הקשור לחשבון שאתה יוצר.
  • נתוני מיקום – אנחנו אוספים נתוני מיקום גיאוגרפי כאשר אתה מפעיל שירותים מבוססי-מיקום או כאשר אתה בוחר לספק מידע הקשור למיקום במהלך רישום המוצר או בעת ניהול אינטראקציות באתר האינטרנט שלנו.
  • נתוני אישורי אבטחה – אנחנו אוספים מזהי משתמשים, סיסמאות, רמזים לסיסמאות ומידע אבטחה דומה הנדרש לאימות ולגישה לחשבונות HP.
  • נתונים דמוגרפיים – אנחנו אוספים או מקבלים מגורמי צד שלישי נתונים דמוגרפיים מסוימים לרבות, למשל, מדינה, מגדר, גיל, שפה מועדפת, ונתונים בעלי עניין לציבור.
  • העדפות – אנחנו אוספים מידע אודות ההעדפות ותחומי העניין שלך הקשורים לשירותים של HP (גם כשאתה מספר לנו מהם וגם כשאנחנו מסיקים אותם מהידע שלנו עליך) ולאופן שבו אתה מעדיף לקבל מאיתנו תקשורת.
  • נתוני מדיה חברתית – אנחנו עשויים לספק מאפייני מדיה חברתית שיאפשרו לך לשתף מידע עם הרשתות החברתיות שלך ולקיים איתנו אינטראקציה באתרי מדיה חברתית שונים. השימוש שלך במאפיינים אלה עלול להוביל לאיסוף או שיתוף של מידע אודותיך, בהתאם למאפיין. אנו מעודדים אותך לבחון את מדיניות הפרטיות ואת הגדרות הפרטיות באתרי המדיה החברתית שבהם אתה משתמש כדי להבטיח שאתה מבין מהו סוג המידע שאתרים אלה אוספים, משתמשים בו ומשתפים.
  • מידע מזהה ייחודי אחר – דוגמאות למידע ייחודי אחר שאנחנו אוספים ממך כוללות מספרים סידוריים של מוצרים, מידע שאתה מספק כשאתה מקיים אינטראקציה פנים-אל-פנים, באינטרנט, בטלפון או בדואר עם מרכזי השירות שלנו, התמיכה הטכנית שלנו או ערוצי תמיכת הלקוחות האחרים, התשובות שלך לסקרי לקוחות או תחרויות, או מידע נוסף שסיפקת לנו כדי לסייע לאספקת שירותי HP וכדי להשיב לפניות שלך. אם אתה מגיש בקשה לאשראי מיידי, אנו עשויים לבקש ממך לספק נתונים אישיים נוספים כגון משכורת, מספר זהות שהונפק על-ידי הממשלה, פרטי חשבון בנק/פיננסי ומידע נוסף (לדוגמה, מסוכנויות דיווח אשראי) למטרות אימות וכדי לוודא זכאות לאשראי.

  מידע שנאסף אוטומטית על השימוש שלך בשירותי HP

  • נתוני שימוש במוצר – אנחנו אוספים נתוני שימוש במוצר, כגון עמודים שהודפסו, מצב הדפסה, חומרי הדפסה שהיו בשימוש, מותג דיו או טונר, סוג קובץ שהודפס (‎.pdf‏, ‎.jpg‏, וכדומה), היישום ששימש להדפסה (Word‏, Excel‏, Adobe Photoshop וכדומה), גודל הקובץ, חותמת זמן ושימוש ומצב של חומרים מתכלים אחרים של המדפסת. איננו סורקים או אוספים את התוכן של קובץ או מידע כלשהו שעשויים להיות מוצגים על-ידי יישום.
  • נתוני התקן – אנחנו אוספים מידע על המחשב, המדפסת ו/או ההתקן שלך, כגון מערכת ההפעלה, הקושחה, כמות הזיכרון, האזור, השפה, אזור הזמן, מספר הדגם, תאריך הפעלה ראשונה, גיל ההתקן, תאריך ייצור ההתקן, גרסת הדפדפן, יצרן ההתקן, יציאת חיבור, מצב האחריות, מזהי התקן ייחודיים, מזהי פרסום ומידע טכני נוסף המשתנה בהתאם למוצר.
  • נתוני יישום – אנחנו אוספים מידע הקשור ליישומי HP, כגון מיקום, שפה, גרסאות תוכנה, אפשרויות לשיתוף נתונים ופרטי עדכון. במקרים שבהם אנו משלבים טכנולוגיות מצדדים שלישיים, יתכן שיתוף נתונים בין הצד השלישי ו-HP והודעה מתאימה תסופק ברמת היישום.
  • נתוני ביצועים – אנו אוספים מידע הנוגע לביצועים של רכיבים נפרדים של החומרה של ההתקן, הקושחה, התוכנה והיישומים. דוגמאות לנתונים שאנחנו אוספים כוללות מידע הקשור לזיכרון ולביצועים של המעבד, תנאים סביבתיים וכשלים במערכות, אירועי הדפסה, מאפיינים, התראות כגון אזהרת "מפלס דיו נמוך", לשימוש בכרטיסי צילום, פקס, סריקה, שרת אינטרנט משובץ ומידע טכני נוסף שמשתנה בהתאם להתקן.
  • נתוני גלישה באתר אינטרנט – אנחנו אוספים מידע על הביקורים והפעילות שלך באתרי האינטרנט והיישומים של HP, או באתרי אינטרנט "המופעלים על-ידי" חברה אחרת מטעמנו, לרבות התוכן (וכל פרסומת) שאתה מציג ומקיים עמו אינטראקציה, כתובת אתר האינטרנט שממנו הגעת ואופן פעולה אחר של זרם הלחיצות (כגון הדפים שאתה מציג, הקישורים שעליהם אתה לוחץ או אילו פריטים הוספת לסל הקניות שלך). חלק מהמידע הזה נאסף באמצעות כלים אוטומטיים לאיסוף נתונים שכוללים קובצי Cookie, אלומות אינטרנט וקישורי אינטרנט מוטבעים. לקבלת מידע נוסף, קרא על האופן שבו HP משתמשת בכלים אוטומטיים לאיסוף נתונים.
  • נתונים אנונימיים מצרפיים – אנו אוספים תשובות אנונימיות לסקרים או מידע אנונימי מצרפי אודות אופן השימוש בשירותי HP. כחלק מהתפעול שלנו, במקרים מסוימים אנו מבצעים תהליך של ביטול הזיהוי או החלפת שדות מזהים בשדות מדומים בנתונים שלך כדי להפוך את הזיהוי שלך באמצעות השימוש בנתונים אלה עם הטכנולוגיה הזמינה ללא סביר.

