HP paziņojums par privātumu

 •  

  Mūsu privātuma principi

   

  Uzņēmumā darbojas uz atbildību balstīta programma, un mēs esam apņēmušies ievērot tālāk norādītos principus, kuru pamatā ir starptautiski atzītas privātuma un datu aizsardzības pamatnostādnes un principi:

 •  

  Starptautisko datu pārsūtīšana

   

  Tā kā HP ir globāla kompānija, jebkura jūsu sniegtā informācija var tikt nodota HP uzņēmumiem visā pasaulē un tie var tai piekļūt saskaņā ar šo paziņojumu par privātumu un atbilstoši tālāk aprakstītajām starptautiskajām privātuma programmām.


  ES-ASV PRIVĀTUMA VAIROGS

  HP ievēro ES-ASV privātuma vairoga programmas pamatnostādnes, kā to nosaka ASV Tirdzniecības ministrija attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotāju personiskās informācijas apkopošanu, izmantošanu un saglabāšanu. Uzņēmums HP apliecina, ka tas stingri ievēro privātuma vairoga principus attiecībā uz informēšanu, izvēli, tālākas nosūtīšanas atbildību, drošību, datu integritāti un mērķa ierobežošanu, piekļuvi un regresu, izpildi un saistībām. Ja pastāv jebkāds konflikts starp šajā konfidencialitātes politikā esošajām politikām un privātuma vairoga principiem, noteicošie ir privātuma vairoga principi. Lai uzzinātu vairāk par privātuma vairoga programmu un skatītu mūsu sertifikācijas lapu, lūdzu, apmeklējiet vietni www.privacyshield.govnav HP tīmekļa vietne.


  Saskaņā ar ES-ASV privātuma vairoga principiem uzņēmums HP apņemas risināt sūdzības saistībā ar jūsu privātumu un mūsu veikto personiskās informācijas apkopošanu vai izmantošanu. Eiropas Savienības iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar šo konfidencialitātes politiku radušies jautājumi vai sūdzības, vispirms ir jāsazinās ar HP PRIVĀTUMA BIROJU


  Turklāt uzņēmums HP ir apņēmies neatrisinātas sūdzības par privātumu ES-ASV privātuma vairoga principu ietvaros nosūtīt organizācijai BBB EU PRIVACY SHIELD, bezpeļņas alternatīvas strīdu izšķiršanas pakalpojumu sniedzējam ASV, kura darbību nodrošina organizācijas Better Business Bureaus padome. Ja laikus nesaņemat iesniegtās sūdzības apstiprinājumu vai jūsu sūdzība netiek pienācīgi risināta, lūdzu, apmeklējiet vietni www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/nav HP tīmekļa vietne, lai iegūtu papildinformāciju un iesniegtu sūdzību.


  Ja jūsu sūdzība netiek atrisināta, izmantojot iepriekš aprakstītās iespējas, noteiktos apstākļos var būt iespējama prasības iesniegšana privātuma vairoga šķīrējtiesai.


  Uz uzņēmumu HP attiecas ASV Federālās tirdzniecības komisijas vai jebkuras citas ASV pilnvarotās oficiālās iestādes izmeklēšanas un izpildes pilnvaras.

  *Tālāk norādīti HP uzņēmumi ASV, kas piedalās ES-ASV privātuma programmā: PrinterOn America Corporation; Compaq Information Technologies, LLC; Gram, Inc.; Hewlett-Packard Company Archives LLC (JV 50% owned by HP Inc); Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPQ Holdings, LLC; Shoreline Investment Management Company; Handspring Corporation; HP Inc.; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Computer Insurance Company; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Tall Tree Insurance Company; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HP Hewlett Packard Group LLC (JV 50% owned by HPDC); HP Federal LLC; Evanios, LLC.


  Privacy BBB OnLinenav HP tīmekļa vietne


  SAISTOŠI UZŅĒMUMA NOTEIKUMI

  HP saistošie uzņēmuma noteikumi (“BCR”) nodrošina, lai Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”) personīgie dati tiktu pienācīgi aizsargāti, kamēr tos apstrādā kāda no HP globālajām struktūrvienībām. HP personīgo datu pārsūtīšana no ES tiek veikta saskaņā ar šādu apstiprinātu BCR.

