HP Anti-counterfeitReport

Sazinieties ar HP pretviltošanas programmu

Lūdzu, sazinieties ar HP pretviltošanas programmu, ja jums ir kādas šaubas vai jautājumi attiecībā uz viltotiem HP printeru drukas materiāliem vai ja vēlaties ziņot par savām aizdomām. HP paturēs šo informāciju noslēpumā tiktāl, cik to atļauj likums, un dalīsies tajā vienīgi tiktāl, cik tas nepieciešams.

Kā paziņot par aizdomām HP

Lūdzu, saglabājiet drukas kasetni, tās iepakojumu un jebkādus ar produktu saistītus dokumentus, piemēram, rēķinus, piedāvājuma vēstules utt

Mums nepieciešama šāda informācija:

  • Lūdzu, norādiet, kāpēc uzskatāt, ka produkts ir aizdomīgs*, kā arī kompānijas nosaukumu, kas šo produktu jums piedāvāja.
  • Jūsu kontaktinformācija (ja vēlaties to norādīt).
  • Ja iespējams, savam ziņojumam pievienojiet labas izšķirtspējas un asuma fotogrāfijas, kurās ir redzama drukas kasetne, tās drošības etiķete (ja tāda ir) un kasetnes kārbas sešu plakņu virsmas. Fotogrāfijām jābūt uzņemtām bez zibspuldes ar izmēru līdz 500 KB.

Lūdzu, ziņojiet atbilstoši šiem norādījumiem:

Pasts: Lai sazinātos ar mums, izmantojot pastu, lūdzu, izmantojiet sekojošu adresi:
EMEA Anti-counterfeiting Programme
Hewlett-Packard International S.à.r.l.
150 Route du Nant d'Avril,
1217 Meyrin
Switzerland

Internets: Lai par aizdomīgiem produktiem ziņotu, izmantojot internetu, noklikšķiniet šeit: ACF tiešsaistes paziņošanas veidlapa. Šī metode ļauj jums par savām aizdomām ziņot anonīmi.
Tālrunis: Lai paustu savas aizdomas attiecīgajai personai, noklikšķiniet uz saites.

Close icon