  מידע ממקורות צד שלישי

  אנו אוספים נתונים מהצדדים השלישיים הבאים:

  • סוחרי נתונים, רשתות מדיה חברתית ורשתות פרסום – נתונים הזמינים באופן מסחרי כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, העדפות, תחומי עניין ונתונים דמוגרפיים מסוימים. לדוגמה, ייתכן שנתונים אישיים ייאספו כאשר תקבל גישה ליישומים דרך כניסות למדיה חברתית (כלומר, כניסה ליישומים שלנו באמצעות Facebook או אישורי מדיה חברתית אחרים). הפרטים הבסיסיים שאנחנו מקבלים עשויים להיות תלויים בהגדרות הפרטיות של חשבון הרשת החברתית שלך.
  • השותפים של HP – במידה ואתה רוכש את שירותי HP משותף של HP, אנו עשויים לקבל מידע מסוים אודות הרכישה שלך משותף זה.
  • מניעת הונאות או סוכנויות דיווח אשראי – נתונים שנאספו כדי למנוע הונאות ובקשר להחלטות הנוגעות לאשראי.
  • הלקוחות העסקיים של HP – כדי לספק שירותי HP מסוימים ברמה ארגונית, ייתכן שנתוני יצירת הקשר העסקיים שלך יסופקו ל-HP על-ידי ישות שהוקצתה לכך בעסק או בארגון שלך (כגון חבר במחלקת ה-IT שלך).
  • ספקי ניתוחים (Analytics) – אנו מקבלים גם נתונים שאינם אישיים, כגון נתונים מצרפיים או נתונים דמוגרפיים/נתוני פרופיל שעברו תהליך של ביטול זיהוי, ממקורות צד שלישי כגון חברות שמתמחות באספקת נתונים ארגוניים, ניתוחים ותוכנה כשירות.

  כדי לספק שירותי HP מסוימים ברמה ארגונית, ייתכן שנתוני יצירת הקשר העסקיים שלך יסופקו ל-HP על-ידי ישות שהוקצתה לכך בעסק או בארגון שלך (כגון חבר במחלקת ה-IT שלך). במידת הצורך, אנו עשויים גם להשתמש במידע שסופק על-ידך או על-ידי המעסיק שלך, ביחד עם מידע ממקורות זמינים לציבור וממקורות מקוונים ולא מקוונים אחרים, כדי לבצע בדיקות נאותות של אנשי קשר עסקיים כחלק מהתוכנית שלנו לציות לדרישות הנוגעות למניעת שחיתות.


  אנו מקבלים גם נתונים שאינם אישיים, כגון נתונים מצרפיים או נתונים דמוגרפיים/נתוני פרופיל שעברו תהליך של ביטול זיהוי, ממקורות צד שלישי כגון חברות שמתמחות באספקת נתונים ארגוניים, ניתוחים ותוכנה כשירות.


  כדי להבטיח את דיוק הנתונים וכדי להציע חוויית לקוח מתקדמת על-ידי אספקת שירותים, תוכן, שיווק ופרסומות שמותאמים אישית בצורה טובה יותר, אנו מקשרים או משלבים במקרים מסוימים את המידע שאנו אוספים מהמקורות השונים המפורטים לעיל עם המידע שאנו אוספים ישירות ממך. לדוגמה, אנו משווים את הפרטים הגיאוגרפיים שהתקבלו ממקורות מסחריים עם כתובת ה-IP שנאספה על-ידי הכלים האוטומטיים לאיסוף נתונים שלנו כדי להסיק מהו האזור הגיאוגרפי הכללי שלך. ייתכן שמידע יקושר גם דרך מזהה ייחודי כגון קובץ Cookie או מספר חשבון.

  כאשר הדבר נחוץ, אנו משיגים מידע כדי לבצע בדיקות נאותות של אנשי קשר עסקיים כחלק מהתוכנית שלנו לציות לדרישות הנוגעות למניעת שחיתות.

