HP viltojumu novēršana

Atklāšana. Ziņošana. Novēršana.
Ziņojiet par aizdomīgām darbībām

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI (BUJ)

Drukāšanas piederumu biznesā par viltošanu uzskatāma tintes kasetņu ražošana, atkārtota uzpildīšana vai restaurēšana („reman”) ar nolūku izstrādājumus tirgot kā oriģinālas attiecīgā zīmola preces, lai gan patiesībā tās ir viltojums. Parasti viltošanas gadījumos restaurētā/atkārtoti uzpildītā kasetne tiek ievietota kastē, kas ļoti atgādina autentisku HP iepakojumu, šādā veidā maldinot pircējus un liekot viņiem maksāt augstāku cenu, ticot, ka drukas kasetne ir likumīgs, oriģinālais HP izstrādājums.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) ir aprēķinājusi, ka visu viltoto preču starptautiskās tirdzniecības apjoms sastāda 200 miljardus USD. Pasaules Muitas organizācija (World Customs Organization (WCO)) un Starptautiskās Tirdzniecības kamera (International Chamber of Commerce (ICC)) uzskata, ka viltošana globālajai ekonomikai gada laikā rada aptuveni 500 miljardus EUR zaudējumu, kas ir līdzvērtīgi aptuveni 5-8% no preču tirdzniecības visā pasaulē, precēm ar firmu zīmoliem, kas ietver arī nelegāli tirgotās viltotās drukas kasetnes. Pētījumos konstatēts, ka Eiropā viltošanas darbību rezultātā tiek zaudētas apmēram 200 000 darba vietas.

Nē. Klienti nedrīkst sajaukt viltojumus ar likumīgi uzpildītiem/restaurētiem izstrādājumiem, kas tiek pārdoti un piedāvāti tā, lai nemaldinātu vai arī neradītu potenciāli šaubas pircējiem par to, ka viņi iegādājas jaunus autentiskus HP zīmola izstrādājumus. Piemēram, likumīgā veidā atkārtoti uzpildīts izstrādājums būs izstrādājums, kuram būs nepārprotami norādīta informācija, ka tas ir „atkārtoti uzpildīts” vai „restaurēts”, kuram netiek neatļauti izmantots HP logotips, lai radītu iespaidu, ka to izgatavojis uzņēmums HP, bet tam norādīts uzņēmuma nosaukums, kas veicis uzpildi, kā arī kopumā netiek neatļauti izmantoti oriģinālo HP drukas kasetņu un iepakojuma dizaina elementi.

Krāpšana ir darbība, kad notiek maldināšana vai faktu sagrozīšana, apzināti uzdodot aplamus faktus par patiesību, lai mudinātu personu atdot kaut ko vērtīgu, parasti naudu. Lai gan krāpšanās var notikt arī bez viltotu izstrādājumu izmantošanas, pati viltošana ir krāpniecības veids.

Lai gan viltotās drukas kasetnes var izskatīties kā autentiskas HP drukas kasetnes, tās jums nenodrošinās augstu drukas kvalitāti, pārbaudītu stabilitāti un stabilu drukas ražīgumu, kādu varētu sagaidīt, izmantojot HP izstrādājumus.

Potenciālie riski, ko ietver viltotu drukas kasetņu izmantošana ir zemas kvalitātes izdrukas, samazināts lappušu izdruku apjoms, drukas kasetnes, kurām rodas priekšlaicīgi kļūmes vai tās nedarbojas vispār, printera bojājums, kura dēļ nepieciešams remonts, drukāšanas infrastruktūras un darbplūsmas traucējumi, kā arī aparatūras garantijas tiesību zaudēšana. Zema vai neatbilstoša drukas kvalitāte ir būtiskākā neoriģinālo izstrādājumu pazīme.

Papildus klientu informēšanai un rīku nodrošināšanai, lai palīdzētu viņiem atpazīt autentiskas kasetnes no viltojumiem, HP arī izmeklē aizdomīgus viltošanas gadījumus un pēc tam ar to nodarbojas arī tiesībaizsargājošās iestādes un muitas ierēdņi visā pasaulē, attiecīgi piemērojot viltojumu izņemšanu un veicot arestus. Visbeidzot sodu un kriminālsodu izpilde pēc tam tiek piemērota krimināltiesu sistēmas ietvaros.

Pēdējo četru gadu laikā programmas ietvaros ir konstatēti tālāk uzskaitītie dati par Eiropu, Vidējo Austrumu un Āfrikas reģioniem.