  • HP saistošie uzņēmuma noteikumi (BCR) kontrolierim (“BCR-C”) — apstiprināti lielākajā daļā datu aizsardzības regulatoru EEZ un Šveicē, spēkā 2011. gadā. HP BCR-C nosedz esošo un potenciālo HP patērētāju klientu, kā arī HP darbinieku un darba kandidātu personīgo datu pārsūtīšanu. Papildinformācija par mūsu BCR-C ir pieejama šeit (Angļu valodā).
  • HP saistošie uzņēmuma noteikumi (BCR) procesoram (“BCR-P”) — apstiprināti lielākajā daļā datu aizsardzības regulatoru EEZ un Šveicē, spēkā 2018. gadā. HP BCR-P ir pieejams HP uzņēmumu klientiem, lai atvieglotu viņu personīgo datu pārsūtīšanu no EEZ. Papildinformācija par mūsu BCR-P ir pieejama šeit (Angļu valodā).
  APEC PĀRROBEŽU KONFIDENCIALITĀTES NOTEIKUMI

  Šajā paziņojumā aprakstītā HP privātuma prakse atbilst APEC pārrobežu privātuma noteikumu sistēmai (Cross Border Privacy Rules System — “CBPR”), ieskaitot pārredzamību, atbildību un izvēli attiecībā uz jūsu personiskās informācijas apkopošanu un izmantošanu. CBPR sertifikācija neattiecas uz informāciju, kas var tikt apkopota, izmantojot trešo pušu platformās pieejamu lejupielādējamu programmatūru.

  Ja jums ir neatbildēts jautājums par privātumu vai datu izmantošanu saistībā ar HP APEC sertifikāciju, kuru mēs neesam pietiekami detalizēti izskaidrojuši, lūdzu, sazinieties ar TRUSTArc (bez maksas).


  TRUSTenon-HP site
 •  

  Kā mēs izmantojam datus

   

  Mēs apkopojam un izmantojam personas datus, lai pārvaldītu jūsu attiecības ar HP un nodrošinātu labākus pakalpojumus, kad jūs izmantojat HP pakalpojumus, personalizējot un uzlabojot jūsu pieredzi. Tālāk norādīti jūsu datu izmantošanas piemēri:


  KLIENTU ĒRTĪBAS

  Lieliskas klienta pieredzes nodrošināšana, uzturot precīzu kontaktinformāciju un reģistrācijas datus, visaptveroša klienta atbalsta iespēju sniegšana, jums interesējošu produktu, pakalpojumu, abonementu un funkciju piedāvāšana un iespējas piedalīties konkursos un aptaujās. Jūsu dati tiek izmantoti arī ar nolūku sniegt pielāgotu pieredzi, personalizēt saņemtos HP pakalpojumus un ziņojumus, kā arī izveidot ieteikumus atbilstoši jūsu HP pakalpojumu lietojumam.


  DARĪJUMU ATBALSTS

  Palīdzība saistībā ar mūsu produktu vai pakalpojumu transakciju un pasūtījumu veikšanu, jūsu konta administrēšana, maksājumu apstrāde, sūtījumu un piegādes organizēšana, kā arī remontdarbu un atgriezto produktu koordinēšana.


  PRODUKTU ATBALSTS UN UZLABOŠANA

  Mūsu produktu, risinājumu, pakalpojumu un atbalsta darbības uzlabošana, tostarp attiecībā uz garantijas atbalstu un savlaicīgiem programmaparatūras un programmatūras atjauninājumiem un brīdinājumiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu ierīces vai pakalpojuma darbību. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet sadaļu Informācija, kas tiek automātiski apkopota par jūsu HP pakalpojumu lietošanu.


  ADMINISTRATĪVĀ SAZIŅA

  Saziņa ar jums par HP pakalpojumiem. Administratīvā saziņa ietver atbildes uz jūsu jautājumiem vai pieprasījumiem, pakalpojumu izpildi, ar garantiju saistītu saziņu, drošības atsaukšanas paziņojumus, saziņu, ko pieprasa likums, vai atbilstošos paziņojumus par uzņēmumu apvienošanu, iegādi vai pārdošanu.


  DROŠĪBA

  Mūsu tīmekļa vietņu, produktu, līdzekļu un pakalpojumu integritātes un drošības uzturēšana, drošības apdraudējuma, krāpniecības vai citu kriminālu vai ļaunprātīgu darbību, kas var apdraudēt jūsu informāciju, novēršana un noteikšana. Savstarpējas saziņas gadījumā, pirms sniegsim piekļuvi jūsu personas datiem, mēs veiksim nepieciešamās darbības, lai pārbaudītu jūsu identitāti, piemēram, būs jānorāda parole un lietotāja ID. Mēs varam nodrošināt arī papildu drošības pasākumus, piemēram, CCTV, lai aizsargātu fizisko atrašanās vietu.


  UZŅĒMĒJDARBĪBA

  Standarta biznesa darbību veikšana, identitātes pārbaude, lēmumu pieņemšana par jūsu piemērotību kreditēšanai, biznesa izpēte un analīze, korporatīvie ziņojumi un pārvaldība, darbinieku apmācība un kvalitātes nodrošināšana (kas var ietvert mūsu klientu atbalsta dienestā saņemto zvanu uzraudzību un ierakstīšanu), kā arī informatīvās kampaņas.


