שירותי הטיפול של HP

העסק שלך נשאר בתנועה - מסביב לשעון ומסביב לעולם.

הארגון שלך פועל על טכנולוגיה. ואף אחד לא מגן על טכנולוגיה בצורה טובה יותר מ-HP. מטיפול במחשבים ושירותים באתר עד למעקב ושחזור ותכונות נוספות, התמיכה של HP תעניק לך גיבוי - מסביב לשעון ומסביב לעולם.

צור קשר

המגן הגלובלי שלך

 

רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות הטיפול של HP עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. השירות מתחיל ביום רכישת החומרה. בכפוף למגבלות. לקבלת פרטים, בקר בכתובת www.hp.com/go/cpc‎. שירותי HP כפופים לתנאים ולהתניות של HP בנוגע לשירות, המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה. ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי, וזכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP בנוגע לשירות או מהאחריות המוגבלת של HP המסופקת עם מוצר HP שברשותך.


שירותי HP כפופים לתנאים ולהתניות של HP בנוגע לשירות, המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה. ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי, וזכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP בנוגע לשירות או מהאחריות המוגבלת של HP המסופקת עם מוצר HP שברשותך.