t540 Thin Client Bundle

#12H33EA

פתרון פשוט ומאובטח למחשב שולחני וירטואלי.

  • Windows 10 IoT Enterprise עבור מחשבי לקוח דקים
  • eMMC‏ של ‎64 GB‏
  • Citrix‎®‎ HDX‏; Citrix‎®‎ ICA‏; VMware Horizon® View™‎ באמצעות RDP/PCoIP, ו-Blast Extreme; Remote Desktop Services Remote FX‏ (RFX)‏, RDP

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

t540 Thin Client Bundle

#12H33EA

פתרון פשוט ומאובטח למחשב שולחני וירטואלי.

  • Windows 10 IoT Enterprise עבור מחשבי לקוח דקים
  • eMMC‏ של ‎64 GB‏
  • Citrix‎®‎ HDX‏; Citrix‎®‎ ICA‏; VMware Horizon® View™‎ באמצעות RDP/PCoIP, ו-Blast Extreme; Remote Desktop Services Remote FX‏ (RFX)‏, RDP

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

תיאור

העבר את הצי שלך לענן באמצעות HP t540 Thin Client. תמוך בצורכי המחשוב שלך עם תצורות מגוונות ואבטחה ברמת הרכיב.

מאפיינים

מתוכנן לתת מענה לצורכי המחשוב של הארגון שלך.

אבטחה חזקה.

גישה מיידית לענן. שימושי ויעיל.

מפרט

מערכת הפעלה
דפדפן נתמך
זיכרון, סטנדרטי
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי
תיאור הכונן הקשיח
פרוטוקולים
יציאות
חיסכון באנרגיה
חשמל

[1] רכיבי חומרה לתלייה לא כלולים ונמכרים בנפרד.

[2] אפשרויות היציאה ניתנות להגדרה בעת הרכישה.

[4] Multi-Core מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציות ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור של AMD אינו מדד של מהירות השעון.

[5] דרוש תוכן 4K כדי להציג תמונות באיכות 4K. הצגים נמכרים בנפרד ואינם כלולים.

[1] Multi-Core מתוכנן לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציות ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור של AMD אינו מדד של מהירות השעון.

מערך שבבים גרפיים משתמש בחלק מזיכרון המערכת הכולל (RAM) לביצועי גרפיקה. זיכרון המערכת המוקדש לביצועי גרפיקה אינו זמין לשימוש אחר של תוכניות אחרות.

[3] זמין כמאפיין אופציונלי או כהרחבה נוספת.

[4‏] נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת. המפרטים עבור Wi-Fi 6 (בתקן 802.11ax WLAN) הם מפרטי טיוטה ואינם סופיים. אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיוטה, הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב הנייד לקיים תקשורת עם התקני WLAN אחרים בתקן 802.11ax. זמין רק במדינות/אזורים שבהם 802.11ax נתמך.

[5] התוכנה תלויה במערכת ההפעלה המותקנת. עיין במסמך המפרט המהיר של מוצר זה לקבלת פרטים נוספים.

[6] בעל רישום EPEAT‎®‎ כשהדבר רלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.

[7] ביצועי האצת השעון המרבית עשויים להשתנות בהתאם לחומרה, לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת.