מחשבי לוח

HP מציגה את HP Tablet. עובד כמו שום דבר אחר.
HP ממליצה על Windows.

Find

Tablets

תצוגות:
 -   מתוך   פריטים
 -   מתוך   פריטים
  • תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל.
  • לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows‏. ייתכן שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן, תוכנה, או עדכון BIOS משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows 10 מתעדכן באופן אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת http://www.microsoft.com‏.

    אפליקציות נוספות זמינות לרכישה בנפרד; הזמינות משתנה בהתאם לשוק. לשימוש במאפיינים מסוימים נדרש ‏Windows 8.1 Update‏. עבור התקני Windows 8, העדכון זמין באמצעות חנות Windows‏. עבור התקני Windows 8.1‏, העדכון זמין באמצעות Windows Update. נדרשת גישה לאינטרנט; ייתכנו עלויות נוספות. לחצן ההפעלה קיים בהתקנים נבחרים וייתכן כי בהתקן המוצג הוא לא יופיע

    HP is committed to providing our customers with information about the chemical substances in our products as needed to comply with legal requirements such as REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council). A chemical information report for this product can be found at: www.hp.com/go/reach.

    המידע הבא מתייחס למערכות של HP עם מעבדי Intel מדור שישי ומעבדים נוספים מדור עתידי במערכות המצוידות במערכות ההפעלה Windows 7‏, Windows 8‏, Windows 8.1 או Windows 10 Pro שעברו שדרוג לאחור ל-Windows 7 Professional‏, Windows 8 Pro, או Windows 8.1: גרסה זו של Windows‏, הפועלת באמצעות המעבד או מערך השבבים שנעשה בהם שימוש במערכת זו, כוללת תמיכה מוגבלת של Microsoft. לקבלת מידע נוסף על התמיכה של Microsoft‏, עיין בשאלות הנפוצות על מחזור חיי התמיכה של Microsoft באתר https://support.microsoft.com/lifecycle