  אם תבחר שלא לספק נתונים

  אינך מחויב לשתף את הנתונים האישיים שאנחנו מבקשים, אולם, אם תבחר שלא לשתף את המידע, במקרים מסוימים לא נוכל לספק לך את שירותי HP, מאפיינים מיוחדים מסוימים או לא נוכל להגיב ביעילות לשאלות שעשויות להיות לך.

 •  

  פרטיות של ילדים

   

  HP אינה אוספת במודע מידע מילדים כפי שהם מוגדרים על-ידי החוק המקומי, ואינה מכוונת את אתרי האינטרנט או היישומים לטלפונים ניידים שלה לילדים.

 •  

  כיצד אנו שומרים על אבטחת הנתונים שלך

   

  כדי למנוע אובדן, גישה בלתי מורשית, שימוש או חשיפת מידע, וכדי להבטיח שימוש נאות במידע שלך, אנו משתמשים בנהלים פיזיים, טכניים וניהוליים מתאימים לשמירה על כל המידע שאנו אוספים ומעבדים. HP שומרת על הנתונים כפי שנדרש או מותר על-פי חוק וכל עוד יש לנתונים מטרה עסקית לגיטימית.


  בעת איסוף, העברה או אחסון של מידע רגיש כגון מידע פיננסי, אנו משתמשים במגוון טכנולוגיות ונהלים נוספים לאבטחה כדי לסייע בהגנה על הנתונים האישיים שלך מפני גישה, שימוש או חשיפה בלתי מורשים. כשאנו משדרים מידע סודי במיוחד (כגון מספר כרטיס אשראי או סיסמה) באינטרנט, אנו מגנים עליו באמצעות השימוש באמצעי הצפנה, כגון הגרסאות המתקדמות יותר של פרוטוקול Transport Layer Security‏ (TLS‏).


  כחלק מעיבוד תשלומים בזמן אמת, אנו גם מנויים על שירות לניהול הונאות. שירות זה מספק לנו רמה נוספת של אבטחה המגנה מפני הונאות בכרטיסי אשראי ושומרת על הנתונים הכספיים שלך בהתאם לתקנים המקובלים בענף.


  אנחנו שומרים רשומות בכפוף לחוק ולמדיניות שמירת הרשומות שלנו. במסגרת מדיניות זו, כל הרשומות שאינן עסקיות לרוב נמחקות או מושמדות תוך שנה עד שנתיים מתאריך יצירתן. בכל הקשור לרשומות העסקיות של HP, תקופות השמירה משתנות בהתאם לסוג הרשומה.


  רשומות הקשורות לתעסוקה, לתגמול, להטבות ולשכר נשמרות כל זמן שהן פעילות ולאחר מכן נשמרות לתקופה נוספת שנמשכת עד 10 שנים. רשומות עסקיות הכוללות רשומות הקשורות לעסקאות עם לקוחות וספקים נשמרות כל זמן שהן פעילות ולתקופה שנמשכת עד 15 שנים.


  לאחר סיום תקופת השמירה, רשומות אלקטרוניות נמחקות לצמיתות כדי להבטיח שלא ניתן יהיה לשחזר אותן, ורשומות פיזיות מושמדות באופן שלא מאפשר לשחזר אותן (לדוגמה, השמדה על-ידי גריסה).

 •  

  כיצד אנחנו משתפים נתונים

   

  אנו נשתף את הנתונים האישיים שלך רק בדרכים הבאות, וכן, כאשר הדבר רלוונטי, רק כאשר יש התחייבויות חוזיות מתאימות:


  שיתוף עם חברות HP


  אנו עשויים להעביר את הנתונים האישיים שלך לישויות HP אחרות בארה"ב ובכל רחבי העולם למטרות המופיעות בהצהרת פרטיות זו. כדי לוודא שהנתונים האישיים שלך מאובטחים וכחלק מההשתתפות שלנו בתוכניות APEC Cross Border Privacy Rules, כללי חברה מחייבים (BCR) ו'מגן פרטיות' (Privacy Shield), ישויות HP מחויבות בחוזה לציית לדרישות הפרטיות שלנו. יתר על כן, הקווים המנחים שלנו בנושא פרטיות נמסרים לעובדי HP על בסיס שנתי כחלק מהכשרת החובה שלנו, 'יושרה ב-HP'.


  במקומות שבהם תוכניות הפרטיות הבינלאומיות שצוינו לעיל אינן חלות, כאשר אתה מסכים לקבל את הצהרת הפרטיות של HP בעת רישום מוצר או שירות, יצירת חשבון או כאשר אתה מספק לנו את הנתונים האישיים שלך באופן אחר, אתה מסכים להעברת הנתונים האישיים שלך ברחבי רשת הישויות הגלובלית של HP.