 • Aptuveni 1 000 izmeklēšanas gadījumi
 • Aptuveni 600 tiesībaizsardzības pasākumi (kratīšanas un izņemšanas, ko veic kompetentās iestādes)
 • Aptuveni 8 miljoni konfiscētu viltotu izstrādājumu un komponentu, kas bija paredzēti nelikumīgai atkārtotai lietošanai
 • Vairāk kā 3 000 tirdzniecības kanālu partneru auditi viltojumu novēršanai

Uzņēmumam HP ir ļoti augsti kvalitātes standarti visiem izstrādājumiem, tostarp arī drukāšanas piederumiem. Oriģinālie HP drukāšanas piederumi vienmēr tiek piegādāti jauni, tie nekad netiek uzpildīti atkārtoti vai restaurēti un parasti tiek vienmēr slēgtā, augstas kvalitātes iepakojumā. Tāpēc tālāk uzskaitītās pazīmes var liecināt par viltotiem izstrādājumiem.

 • Drukas kvalitāte drukas kasetnei ir zema un/vai neatbilstoša.
 • Drukāšanas piederumi ir piegādāti iepakojumā, kurš šķiet bojāts vai tam ir slikta kvalitāte.
 • Uz drukas kasetnēm ir tonera pulveris vai tinte vai nu kasetnes tek, kad tiek ievietotas printerī.
 • Drukas kasetnes kļūme — viltotam izstrādājumam ir ļoti augsta kļūmju varbūtība.
 • Drukas kasetnes ražīgums (iespējamo izdruku skaits) ir ļoti mazs.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, izlasiet, kā jūs varat pasargāt sevi no viltotu kasetņu iegādes vai ziņot par savām aizdomām uzņēmumam HP.

Ja piedāvājums šķiet pārāk izdevīgs, lai būtu patiess, tas visdrīzāk tāds arī ir. Lai nekļūtu par aizdomīgu piedāvājumu upuri, pirkumus veiciet tikai no autorizētiem HP tirdzniecības kanāliem. Izmantojot HP Smart Partner Locator rīku HP tīmekļa vietnē, varat atrast sarakstu ar HP partneriem-piegādātājiem jūsu mītnes valstī.

Noklikšķiniet šeit, lai ziņotu par jebkāda veida aizdomīgām darbībām saistībā ar viltotām kasetnēm: ziņot par viltojumu.

HP nodrošinās informācijas konfidencialitāti, ciktāl to pieļauj likumdošana, un izplatīs tikai atbilstoši noteikumiem par slepenas informācijas izplatīšanu. HP nenodrošina garantijas atbalstu vai izstrādājuma aizstāšanu, ja tiek izmantotas viltotas kasetnes.

Visiem oriģinālajiem melnbalto HP LaserJet un HP Color LaserJet drukas kasetņu iepakojumiem visās pasaules valstīs ir HP drošības uzlīme, taču šāda drošības uzlīme nav visām tintes drukas kasetnēm. Faktiski Eiropā, Vidējo Austrumu un Āfrikas reģionos, lielākajai daļai oriģinālo HP tintes drukas kasetņu kastēm Rietumeiropā nav HP drošības uzlīmes, savukārt Austrumeiropā, Vidējos Austrumos un Āfrikā lielākajai daļai HP tintes kasetņu kastēm ir šāda uzlīme. Informāciju par to, vai attiecīgajā reģionā pārdotās HP tintes drukas kasetnes kastei ir jābūt uzlīmei, lūdzu, skatiet lejupielādei pieejamajā informatīvajā lapā „Pirkumu pārbaude”.

Ja galalietotāji izmanto saviem HP printeriem viltotas drukas kasetnes, viņi var sastapties ar tālāk minētajām problēmām.

 • Viltotajiem izstrādājumiem bieži ir noplūdes vai tie nedarbojas pareizi.
 • Klienti var konstatēt standartiem neatbilstošu drukas kvalitāti un samazinātu lappušu izdruku apjomu (izdrukāto lappušu skaits), kas saistīts ar sliktākas kvalitātes komponentiem.
 • Ilgtermiņā viltotie izstrādājumi neļaus ieekonomēt līdzekļus, jo tiem pastāv liela kļūmju varbūtība.
 • Viltoti izstrādājumi var izraisīt printera bojājumus un šādi varat zaudēt ierīces garantijas tiesības.
 • Viltoti izstrādājumi zemas drukas kvalitātes dēļ var izraisīt lielāku papīra patēriņu.
 • Viltoti izstrādājumi var saturēt kaitīgas izejvielas, kas rezultātā rada kaitējumu videi.
 • Viltotiem izstrādājumiem nav priekšrocību, ko nodrošina HP otreizējās pārstrādes programma „Planet Partners”.

HP nopietni attiecas par savu prečzīmju un zīmola aizsargāšanu, veicot izmeklēšanas pārrobežu mērogā, lai pārtrauktu nelikumīgu izstrādājumu starptautisko tirdzniecību.