  IZPĒTE UN JAUNIEVEDUMI

  Jaunu, novatorisku produktu, līdzekļu un pakalpojumu izstrāde, izmantojot izpētes un attīstības rīkus, kā arī iekļaujot datu analīzes darbības.  REKLĀMA

  Personalizētu reklāmas piedāvājumu nodrošināšana (saskaņā ar jūsu privātuma preferencēm) HP pakalpojumiem un citām izvēlētajām partneru tīmekļa vietnēm (piemēram, partnera vietnē varat redzēt reklāmu produktam, kuru nesen skatījāt HP vietnē). Daļu jūsu informācijas mēs varam nodot mārketinga pakalpojumu sniedzējiem un digitālā mārketinga tīkliem, lai rādītu jums potenciāli interesējošas reklāmas. Lai uzzinātu vairāk, izlasiet sadaļu Kā HP izmanto automātiskās datu apkopošanas rīkus.


  ATBILSTĪBA LIKUMDOŠANAI

  Atbilstība piemērojamajiem tiesību aktiem, noteikumiem, tiesas rīkojumiem, valdības un tiesībaizsardzības iestāžu lūgumiem ar nolūku nodrošināt pienācīgu mūsu pakalpojumu un produktu darbību, mūsu uzņēmuma, lietotāju un klientu aizsardzību, kā arī jebkādu klientu strīdu atrisināšanu.


  Lūdzu, skatiet Datu apkopošana un izmantošanas matrica ātrām uzziņām par to, kā mēs izmantojam apkopotos datus un mūsu likumīgais pamats šādai datu apstrādei.

 •  

  Kādus datus mēs apkopojam

   

  Personas dati ir jebkāda informācija, kas personiski identificē jūs vai kas sniedz tiešas vai netiešas norādes jūsu identificēšanai. Mēs varam apkopot jūsu personas datus, kad izmantojat HP pakalpojumus vai mijiedarbojaties ar HP pārstāvjiem.


  Mūsu apkopotie personas dati ir atkarīgi no jūsu saziņas veida ar mums vai izmantotajiem HP pakalpojumiem, un tie var ietvert tālāk norādīto informāciju.


  JŪSU TIEŠI SNIEGTĀ INFORMĀCIJA

  • Kontaktpersonu dati — mēs varam apkopot personas un/vai uzņēmuma kontaktinformāciju, tostarp jūs vārdu, uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi un citu līdzīgu kontaktinformāciju.
  • Maksājuma dati — mēs apkopojam datus, kas nepieciešami maksājumu apstrādei un krāpniecības novēršanai, tostarp, kredītkaršu/debetkaršu numurus, drošības kodu numurus un citu ar norēķiniem saistītu informāciju.
  • Konta dati — mēs apkopojam informāciju par to, kā iegādājāties HP pakalpojumus vai reģistrējāties tiem, jūsu transakciju, norēķinu un atbalsta vēsturi, jūsu lietotajiem HP pakalpojumiem un citu informāciju saistībā ar jūsu izveidoto kontu.
  • Atrašanās vietas dati — mēs apkopojam ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus, ja esat iespējojis ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus vai produkta reģistrācijas laikā, vai mūsu vietnes izmantošanas laikā izvēlaties sniegt ar atrašanās vietu saistītu informāciju.
  • Drošības akreditācijas dati — mēs apkopojam lietotāja ID, paroles, paroļu atgādinājumus un līdzīgu drošības informāciju, kas nepieciešama HP kontu autentifikācijai un piekļuves sniegšanai tiem.
  • Demogrāfiskie dati — mēs apkopojam vai iegūstam no trešajām pusēm noteiktus demogrāfiskos datus, tostarp, piemēram, datus par valsti, dzimumu, vecumu, vēlamo valodu un vispārīgo interešu datus.
  • Preferences — mēs apkopojam informāciju par jūsu preferencēm un interesēm, ciktāl tās attiecas uz HP pakalpojumiem (kad jūs norādāt tās mums vai kad mēs izsecinām tās no mums pieejamās informācijas par jums), kā arī par veidu, kādā vēlaties saņemt ziņojumus no mums.
  • Sociālo tīklu dati — mēs nodrošinām sociālo tīklu funkcijas, kas ļauj jums dalīties ar informāciju sociālajos tīklos un sazināties ar mums dažādās sociālo tīklu vietnēs. Atkarībā no funkcijas tās izmantošanas rezultātā var tikt apkopota informācija par jums vai nodoti jūsu dati. Mēs iesakām pārskatīt privātuma politikas un iestatījumus izmantoto sociālo tīklu vietnēs, lai pārliecinātos, ka saprotat, kāda informācija tiek apkopota, izmantota un nodota šajās vietnēs.
  • Cita unikāli identificējoša informācija — tā ietver, piemēram, produktu sērijas numurus, informāciju, ko klātienes saziņas laikā, tiešsaistē, pa tālruni vai pastu sniedzat mūsu apkalpošanas centriem, palīdzības dienestiem vai citiem klientu atbalsta kanāliem, jūsu atbildes klientu aptaujās vai konkursos vai arī papildu informācija, ko esat mums sniedzis, lai mēs varētu labāk nodrošināt HP pakalpojumus un sniegt atbildes uz jūsu jautājumiem. Ja piesakāties tūlītējam kredītam, mēs varam prasīt jums sniegt papildu personas datus, piemēram, algas lielumu, valsts piešķirtu personas kodu, bankas/finanšu konta informāciju un citu informāciju (piemēram, no kredītu uzraudzības iestādēm) autentifikācijas un kredītspējas apstiprināšanas nolūkos.