  שיתוף עם ספקי שירות ושותפים


  אנו מעסיקים ספקי שירות או שותפים כדי לנהל או לתמוך בהיבטים שונים של התפעול העסקי שלנו מטעמנו. ספקי השירות או השותפים האלה עשויים להיות ממוקמים בארה"ב או במיקומים אחרים בעולם, ועשויים לספק שירותים כגון עיבוד כרטיסי אשראי ושירותי ניהול הונאות, תמיכת לקוחות, ניסיונות מכירה מטעמנו, מימוש הזמנות, אספקת מוצרים, התאמה אישית של תוכן, פעילויות פרסום ושיווק (לרבות פרסום דיגיטלי ומותאם אישית), שירותי IT, ספקי שירות דוא"ל, אירוח נתונים, עזרה חיה, גביית חובות וניהול או תמיכה באתרי האינטרנט של HP. ספקי השירות והשותפים שלנו נדרשים על-פי חוזה להגן על כל הנתונים האישיים שהם מקבלים מאיתנו ונאסר עליהם להשתמש בנתונים האישיים לכל מטרה שהיא למעט ביצוע השירותים בהתאם להנחיות של HP. אנחנו גם נוקטים בצעדים כדי לספק הגנה נאותה עבור כל העברה של הנתונים האישיים שלך בהתאם לחוק החל, כגון חתימה על סעיפים חוזיים סטנדרטים של האיחוד האירופי עם ספק השירות או השותף, הסתמכות על אישור 'מגן הפרטיות' (Privacy Shield) שלהם, קודי התנהגות או מנגנוני אישור מאושרים אחרים או התחייבויות מחייבות וניתנות לאכיפה של ספק השירות. אם ברצונך לקבל מידע נוסף על אמצעי ההגנה המתאימים, פנה ל-HP Privacy Office.


  שיתוף מידע אחר עם מפרסמים


  אנו עשויים להעביר מידע עליך לשותפי פרסום (כולל רשתות הפרסום, חברות לסיוע בהצבת פרסומות וספקי שירות אחרים שבהם הם עשויים להשתמש), כך שהם עשויים לזהות את ההתקנים שלך ולשלוח לך תוכן ופרסומות המבוססים על תחומי העניין שלך. המידע עשוי לכלול את שמך, כתובת הדואר, כתובת הדוא"ל, מזהה התקן או מזהה אחר בצורה מוצפנת. הספקים עשויים לעבד את המידע בצורה מקוטעת או בצורה שעברה תהליך של ביטול זיהוי. ספקים אלה עשויים לאסוף ממך מידע נוסף, כגון כתובת ה-IP שלך ומידע אודות הדפדפן או מערכת ההפעלה שלך, ועשויים לשלב מידע אודותיך עם מידע מחברות אחרות בקואופרטיבים לשיתוף נתונים שבהם אנחנו משתתפים.


  שיתוף עם גורמי צד שלישי אחרים


  אנו עשויים גם לשתף את הנתונים האישיים שלך עם: (א) סוכנויות לבדיקת זכאות לאשראי ומניעת הונאות; (ב) סוכנויות לגביית חובות (עבור חובות שטרם נפרעו שיש כלפינו); או (ג) ספקי ביטוח, אם רכשת פוליסת ביטוח דרכנו (לדוגמה, חבילות Care Pack). אם תבחר לספק נתונים אישיים לחברות האחרות, נתונים אישיים אלה ינוהלו בהתאם למדיניות הפרטיות של חברות אלה, אשר עשויה להיות שונה ממדיניות הפרטיות ומנהלי הפרטיות של HP‏.


  עסקאות חברה


  עשויות להתקיים נסיבות שבמסגרתן, מטעמים אסטרטגיים או מטעמים עסקיים אחרים, HP תחליט למכור, לקנות, למזג או להכניס שינויים ארגוניים בעסקים בכל דרך אחרת. בעסקאות מסוג זה, ייתכן שנחשוף או נעביר את הנתונים האישיים שלך לרוכשים פוטנציאליים או ממשיים או שנקבל נתונים אישיים ממוכרים. אנו נוהגים למצוא הגנה הולמת לנתונים האישיים שלך בעסקאות מסוג זה.


  ציות לחוק


  אנו עשויים גם לשתף את הנתונים האישיים שלך כשנהיה סבורים, בתום לב, שאנו מחויבים: (א) להגיב לבקשות מידע מוסמכות של רשויות לאכיפת החוק, רגולטורים, בתי משפט וסמכויות ציבוריות אחרות, כולל כדי לעמוד בדרישות של ביטחון לאומי או בדרישות אחרות של אכיפת החוק; (ב) לעמוד בדרישות של חוק, תקנה, הזמנה לדין או צו בית משפט כלשהם; (ג) לחקור איומי אבטחה, הונאה או פעילות פלילית או זדונית אחרת ולסייע במניעתם; (ד) לאכוף/להגן על הזכויות והנכסים של HP או של חברות הבת שלה; או (ה) להגן על הזכויות או על הבטיחות האישית של HP, העובדים שלנו וגורמי צד שלישי שנמצאים בתחומה של HP או משתמשים במתקניה כאשר הם מורשים ובהתאם לדרישות החוק החל.


  עיין בטבלת איסוף הנתונים והשימוש בהם לסקירה מהירה של האופן שבו אנו משתפים את הנתונים שלך ועם מי.

 •  

  כיצד אנו משתמשים בכלים אוטומטיים לאיסוף נתונים

   

  אנו משתמשים ומאפשרים לחברות מסוימות אחרות להשתמש בקובצי Cookie, לכידה של זרם הלחיצות, פיקסלים, אלומות אינטרנט, טפסים של אוספים באינטרנט וטכנולוגיות דומות אחרות (ביחד, "כלים אוטומטיים לאיסוף נתונים") בשירותי HP שלנו. אנו עושים זאת כדי להבין את השימוש שלך בשירותי HP שלנו; לשפר את חוויית המשתמש שלך ולאפשר מאפיינים ותוכן מותאמים אישית; למטב את הפרסומות והשיווק שלנו; וכדי לאפשר לחברות פרסום של צד שלישי לסייע לנו בהצגת פרסומות הספציפיות לתחומי העניין שלך ברחבי האינטרנט.