HP ACF programma uzlabo HP partneru, klientu un vietējo varas iestāžu informētību par to, kad jākļūst piesardzīgiem un kā ziņot par šādiem gadījumiem. Izmeklēšanā iesaistītie konsultanti izmeklē visus gadījumus, lai identificētu nozīmīgākos viltojumu izplatītājus un ražotājus, un pēc tam palīdz vietējām varas iestādēm turpmākajos tiesībaizsardzības pasākumos. Turklāt šī programma nodrošina to, lai HP izplatīšanas un tālākpārdošanas partneru noliktavās nenonāktu viltojumi, veicot negaidītas pārbaudes (tirdzniecības kanālu partneru auditi viltojumu novēršanai). HP ir arī aktīvs starptautisku zīmolu īpašnieku bezpeļņas asociāciju biedrs, nodrošina atbalstu valdības un tiesībsargājošajām iestādēm.

Tā kā drukas kasetnēm ir galvenā loma HP drukāšanas sistēmu stabilas darbības nodrošināšanā, HP veic ievērojamas investīcijas attēlveidošanas un drukāšanas izpētē un pilnveidošanā, lai precīzi projektētu katru HP drukas kasetni, kā arī izstrādātu atbilstošas tonera un tintes formulas, lai tie saskaņoti darbotos ar HP LaserJet un tintes printeriem.

Piemēram, 100 ķīmiķi strādā, lai radītu HP tintes formulas — šāds darbs aizņem vairākus gadus, lai izstrādātu vienu formulu, kas var nodrošināt HP klientiem visaugstāko kvalitāti un drošumu, ko viņi sagaida no HP.

HP drukas kasetnēm ir pieejama viltojumu novēršanas pārbaude un attiecīgi tonera kasetnes autentifikācijas programmatūra (bezmaksas) norāda, vai uzstādītā kasetne ir oriģināla HP LaserJet tonera kasetne vai alternatīvs uzpildes komplekts, piemēram, viltota kasetne. Ja kasetne nav oriģināla HP kasetne, lietotājiem tiek nodrošināta papildu informācija, kā ziņot par iespējamo viltošanu. Gadījumā, ja lietotāji saņem paziņojumu par viltojumu, pēc tam, kad ir iegādājies oriģinālu HP kasetni, viņi tiks novirzīti uz HP viltojumu novēršanas vietni (hp.com/go/anticounterfeit), lai viņu varētu ziņot par iespējams viltotu kasetni.

Vienkāršāk sakot, QR kods ir svītrkods, kuru nolasot, var iegūt ātru atbildi. Ar QR kodu var būt kodēts teksts, URL vai citi dati, turklāt tos var ļoti ātri var dekodēt ar viedtālruņu iebūvētajām kamerām. QR kodiem uz jaunajiem HP drošības zīmogiem ir sērijas numuri, kuri ļauj ātri pārbaudīt izstrādājuma autentiskumu.

 • Dodieties uz vietējo vietni App store.
 • Atlasiet QR koda skenera lietojumprogrammu, piemēram, i-nigma vai HP eSupplies lietojumprogrammu.
 • Lejupielādējiet lietojumprogrammu savā viedtālrunī.

Klienti drošības uzlīmes ar QR kodiem var pārbaudīt, izmantojot jebkuru ierīci, kura pieslēgta interneta tīklam un kurai ir tīmekļa pārlūkprogramma vai QR koda lasītājs, tostarp ar viedtālruņiem, galddatoriem vai piezīmjdatoriem. Lai izlasītu QR kodu, klienti var izmantot kādu no QR koda lasīšanas lietojumprogrammām, kas pieejamas viedtālruņiem vai planšetdatoriem, piemēram, i-nigma. Klienti var arī lejupielādēt HP eSupplies lietojumprogrammu, kura ir optimizēta lietošanai ar HP QR kodiem un paredzēta HP mobilajai autentifikācijai. HP eSupplies lietojumprogramma ir pieejama iPad®, iPhone® un iPod Touch® ierīcēm vietnē iTunes App Store.*

*iPad®, iPhone® un iPod Touch® ir uzņēmuma Apple Inc. ASV un citās valstīs reģistrētās prečzīmes.

Varat validēt HP drošības uzlīmi tiešsaistē.

 • Apmeklējiet vietni www.hp.com/go/ok
 • Izpildiet norādītās instrukcijas, lai vizuāli pārbaudītu uzlīmi.
 • Ievadiet uzlīmes sērijas numuru.

HP nepieprasa klientiem samaksu, lai varētu pārbaudīt uz kasetnes iepakojuma esošās drošības uzlīmes, izmantojot HP mobilo autentifikāciju. Tā kā HP mobilās autentifikācijas lietojumprogramma pārsūta informāciju, izmantojot interneta pieslēgumu viedtālrunī vai datorā, jums jāmaksā tikai standarta pakalpojuma maksa bezvadu tīkla operatoram vai interneta pakalpojuma sniedzējam. Lai validētu kasetni, HP mobilās autentifikācijas lietojumprogrammai nepieciešams minimāls apjoms datu. Lietotājiem ar priekšapmaksas datu plāniem paredzamās izmaksas būs līdzīgas kā tiek piemērotas, apmeklējot citas tīmekļa vietnes.