  AUTOMĀTISKI IEVĀKTA INFORMĀCIJA PAR HP PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU

  • Produktu lietojuma dati — mēs apkopojam produktu lietojuma datus, piemēram, drukātās lapas, drukas režīmu, tintes vai tonera zīmolu, drukātā faila tipu (.pdf, .jpg u.c.), drukāšanai izmantoto lietojumprogrammu (Word, Excel, Adobe Photoshop u.c.), faila lielumu, laikspiedolu, kā arī citu printera materiālu lietojumu un statusu. Mēs neskenējam un neapkopojam nekādu failu saturu vai informāciju, kas var tikt parādīta lietojumprogrammā.
  • Ierīces dati — mēs apkopojam informāciju par jūsu datoru, printeri un/vai ierīci, piemēram, informāciju par operētājsistēmu, programmaparatūru, atmiņas lielumu, reģionu, valodu, laika joslu, modeļa numuru, pirmās startēšanas datumu, ierīces vecumu, ierīces izgatavošanas datumu, pārlūkprogrammas versiju, ierīces ražotāju, savienojuma portu, garantijas statusu, unikālajiem ierīces identifikatoriem, reklāmas identifikatoriem un papildu tehnisko informāciju atbilstoši produktam.
  • Lietojumprogrammas dati — mēs apkopojam ar HP lietojumprogrammām saistīto informāciju, piemēram, informāciju par atrašanās vietu, valodu, programmatūras versijām, datu koplietošanas izvēlēm un atjaunināšanas informāciju. Gadījumos, kad mēs iekļaujam tehnoloģijas no trešajām pusēm, datus var kopīgot trešā puse un HP, un piemērots paziņojums tiks iesniegts pieteikuma līmenī.
  • Veiktspējas dati — mēs apkopojam informāciju, kas saistīta ar ierīces aparatūras komponentu, programmaparatūras, operētājsistēmas un lietojumprogrammu darbību. Mūsu apkopojam datus, piemēram, par atmiņas un procesora veiktspēju, vides apstākļiem un sistēmas kļūmēm, drukāšanas notikumiem, funkcijām un brīdinājumiem, piemēram, brīdinājumiem par zemu tintes līmeni, foto karšu izmantošanu, faksu, skenēšanu, iestrādāto tīmekļa serveri un papildu tehnisko informāciju, kas mainās atkarībā no ierīces.
  • Tīmekļa vietņu pārlūkošanas dati — mēs apkopojam informāciju par jūsu veiktajām HP tīmekļa vietņu, lietojumprogrammu un tīmekļa vietņu, ko mūsu vārdā darbina cits uzņēmums, apmeklējuma reizēm un aktivitāti tajās, tostarp saturu (un visām reklāmām), ko skatāt un izmantojat, tīmekļa vietnes adresi, no kuras pārnācāt, un citu klikšķu secības informāciju (piemēram, par skatītajām lapām, saitēm, uz kurām noklikšķinājāt, vai precēm, ko pievienojāt pirkuma grozam). Daļu šīs informācijas mēs apkopojam, izmantojot mūsu automātiskās datu apkopošanas rīkus, kas ietver sīkfailus, tīmekļa bāksignālus un iegultās tīmekļa saites. Lai uzzinātu vairāk, izlasiet sadaļu Kā HP izmanto automātiskās datu apkopošanas rīkus.
  • Anonīmi vai apkopoti dati — mēs apkopojam anonīmas atbildes aptaujās vai anonīmu un apkopotu informāciju par HP pakalpojumu lietojumu. Mūsu darbību laikā noteiktos gadījumos mēs piešķiram anonimitāti vai veicam pseidonimizāciju jūsu datiem, lai būtu maz ticama jūsu identificēšana, izmantojot šos datus ar pieejamajām tehnoloģijām.

  INFORMĀCIJA NO TREŠO PUŠU AVOTIEM

  Mēs apkopojam datus no šādām trešajām pusēm:

  • Datu brokeri, sociālie un reklāmas tīkli — komerciāli pieejamie dati, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, preferences, intereses un daži demogrāfiskie dati. Piemēram, personas dati var tikt apkopoti, kad mūsu lietojumprogrammām piekļūstat ar sociālo tīklu lietotājvārdiem (piemēram, piesakāties mūsu lietojumprogrammās, izmantojot Facebook vai cita sociālā tīkla akreditācijas datus). Pamatinformācija, ko saņemam, var atšķirties no jūsu sociālā tīkla konta privātuma iestatījumiem.
  • HP partneri — ja iegādājaties HP pakalpojumus no HP partnera, mēs varam saņemt noteiktu informāciju par jūsu pirkumu no šī partnera.
  • Krāpšanas novēršanas vai kredītu uzraudzības iestādes — tiek ievākti dati, lai novērstu krāpšanu, un saistībā ar kredīta novērtējumiem.
  • HP uzņēmumu klienti — lai nodrošinātu noteiktus HP pakalpojumus uzņēmuma līmenī, noteikta jūsu uzņēmuma struktūrvienība (piemēram, IT nodaļas pārstāvis) uzņēmumam HP var sniegt uzņēmuma kontaktinformāciju.
  • Analīzes pakalpojumu sniedzēji — mēs saņemam arī informāciju, kas nav personas dati, piemēram, apkopotus vai anonimizētus demogrāfiskos/profila datus no trešo pušu avotiem, piemēram, uzņēmumiem, kas piedāvā uzņēmuma datu, analīzes un programmatūras nodrošināšanas pakalpojumus.

  Lai nodrošinātu noteiktus HP pakalpojumus uzņēmuma līmenī, noteikta jūsu uzņēmuma struktūrvienība (piemēram, IT nodaļas pārstāvis) uzņēmumam HP var sniegt uzņēmuma kontaktinformāciju. Ja tas ir nepieciešams, mēs varam arī izmantot jūsu vai jūsu darba devēja sniegto informāciju kopā ar publiski pieejamo un citu tiešsaistes un bezsaistes avotu informāciju, lai veiktu biznesa kontaktpersonu uzticamības pārbaudes mūsu pretkorupcijas atbilstības programmas ietvaros.


  Mēs saņemam arī informāciju, kas nav personas dati, piemēram, apkopotus vai anonimizētus demogrāfiskos/profila datus no trešo pušu avotiem, piemēram, uzņēmumiem, kas piedāvā uzņēmuma datu, analīzes un programmatūras nodrošināšanas pakalpojumus.


  Lai nodrošinātu datu precizitāti un izcilu pieredzi klientiem, sniedzot labākus personalizētos pakalpojumus, saturu, mārketingu un reklāmas, dažos gadījumos mēs saistām un apvienojam informāciju, ko apkopojam no dažādiem iepriekš norādītajiem avotiem. Piemēram, mēs salīdzinām no komerciāliem avotiem iegūto ģeogrāfisko informāciju ar mūsu automātiskās datu apkopošanas rīku iegūto IP adresi, lai noteiktu jūsu vispārīgo ģeogrāfisko apgabalu. Informācija var tikt arī piesaistīta, izmantojot unikālu identifikatoru, piemēram, sīkfailu vai konta numuru.

  Vajadzības gadījumā mēs ievācam informāciju, lai veiktu biznesa kontaktpersonu uzticamības pārbaudes, kā daļu no mūsu pretkorupcijas atbilstības programmas un saskaņā ar mūsu juridiskajām saistībām.

  JA JŪS IZVĒLATIES NESNIEGT DATUS

  Šie pieprasītie personas dati nav jāsniedz obligāti, taču, izvēloties nesniegt šo informāciju, dažos gadījumos mēs nevarēsim nodrošināt HP pakalpojumus, noteiktus specializētus līdzekļus, kā arī efektīvi atbildēt uz jebkādiem jautājumiem, kas jums radušies.

 •  

  Bērnu privātums

   

  Uzņēmums HP neapkopo apzināti informāciju no bērniem, kā to nosaka vietējā likumdošana, un uzņēmuma tīmekļu vietņu vai mobilo lietotņu mērķauditorija nav bērni.

 •  

  Kā mēs aizsargājam jūsu datus

   

  Lai novērstu informācijas zudumu, nepilnvarotu piekļuvi vai izpaušanu un nodrošinātu atbilstošu jūsu informācijas lietošanu, mēs izmantojam atbilstošas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras mūsu apkopotās un apstrādātās informācijas aizsardzībai. HP saglabā datus, kā to nosaka vai atļauj tiesību akti un kamēr datu izmantošanai ir pamatots biznesa nolūks.


  Apkopojot, pārsūtot un uzglabājot sensitīvu informāciju, piemēram, finanšu informāciju, mēs izmantojam dažādas papildu drošības tehnoloģijas un procedūras, lai palīdzētu aizsargāt jūsu personas datus no nepilnvarotas piekļuves, lietošanas un izpaušanas. Kad mēs internetā pārsūtām īpaši konfidenciālu informāciju (piemēram, kredītkartes numuru vai paroli), mēs to aizsargājam ar šifrēšanas palīdzību, piemēram, izmantojot jaunākās transporta slāņa drošības (“TLS”) protokola versijas.


