0

Skundai apie teisių pažeidimą HP Svetainėse

HP gerbia kitų asmenų intelektinės nuosavybės teisės. Tai skatiname daryti ir kitus. HP atitinkamai turi nuostatą išimti Naudotojo pateiktis, kurios pažeidžia kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises, sustabdyti prieigą prie šios Svetainės (ar jos dalies) naudotojui, kuris naudoja šią Svetainę pažeisdamas kieno nors intelektinės nuosavybės teises ir (arba) atitinkamomis aplinkybėmis nutraukti naudotojo, naudojančio šią Svetainę būdu, pažeidžiančiu kažkieno intelektinės nuosavybės teises, paskyrą.

Vadovaujantis JAV Kodekso 17 dalies 512 skyriaus nuostatomis, HP įgyvendino tvarką, skirtą gauti raštišką pranešimą apie apskųstą autoriaus teisių pažeidimą ir apdoroti tokius skundus pagal šį įstatymą. Jei manote, kad šios Svetainės naudotojas pažeidžia jūsų autoriaus teises ar kitą intelektinę nuosavybę, praneškite apie tai raštiškai šiam už pranešimus apie pažeidimus atsakingam HP agentui:

Attn: DMCA Copyright Agent
HP Inc.
1050 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
Tel: 650-857-2709
Fax: 650-857-5409
Email: dmca_copyright_notice@hp.com


Kad užtikrintumėte, jog klausimas būtų sprendžiamas nedelsiant, jūsų raštiškame pranešime turi būti:


 • jūsų fizinis arba elektroninis parašas;
 • įvardytas autoriaus teisėmis apsaugotas darbas ar kita intelektinė nuosavybė, kuri buvo pažeista;
 • pakankamai tiksliai apibūdinta pažeista medžiaga, kad HP galėtų ją rasti;
 • pakankamai informacijos, pagal kurią HP gali su jumis susisiekti (įskaitant pašto adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą);
 • pareiškimas, kad sąžiningai manote, kad autoriaus teisėmis apsaugotos medžiagos ar kitos intelektinės nuosavybės panaudojimas nėra leistas savininko, jo agento ar įstatymų.
 • pareiškimas, kad raštiškame pranešime esanti informacija yra tiksli; ir
 • pareiškimas (gresiant bausmei už melaginą pareiškimą), kad esate įgalioti veikti autoriaus teisių ar kitos intelektinės nuosavybės savininko vardu.

Jei pranešimas nėra susijęs su autoriaus teisių ar kitos intelektinės nuosavybės pažeidimu, šis Agentas jums padėti negalės.

Priešinio pranešimo Skaitmeninio tūkstantmečio autorinių teisių įstatymui (DMCA) pateikimas

Mes jums pranešime, jei pašalinsime ar išjungsime prieigą prie jūsų pateiktos autoriaus teisėmis apsaugotos medžiagos dėl to, kad gavome galiojantį DMCA pašalinimo pranešimą. Jei gavote tokį pranešimą iš mūsų, galite mūsų agentui pateikti raštišką priešinį pranešimą, kuriame turi būti ši informacija:


 • jūsų fizinis ar elektroninis parašas;
 • pašalintą ar užblokuotą medžiagą nustatyti padedanti informacija, vieta, kurioje medžiaga buvo prieš ją pašalinant ar užblokuojant;
 • pareiškimas (gresiant bausmei už melaginą pareiškimą), kad sąžiningai manote, jog medžiaga buvo pašalinta ar užblokuota dėl klaidos ar dėl to, kad buvo sumaišyta medžiaga, kurią reikėjo pašalinti ar užblokuoti; ir
 • jūsų vardas, fizinis adresas ir telefono numeris, taip pat jūsų pareiškimas, kad sutinkate su teismo, kurio apylinkėje yra jūsų fizinis adresas, jurisdikcija, arba, jei jūsų fizinis adresas yra ne JAV, su teismo apylinkės, kurioje esame mes, jurisdikcija ir kad jūs priimsite pranešimą apie teisminį procesą iš asmens, kuris pateikė pranešimą apie galimai pažeistas medžiagos autorių nuosavybės teises ar šio asmens agento.

Nutraukimas esant pakartotiniams pažeidimams

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra pašalinti paskyras ar užblokuoti prieigą bet kokiam šios Svetainės ir (arba) paslaugų naudotojui, dėl kurio gaunami pakartotiniai DMCA ar kiti teisių pažeidimo pranešimai.

Atgal į viršų