  באפשרותך למצוא מידע נוסף אודות 'כלים אוטומטיים לאיסוף נתונים' בכתובת: www.allaboutcookies.org.


  כלים אוטומטיים מקוונים לאיסוף נתונים


  בעת ביקורך בכל אתר אינטרנט של HP, האתר עשוי לאחסן מידע בדפדפן שלך או לאחזר ממנו מידע, לרוב בצורת קובצי Cookie, שהם קובצי טקסט שמכילים כמויות קטנות של מידע. מידע זה עשוי להיות אודותיך, על ההעדפות שלך או על המכשיר שלך, והוא משמש בעיקר כדי לגרום לכך שהאתר יפעל כפי שהיית מצפה. בדרך כלל, המידע אינו מזהה אותך ישירות, אך הוא יכול להעניק לך חוויית אינטרנט אישית יותר.


  HP משתמשת בכלים אוטומטיים לאיסוף נתונים מהסיבות הבאות:

  • כלים נחוצים: כלים אלה נחוצים לפעולתו התקינה של האתר ולא ניתן לבטל אותם. בלעדיהם, לא יהיה ניתן לספק את אתר האינטרנט או את השירות שאתה מבקש מכיוון שלא נוכל לאפשר תוכן מתאים המבוסס על סוג המכשיר שבו אתה משתמש.

  • כלי ביצועים וניתוחים (Analytics): הכלים האלה אוספים מידע מצרפי, אנונימי וסטטיסטי כדי לאפשר ל-HP למדוד, למטב ולשפר את התוכן, האיכות והביצועים של אתרי האינטרנט שלה.

   אנו משתמשים בכלים אוטומטיים לאיסוף נתונים שלנו ו/או של צדדים שלישיים כדי לראות כיצד אתה משתמש באתרי האינטרנט ובשירותים שלנו על מנת לשפר את הביצועים שלהם ולפתח אותם בהתאם להעדפות של הלקוחות והמבקרים שלנו. לדוגמה, ניתן להשתמש בכלים אוטומטיים לאיסוף נתונים לצורך: בדיקת עיצובים שונים והקפדה על שמירה על מראה ותחושה עקביים בכל אתרי האינטרנט שלנו; מעקב ואספקת ניתוח מגמות לגבי האופן שבו משתמשים מקיימים אינטראקציה עם אתרי האינטרנט והתקשורת שלנו; מעקב אחר שגיאות ומדידת היעילות של המבצעים שלנו. אנו משתמשים ב-Adobe Analytics וב-Google Analytics, המופעל על-ידי Google Inc.‎, למשל, כדי לעקוב אחר השימוש והפעילות באתרי אינטרנט.

   הנתונים שנאספו יקובצו בדרך כלל כדי לספק מגמות ודפוסי שימוש לצורך ניתוח עסקי, שיפור אתר/פלטפורמה ומדדי ביצועים. ייתכן שהכלים האוטומטיים לאיסוף נתונים שלנו או הניתוח המתקבל מהם ישותפו גם עם השותפים העסקיים שלנו. סוג המידע שאנו אוספים כולל את מספר המבקרים באתרי האינטרנט שלנו, מספר הלקוחות שנכנסים, המועד שבו הם ביקרו, לכמה זמן ובאילו אזורים באתרי האינטרנט ובשירותים שלנו, אבל אינו משמש בדרך כלל כדי לזהות אותך באופן אישי. אנו עשויים גם לקבל מידע דומה על מבקרים באתרי האינטרנט של השותפים שלנו.

  • כלי התאמה אישית כלים אלה מאפשרים לנו לזכור בחירות שאתה מבצע באתרי האינטרנט שלנו (כגון השפה המועדפת או האזור שאתה נמצא בו) ולספק מאפיינים משופרים ומותאמים אישית יותר. ניתן להשתמש בהם גם כדי לזכור שינויים שביצעת בגודל הטקסט, הגופנים וחלקים נוספים של דפי האינטרנט שבאפשרותך להתאים אישית. הם עשויים גם לשמש כדי לספק שירותים שביקשת, כגון צפייה בווידאו או הוספת הערות בבלוג. המידע שנאסף עשוי לעבור תהליך של הפיכה לאנונימי והכלים לא יוכלו לעקוב אחר פעילות הגלישה שלך באתרי אינטרנט אחרים.

   אנו משתמשים בכלים אוטומטיים לאיסוף נתונים גם כדי לשנות את האופן שבו אתרי האינטרנט שלנו מתנהגים או נראים כדי להתאים אישית את החוויה שלך לפי מידע שאנו מסיקים מההתנהגות שלך באתרי האינטרנט שלנו או לפי מידע שכבר ידוע לנו עליך מכיוון, לדוגמה, שאתה לקוח רשום. כלים אלה עשויים לשמש כדי להתאים אישית את השירותים שאתה מקבל מאיתנו או את התוכן, המראה והתחושה שיסופקו לך בהפעלות הבאות באתרי האינטרנט שלנו. לדוגמה, אם אתה מתאים אישית דפי אינטרנט, או נרשם למוצרים או שירותים, כלים אוטומטיים לאיסוף נתונים עוזרים לשרת של דף האינטרנט שלנו לשחזר את המידע הספציפי שלך. בביקור הבא שלך באתרי האינטרנט שלנו, ניתן יהיה לאחזר את המידע שסיפקת בעבר כך שתוכל להשתמש בקלות במאפייני אתר האינטרנט שבחרת קודם לכן. אם אתה משתמש ביותר מהתקן או מחשב אחד על בסיס קבוע, ייתכן שנקשר כלים אוטומטיים לאיסוף נתונים יחד כך שעדיין תקבל חוויה מקוונת מותאמת אישית. אנו יכולים גם להתאים אישית את המידע שאתה רואה בהתבסס על מה שכבר ידוע לנו עליך, כך שתקדיש פחות זמן לחיפושים. על-ידי שימוש בכלים אוטומטיים לאיסוף נתונים, כל מבקר באתר שלנו יכול לקבל חוויית אינטרנט שמותאמת לו אישית.

  • כלי מיקוד כלים אלה מוגדרים על-ידי HP וצדדים שלישיים נוספים (כגון שותפים נבחרים בתחום הקמעונאות או הפרסום) ומשמשים ליצירת פרופיל כדי לספק פרסומות ממוקדות באתרי HP ומחוצה להם שרלוונטיות ומועילות לך יותר. הם עשויים לשקף נתונים דמוגרפיים שעברו תהליך של ביטול זיהוי או נתונים אחרים המקושרים לנתונים שסיפקת לנו מרצונך (לדוגמה, כתובת הדוא"ל שלך).

   הם גם מאפשרים לנו לאסוף נתונים הקשורים לאתר HP, לדף שבו ביקרת ולפעילות שלך באתר HP. לדוגמה, אם ביקרת באחד מדפי המוצר שלנו, באמצעות השימוש בקובצי Cookie אנו עשויים להתמקד בך באתרים של שותפים ולהציג בפניך הצעות ומבצעים נוספים במשך תקופת זמן מסוימת.

   תוכל לקבל מידע נוסף אודות חלק משותפי הפרסום המבוסס על תחומי עניין שלנו על-ידי ביקור באתרי האינטרנט הבאים:

   שים לב שהרשימה לעיל אינה רשימה ממצה וייתכן שתעודכן מעת לעת על-ידינו.

   אם אתה משתמש רשום, המידע שנאסף מאתרי האינטרנט שלנו אינו אנונימי ואנו עשויים להשתמש במידע זה ביחד עם מידע נוסף שידוע לנו או שאנו מסיקים עליך, כולל ההעדפות שלך, כדי להתאים אישית תוכן, שירותים, פרסומות והצעות עבורך.

  התוקף של כלי נתונים אוטומטיים המוגדרים כ'נחוצים' או המשמשים ל'ביצועים וניתוחים' או ל'התאמה אישית' מוגדר לפוג לאחר 364 יום. התוקף של כלים אוטומטיים לאיסוף נתונים המשמשים למיקוד לקוחות מוגדר לפוג 90 יום לאחר הביקור האחרון שלך.


  בעת שיתוף מידע בעזרת לחצן שיתוף של מדיה חברתית באתרי HP, הרשת החברתית תתעד שבצעת את הפעולה הזו. ייתכן שמידע זה יקושר אל פעילויות מיקוד לקוחות/פרסום. סוגי הכלים המשמשים את גורמי הצד השלישי האלה והאופן שבו הם משתמשים במידע שהופק על-ידם יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של חברות אלה.

  כלים אוטומטיים אחרים לאיסוף נתונים

  אנו עשויים להשתמש בכלים אוטומטיים לאיסוף נתונים כגון אלומות אינטרנט, שהן בדרך כלל תמונה גרפית שקופה (לרוב בגודל פיקסל על פיקסל), כדי לקבץ מידע על האינטראקציה שלך עם דואר אלקטרוני או תקשורת אחרת. ניתן להטביע אלומת אינטרנט במנוי HP או בתקשורת פרסומית כדי לקבוע אם ההודעות שלנו נפתחו או אם בוצעה פעולה בעקבותיהן, ואם כלי הדיוור שלנו פועלים כשורה.

 •  

  בחירת העדפות הפרטיות שלך

   

  באפשרותך להגדיר או לשנות את הבחירות שלך לגבי 'כלים אוטומטיים לאיסוף נתונים' וכן לגבי קבלת מנוי או תקשורת כללית בנקודת איסוף הנתונים או באמצעות שיטות אחרות, המתוארות בסעיפים הבאים. אפשרויות אלה אינן חלות על תקשורת שמטרתה העיקרית היא לנהל השלמת הזמנות, חוזים, תמיכה, אזהרות בטיחות בנוגע למוצר, עדכונים למנהלי התקן, הודעות מנהליות אחרות או הודעות אחרות על עסקאות, מאחר שהתכלית העיקרית של הודעות אלה אינה פרסומית מטבעה.