  Maksājumu apstrādei reāllaikā mēs izmantojam arī krāpšanas pārvaldības pakalpojumus. Šie pakalpojumi nodrošina mums papildu drošības līmeni aizsardzībai pret krāpniecību saistībā ar kredītkartēm un jūsu finanšu datu aizsardzībai atbilstoši industrijas standartiem.


  Mēs uzturam datu pierakstus saskaņā ar likumu un mūsu datu ierakstu saglabāšanas politiku. Saskaņā ar šo politiku visi ar uzņēmējdarbību nesaistītie datu pieraksti parasti tiek dzēsti vai iznīcināti viena vai divu gadu laikā pēc izveides. Attiecībā uz HP uzņēmējdarbības pierakstiem saglabāšanas periods ir atšķirīgs atkarībā no pieraksta veida.


  Datu pieraksti, kas attiecas uz nodarbinātību, atalgojumu, labumiem un algu izmaksām tiek saglabāti, kamēr tie ir aktīvi, un pēc tam papildu periodu līdz 10 gadiem. Uzņēmējdarbības datu pieraksti, tostarp ar klientu un pārdevēju darījumiem saistītie dati, tiek glabāti, kamēr tie ir aktīvi, un pēc tam papildu periodu līdz 15 gadiem.


  Pēc glabāšanas perioda beigām elektroniskie datu pieraksti tiek pilnībā dzēsti, lai nodrošinātu, ka tos nevar atjaunot, bet fiziskie pieraksti tiek iznīcināti tādā veidā, kas neļauj tos reproducēt (piemēram, sasmalcinot).

 •  

  Kā mēs koplietojam datus

   

  Jūsu personas datus mēs kopīgosim tikai tā, kā tas ir aprakstīts un attiecīgā gadījumā tikai ar atbilstošām līgumsaistībām:


  Nodošana HP uzņēmumiem


  Mēs varam nodot jūsu personas datus citiem HP uzņēmumiem ASV un visā pasaulē nolūkiem, kas aprakstīti šajā paziņojumā par privātumu. Lai nodrošinātu jūsu personas datu drošību un mūsu dalības APEC pārrobežu konfidencialitātes noteikumu sistēmas ietvaros, atbilstoši saistošajiem uzņēmuma noteikumiem un privātuma vairoga programmai HP uzņēmumiem ir līgumiskas saistības ievērot mūsu privātuma prasības. Turklāt mūsu privātuma vadlīnijas HP darbiniekiem tiek izklāstītas katru gadu saskaņā ar mūsu obligāto integritāti HP apmācībās.


  Ja iepriekš minētās starptautiskās privātuma programmas netiek piemērotas un jūs piekrītat pieņemt HP paziņojumu par privātumu, reģistrējoties produktam vai pakalpojumam, izveidojot kontu vai citādi nodrošinot mums savus personas datus, jūs piekrītat, ka jūs pārsūtāt savus personas datus visā HP globālajā uzņēmumu tīklā.


  KOPLIETOŠANA AR PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM UN PARTNERIEM


  Mēs sadarbojamies ar pakalpojumu sniedzējiem vai partneriem, lai savā vārdā pārvaldītu vai atbalstītu noteiktus mūsu uzņēmuma darbību aspektus. Šie pakalpojumu sniedzēji vai partneri var atrasties ASV vai citviet pasaulē un var sniegt tādus pakalpojumus kā kredītkaršu apstrādes un krāpšanas pārvaldības pakalpojumi, klientu atbalsts, pārdošana mūsu vārdā, pasūtījumu izpilde, produktu piegāde, satura personalizēšana, reklāmas un mārketinga aktivitātes (tostarp digitālās un personalizētās reklāmas), IT pakalpojumi, e-pasta pakalpojumu sniedzēju pakalpojumi, datu viesošana, palīdzība tiešsaistē, parādu iekasēšana un HP tīmekļa vietņu pārvaldība vai atbalsts. Mūsu pakalpojumu sniedzējiem vai partneriem saskaņā ar līgumu ir pienākums aizsargāt visus no mums saņemtos personas datus un viņi nedrīkst izmantot šos personas datus mērķiem, kas nav saistīti ar pakalpojumu izpildi, kā to noteicis uzņēmums HP. Mēs veicam arī darbības, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību jūsu personas datu pārsūtīšanai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, piemēram, ES standarta līguma noteikumiem par parakstīšanu pakalpojuma sniedzējam vai partnerim, pamatojoties uz privātuma vairoga sertifikātu, citiem apstiprinātiem rīcības kodeksiem vai sertificētiem mehānismiem, vai pakalpojumu sniedzēja saistītajiem ​​un izpildāmajiem pienākumiem. Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju par atbilstošajiem drošības pasākumiem, lūdzu, sazinieties ar HP privātuma biroju.


