מדפסות

כעת עם טכנולוגיית HP ePrint‏. הדפס בכל עת ובכל מקום - באופן אלחוטי.

חפש

מדפסות ומכשירים משולבים All-in-One

תצוגות:
 -   מתוך   פריטים
 -   מתוך   פריטים
  • תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל.
  • אנא בדקו את מפרט המוצר המופיע ב- Datasheet/Documents. אם המוצר ממלא אחר דרישות EN 55022 Class A, השימוש בו באיזורי מגורים עלול (בתנאים בלתי מיטיבים) לגרום להפרעות בקליטת שידורי רדיו/טלוויזיה.

    HP מחויבת לספק ללקוחותיה מידע על החומרים הכימיים הכלולים במוצריה ככל הנדרש כדי למלא אחר דרישות החוק, כגון REACH (תקנה מס' 1907/2006 של הפרלמנט ומועצת האיחוד האירופי). לרשותכם דוח מידע כימי למוצר זה בכתובת: www.hp.com/go/reach.