  תקשורת שיווקית ותקשורת למנויים


  התקשורת השיווקית של HP מספקת מידע על מוצרים, שירותים, ו/או תמיכה, ובאפשרותך לבחור כיצד התקשורת הזו נמסרת - למשל, בדואר, בדואר אלקטרוני, בטלפון, בפקס או דרך מכשיר נייד. תקשורת שיווקית עשויה לכלול מידע על מוצרים או שירותים חדשים, הצעות מיוחדות, תוכן מותאם אישית, פרסום ממוקד או הזמנות להשתתפות במחקר שווקים או בסקירות תאימות. תקשורת למנויים כוללת עלוני מידע בדוא"ל, עדכוני תוכנה וכדומה שייתכן שביקשת במפורש או שהסכמת לקבל.


  באפשרותך לבקש להפסיק לקבל את התקשורת הכללית הזו באמצעות אחת מהשיטות הבאות:


  • בחר בקישור "לא מעוניין" או "בטל מנוי" בדואר אלקטרוני, או פעל בהתאם להוראות המופיעות בכל הודעה למנוי שנשלחת אליך בדוא"ל.
  • לביטול ההרשמה להודעות שנשלחות לטלפונים ניידים, ענה להודעה עם המילים "STOP" (הפסק) או "END" (סיום).
  • צור קשר עם מנהל הגנת הנתונים שלנו דרך HP Privacy Office. הקפד לכלול את שמך, פרטים ליצירת קשר, ופרטים רלוונטיים ספציפיים לגבי המנויים או הודעות השיווק של HP שאינך מעוניין לקבל יותר.
  מודעות ומבצעים של HP באתרי אינטרנט של צד שלישי

  HP חותמת על הסכמים עם ספקי שירות להצבת מודעות באתרי אינטרנט הנמצאים בבעלות של צד שלישי. לעתים זה יתקיים על-ידי שיתוף נתונים אישיים מסוימים כמתואר בסעיף בקובצי Cookie של פרסום וקובצי Cookie של מדיה חברתית של צד שלישי.


  בנוסף, אנו משתמשים ועשויים לאפשר לרשתות ad ולצדדים שלישיים אחרים להשתמש בקבצי cookie ובכלי איסוף נתונים אוטומטיים אחרים כדי לקבוע כיצד אתה מקיים אינטראקציה עם אתרי האינטרנט, התקשורת והשירותים שלנו ואתרי השותפים הנבחרים ולזהות את תחומי העניין שלך, צור פרופילים ומקטעי ריבית כדי לספק פרסום שהוא הרלוונטי והשימושי ביותר עבורך. לקבלת מידע נוסף, עיין כיצד HP משתמשת בכלי איסוף נתונים אוטומטיים.


  כלים אוטומטיים לאיסוף נתונים - באינטרנט

  כשאתה מבקר באתרי HP, באפשרותך לקבל או לשנות את קובצי ה-Cookie שאתה מתיר לנו להציב בדפדפן שלך דרך 'מרכז העדפות הפרטיות' שלנו. באפשרותך לשנות את ההגדרות האלה בכל עת על-ידי ביקור ב'הגדרות קובצי Cookie'.

  הגדרות קובצי Cookie


  אם אינך מעוניין להתיר שימוש כלשהו בקובצי Cookie, עיין בהגדרות הדפדפן שלך. שים לב שעל-ידי השבתת קטגוריות מסוימות של קובצי Cookie, ייתכן שתימנע ממך הגישה למאפיינים מסוימים באתרים שלנו או שתוכן או פונקציונליות מסוימים לא יהיו זמינים. דפדפנים מסוימים מאפשרים לך לנווט באתרי אינטרנט במצב גלישה בסתר או במצב פרטי. לאחר סגירת הפעלת הדפדפן, כל קובצי ה-Cookie שנאספו במהלך ההפעלה מושמדים בדרך כלל באופן אוטומטי.


  כדי לבטל מעקב על-ידי Google Analytics באתרי האינטרנט שלנו, בקר בכתובת http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  גם אם תבחר לבטל את המעקב אחר ביצועים וניתוחים ואת מיקוד הלקוחות, יתכן שתמשיך לראות פרסומות שאינן מותאמות אישית מ-HP דרך השותפים שלנו. לדוגמה, אתה עשוי לבקר באתר אינטרנט שכולל השוואות של מאפיינים של מחשבים אישיים. בהתאם לעניין שהבעת, השותפים שלנו עשויים להציג בפניך פרסומות למוצרי HP.


  אם אתה נמצא באיחוד האירופי וברצונך לבטל קובצי Cookie של צד שלישי הקשורים לפרסום המבוסס על תחומי עניין, עבור אל www.youronlinechoices.eu.


  בארה"ב ובקנדה, אנו מצייתים לתקני התעשייה של Digital Advertising Alliance ביחס לפרסום מבוסס תחומי עניין. כדי לקבל מידע נוסף אודות הבחירות שלך בנוגע לפרסומות, לחץ כאן אם אתה נמצא בארה"ב או לחץ כאן אם אתה נמצא בקנדה. בארה"ב, יוזמת Network Advertising Initiative גם מציעה אמצעי לביטול מספר קובצי Cookie של פרסום. בקר באתר www.networkadvertising.org כדי לקבל מידע נוסף. שים לב שביטול, אין פירושו שלא תמשיך לקבל פרסום מקוון. המשמעות היא שהחברה או החברות שבחרת לבטל את הרישום אליהן לא יספקו עוד פרסומות המותאמות אישית להעדפות האינטרנט ולדפוסי השימוש שלך.