  CITAS INFORMĀCIJAS NODOŠANA REKLĀMU IEVIETOTĀJIEM


  Mēs varam arī pārsūtīt informāciju par jums reklāmas partneriem (tostarp reklāmu tīkliem, reklāmu rādīšanas uzņēmumiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem, kurus tie var izmantot), lai viņi varētu atpazīt jūsu ierīces un piegādāt ar interesēm saistītu saturu un reklāmas. Šī informācija var ietvert jūsu vārdu, uzvārdu, pasta adresi, e-pasta adresi, ierīces ID vai citus identifikatorus šifrētā formā. Nodrošinātāji var apstrādāt informāciju jauktā vai anonimizētā formā. Šie nodrošinātāji var ievākt papildu informāciju no jums, piemēram, IP adresi un informāciju par jūsu pārlūku vai operētājsistēmu, un var kombinēt informāciju par jums ar informāciju no citiem uzņēmumiem datu koplietošanas kooperatīvos, kuros mēs piedalāmies.


  KOPLIETOŠANA AR CITĀM TREŠAJĀM PUSĒM


  Jūsu personas datus mēs varam nodot arī: (i) kredītinformācijas un krāpšanas novēršanas aģentūrām; (ii) parādu iekasēšanas aģentūrām (attiecībā uz uzņēmumam nesamaksātiem parādiem); (iii) apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, ja ar mūsu starpniecību esat iegādājies apdrošināšanas polisi (piemēram, HP Care Pack komplektus). Ja izvēlaties sniegt personas datus citiem uzņēmumiem, šie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar šo uzņēmumu konfidencialitātes politiku, kas var atšķirties no uzņēmuma HP politikām un prakses.


  KORPORATĪVI DARĪJUMI


  Var rasties apstākļi, kuros stratēģisku vai citu ar uzņēmējdarbību saistītu iemeslu dēļ HP nolemj pārdot, iegādāties, apvienot vai citādi reorganizēt uzņēmumus. Šādu darījumu ietvaros mēs varam izpaust vai nodot jūsu personas datus potenciālajiem vai faktiskajiem pircējiem vai arī saņemt personas datus no pārdevējiem. Mūsu prakse ir meklēt piemērotus personas datu aizsardzības pasākumus šādu veidu darījumos.


  ATBILSTĪBA LIKUMDOŠANAI


  Jūsu personas datus mēs varam nodot arī, ja labticībā uzskatām, ka mums ir pienākums: (i) atbildēt uz attiecīgi pilnvarotiem informācijas pieprasījumiem no tiesībaizsardzības iestādēm, regulatoriem, tiesām un citām valsts iestādēm, tostarp ar mērķi nodrošināt atbilstību valsts drošības vai citas tiesību aktu izpildes prasības; (ii) nodrošināt atbilstību jebkādiem tiesību aktiem, noteikumiem, tiesas pavēstēm vai tiesas rīkojumiem; (iii) izmeklēt un palīdzēt novērst drošības apdraudējumu, krāpniecību vai citas krimināli sodāmas vai ļaunprātīgas darbības; (iv) izpildīt/aizsargāt HP vai tā meitasuzņēmumu tiesības un īpašumus; (v) aizsargāt HP, uzņēmuma darbinieku un trešo pušu tiesības vai personisko drošību HP īpašumā vai to izmantojot, ja to atļauj un tas ir saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.


  Informāciju par to, kā mēs nododam jūsu datus, skatiet sadaļā Datu apkopošanas un izmantošanas matrica.

 •  

  Kā mēs izmantojam automātiskās datu apkopošanas rīkus

   

  Mēs izmantojam un ļaujam noteiktiem citiem uzņēmumiem izmantot sīkfailus, klikšķa secības uztveršanu, attēla elementus, tīmekļa bāksignālus, tīmekļa apkopošanas veidlapas un citas līdzīgas tehnoloģijas (turpmāk tekstā — “Automātiskās datu apkopošanas rīki”) mūsu HP pakalpojumos. Mēs to darām, lai saprastu, kā lietojat mūsu HP pakalpojumus; uzlabotu jūsu lietotāja pieredzi un nodrošinātu personalizētus līdzekļus un saturu; optimizētu mūsu reklāmas un mārketingu; kā arī ļautu trešo pušu reklāmas uzņēmumiem palīdzēt mums nodrošināt jūsu interesēm atbilstošas reklāmas internetā.


  Papildinformācija par automātiskās datu apkopošanas rīkiem ir pieejama vietnē www.allaboutcookies.org.


