הכר את
Z מבית HP

חידושי Z

שיתוף פעולה זה ב-DNA שלנו. תפקידם היחיד של המהנדסים שלנו היא לצפות את הצרכים שלך לפני שאפילו אתה זיהית אותם ולהביא חדשנות שלא תוכל למצוא בתחנות עבודה בשום מקום אחר.

חידושי Z

שיתוף פעולה זה ב-DNA שלנו. תפקידם היחיד של המהנדסים שלנו היא לצפות את הצרכים שלך לפני שאפילו אתה זיהית אותם ולהביא חדשנות שלא תוכל למצוא בתחנות עבודה בשום מקום אחר.

חידושי Z

שיתוף פעולה זה ב-DNA שלנו. תפקידם היחיד של המהנדסים שלנו היא לצפות את הצרכים שלך לפני שאפילו אתה זיהית אותם ולהביא חדשנות שלא תוכל למצוא בתחנות עבודה בשום מקום אחר.

חידושי Z

שיתוף פעולה זה ב-DNA שלנו. תפקידם היחיד של המהנדסים שלנו היא לצפות את הצרכים שלך לפני שאפילו אתה זיהית אותם ולהביא חדשנות שלא תוכל למצוא בתחנות עבודה בשום מקום אחר.

חידושי Z

שיתוף פעולה זה ב-DNA שלנו. תפקידם היחיד של המהנדסים שלנו היא לצפות את הצרכים שלך לפני שאפילו אתה זיהית אותם ולהביא חדשנות שלא תוכל למצוא בתחנות עבודה בשום מקום אחר.

חידושי Z

שיתוף פעולה זה ב-DNA שלנו. תפקידם היחיד של המהנדסים שלנו היא לצפות את הצרכים שלך לפני שאפילו אתה זיהית אותם ולהביא חדשנות שלא תוכל למצוא בתחנות עבודה בשום מקום אחר.

חידושי Z

שיתוף פעולה זה ב-DNA שלנו. תפקידם היחיד של המהנדסים שלנו היא לצפות את הצרכים שלך לפני שאפילו אתה זיהית אותם ולהביא חדשנות שלא תוכל למצוא בתחנות עבודה בשום מקום אחר.

חידושי Z

שיתוף פעולה זה ב-DNA שלנו. תפקידם היחיד של המהנדסים שלנו היא לצפות את הצרכים שלך לפני שאפילו אתה זיהית אותם ולהביא חדשנות שלא תוכל למצוא בתחנות עבודה בשום מקום אחר.

חידושי Z

שיתוף פעולה זה ב-DNA שלנו. תפקידם היחיד של המהנדסים שלנו היא לצפות את הצרכים שלך לפני שאפילו אתה זיהית אותם ולהביא חדשנות שלא תוכל למצוא בתחנות עבודה בשום מקום אחר.

ראה את Z בפעולה

1. בדיקת MIL-STD 810G משתנה בהתאם למוצר ולא נועדה להוכיח התאמה לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי. תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה. נזק שייגרם בתנאי בדיקת MIL STD או כל נזק מקרי מחייבים חבילת טיפול אופציונלית מסוג HP Accidental Damage Protection Care Pack.

[2] בהתבסס על יכולות האבטחה הייחודיות והמקיפות של HP ללא עלות נוספת בקרב ספקי תחנות עבודה שולחניות וניידות נכון ליולי 2018 בתחנות עבודה שולחניות של HP ולינואר 2017 בתחנות עבודה ניידות של HP עם מעבדי Intel‎®‎ מדור שביעי ומעלה.

3. מסך הפרטיות המשולב של HP Sure View הוא מאפיין אופציונלי שיש להגדירו בעת הרכישה והוא מתפקד בכיוון תצוגה לרוחב.

4. מבוסס על תחנות עבודה ניידות הקיימות בשוק, נכון ל -25 בינואר, 2018, עם מסך פרטיות פיזי מובנה מבוסס חומרה. זמין רק בתחנות עבודה ניידות נבחרות של HP.

[5] HP Sure Start מדור רביעי זמין במוצרי HP Elite ו-HP Workstation המצוידים במעבדי Intel®‎ או AMD מדור שמיני (מלבד ZBook 15v).

6. מאפיין אופציונלי.

7. הכרטיס הגרפי של NVIDIA Quadro הוא מאפיין אופציונלי או תוסף שנמכר עם דגמים נבחרים בלבד.

‎© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.‎ המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.

Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, and Core Inside are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.