  חלק מדפדפני האינטרנט החדשים יותר משלבים מאפייני "אל תעקוב". לעת עתה, לא קיים תקן תעשייה לטיפול בבקשות "אל תעקוב", ולפיכך לעת עתה, ייתכן שאתרי האינטרנט שלנו לא יגיבו לבקשות "אל תעקוב" או לכותרות מדפדפנים אלה.


  כלים אוטומטיים לאיסוף נתונים - תקשורת מ-HP

  עם זאת, באפשרותך להשבית כלים אוטומטיים לאיסוף נתונים, כגון אלומות אינטרנט, בהודעות דואר אלקטרוני על-ידי הימנעות מהורדת התמונות הכלולות בהודעות שאתה מקבל (מאפיין זה משתנה בהתאם לתוכנת הדואר האלקטרוני שבה אתה משתמש במחשב שלך). עם זאת, יתכן שפעולה זו לא תמיד תשבית כלים אוטומטיים לאיסוף נתונים בהודעת הדואר האלקטרוני בשל יכולות ספציפיות של תוכנת הדואר האלקטרוני. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, עיין במידע המסופק על-ידי תוכנת הדואר האלקטרוני או ספק השירות שלך.

 •  

  מימוש הזכויות שלך ויצירת קשר איתנו

   

  יש לך זכות לבקש מאיתנו עותק של כל נתון אישי שסיפקת לנו או שאנחנו שומרים אודותיך ולבקש הסבר בנוגע לעיבוד שלו. בנוסף, יש לך זכות לבטל כל הסכמה שהענקת בעבר או לבקש תיקון, הגבלה, הפיכת נתונים לאנונימיים או מחיקה של הנתונים האישיים שלך; ולקבל את הנתונים האישיים שסיפקת בהסכמה או בקשר לחוזה בפורמט מובנה הניתן לקריאה על-ידי מכונה ולבקש מאיתנו להעביר את הנתונים האלה לגורם אחר המפקח על נתונים.


  יש לך גם זכות להתנגד לעיבוד של הנתונים האישיים שלך בנסיבות מסוימות, בפרט כאשר אנחנו משתמשים בנתונים שלך לצורך שיווק ישיר או כדי ליצור פרופיל שיווק. עיין בבחירת העדפות הפרטיות שלך לקבלת הנחיות למימוש הזכויות שלך בנוגע לשיווק.


  במקרים מסוימים, הזכויות האלה עשויות להיות מוגבלות, למשל אם היענות לבקשתך תגרום לחשיפת נתונים אישיים על אדם אחר או אם תבקש מאיתנו למחוק מידע שאנו נדרשים לשמור על-פי חוק או שיש לנו אינטרס משכנע ולגיטימי לשמור.


  כדי לממש את זכויותיך, או אם יש לך שאלות או חששות בנוגע להצהרת הפרטיות שלנו, האיסוף והשימוש בנתונים שלך או הפרה אפשרית של חוקי הפרטיות המקומיים, תוכל ליצור קשר עם המנהל הבכיר של HP להגנה על נתונים או לכתוב אלינו לכתובת המתאימה להלן:


  האיחוד האירופי
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  14 rue de la Verrerie
  CS 40012 – 92197
  Meudon cedex
  France


  מקסיקו
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  שאר העולם
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  כל התקשורת תטופל תוך שמירה על הסודיות. עם קבלת ההודעה שלך, נציג שלנו ייצור איתך קשר תוך פרק זמן סביר כדי להתייחס לשאלות או לחששות שלך. אנו שואפים להבטיח שהסוגיות שמטרידות אותך יטופלו תוך פרק זמן סביר ובאופן הולם.


  אם אין באפשרותנו לטפל בסוגיות שמטרידות אותך, יש לך זכות ליצור קשר עם רשות המפקחת על פרטיות הנתונים במדינה שבה אתה גר או עובד, או במקום שבו אתה סבור שחוקי ההגנה על נתונים הופרו או לבקש שיפוי דרך בתי המשפט. לשאלות, חששות או תלונות הקשורים להשתתפות שלך ב- EU-US Privacy Shield, בכלליAPEC CBPR או ביישום של כללי ה-BCR של HP, קרא על העברות הנתונים הבינלאומיות שלנו.

 •  

  שינויים בהצהרת הפרטיות שלנו

   

  אם נשנה את הצהרת הפרטיות שלנו, אנחנו נפרסם את ההצהרה המתוקנת כאן, בצירוף תאריך עדכון אחרון. אם נבצע שינויים משמעותיים בהצהרת הפרטיות שלנו אשר ישנו באופן מהותי את נהלי הפרטיות שלנו, ייתכן שנודיע לך גם באמצעים אחרים, כגון שליחת דוא"ל או פרסום הודעה באתר החברה שלנו ו/או בדפי המדיה החברתית לפני שהשינויים ייכנסו לתוקפם. הצהרת הפרטיות הזו עודכנה לאחרונה ב25 מאי 2018. המדיניות הזו תיכנס לתוקף 30 יום לאחר הפרסום, אלא אם כן הצהרת הפרטיות של HP הוצגה בפניך לפני התאריך הזה, כאשר במקרה כזה, הצהרת הפרטיות תיכנס לתוקף בתאריך המוקדם יותר.


  תאריך פרסום: 25 מאי 2018.

קישורי פרטיות קשורים :