  TIEŠSAISTES AUTOMĀTISKĀS DATU APKOPOŠANAS RĪKI


  Apmeklējot jebkuru HP vietni, tā var saglabāt vai izgūt informāciju jūsu pārlūkprogrammā, galvenokārt sīkfailu veidā, kas ir teksta faili ar mazu informācijas apjomu. Tā var būt informācija par jums, jūsu preferencēm vai jūsu ierīci, un tā galvenokārt tiek izmantota, lai nodrošinātu vietnes darbību atbilstoši jūsu vēlmēm. Parasti šī informācija jūs tieši neidentificē, taču tā var palīdzēt nodrošināt daudz personiskāku tīmekļa pieredzi.


  HP izmanto automātiskās datu apkopošanas rīkus šādu iemeslu dēļ:

  • Stingri nepieciešamie rīki: tie ir nepieciešami, lai vietne varētu darboties, un tos nav iespējams atspējot. Bez rīkiem, ko pieprasa vietne vai pakalpojums, nebūtu iespējams tos nodrošināt, jo mēs nevaram iespējot atbilstošu saturu atkarībā no izmantotās ierīces tipa.

  • Darbības un analītikas rīki: šie rīki apkopo ievāktu, anonīmu statistikas tipa informāciju, lai HP varētu mērīt, optimizēt un uzlabot vietņu saturu, kvalitāti un darbību.

   Mēs izmantojam savus automātiskās datu apkopošanas rīkus, lai redzētu, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumus un varētu uzlabot to darbību, kā arī attīstīt tos saskaņā ar mūsu klientu un apmeklētāju preferencēm. Piemēram, automātiskās datu apkopošanas rīkus var izmantot, lai: pārbaudītu dažādus noformējumus un nodrošinātu vienotu izskatu un darbību visās mūsu tīmekļa vietnēs; izsekotu, kā mūsu lietotāji izmanto mūsu tīmekļa vietnes un ziņojumus, kā arī sniegtu tendenču analīzi par to; izsekotu kļūdas un mērītu mūsu reklāmas kampaņu efektivitāti. Mēs izmantojam Adobe Analytics & Google Analytics, ko nodrošina Google Inc., lai izsekotu tīmekļa vietņu lietojumu un aktivitāti.

   Savāktie dati tiks apkopoti, lai nodrošinātu tendenču un lietojuma parametrus ar nolūku izmantot tos biznesa analīzei, vietņu/platformu uzlabošanai un darbības rādītāju iegūšanai. Mūsu automātiskās datu apkopošanas rīki vai to rezultātā iegūtā analīze var tikt nodoti mūsu biznesa partneriem. Mūsu apkopotā informācija ietver datus par to, cik apmeklētāju apmeklē mūsu tīmekļa vietnes, cik daudz klientu piesakās, kad notika apmeklējumi, cik ilgi un kādas tīmekļa vietņu un pakalpojumu sadaļas tika izmantotas, taču šī informācija netiek izmantota jūsu identificēšanai. Mēs varam saņemt līdzīgu informāciju par apmeklētājiem mūsu partneru tīmekļa vietnēs.

  • Personalizēšanas rīki: tie ļauj mums iegaumēt izvēles, ko veicat mūsu tīmekļa vietnēs (piemēram, vēlamo valodu vai reģionu, kurā atrodaties), un nodrošināt uzlabotus un personalizētākus līdzekļus. Tos var arī izmantot, lai iegaumētu izmaiņas, ko esat veicis attiecībā uz teksta lielumu, fontiem un citiem tīmekļa lapu elementiem, ko var pielāgot. Tos var izmantot arī jūsu pieprasīto pakalpojumu sniegšanai, piemēram, video skatīšanai vai komentēšanai emuārā. Informācija, ko apkopo automātiskās datu apkopošanas rīki, var tikt anonimizēta, un jūsu pārlūkošanas aktivitātes nevar izsekot citās tīmekļa vietnēs.

   Mēs automātiskās datu apkopošanas rīkus izmantojam arī tādēļ, lai mainītu mūsu tīmekļa vietņu darbību vai izskatu un tādējādi personalizētu jūsu pieredzi, izmantojot informāciju, ko izsecinām no jūsu izturēšanās mūsu tīmekļa vietnēs, vai informāciju, kas jau mums ir zināma par jums, piemēram, faktu, ka esat reģistrēts klients. Tie var tikt izmantoti, lai pielāgotu pakalpojumus, ko saņemat no mums, vai arī saturu, izskatu un darbību turpmākajās mūsu tīmekļa vietņu sesijās. Piemēram, ja personalizējat tīmekļa lapas vai arī reģistrējaties produktiem vai pakalpojumiem, automātiskās datu apkopošanas rīki palīdz mūsu tīmekļa lapas serverim atcerēties konkrēto informāciju. Kad nākamreiz apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietnes, jūsu iepriekš sniegto informāciju varēs izgūt, lai jūs varētu ērti izmantot iepriekš izvēlētās tīmekļa vietnes iespējas. Ja regulāri izmantojat vairāk nekā vienu ierīci vai datoru, mēs varam saistīt automātiskās datu apkopošanas rīkus, lai jūs joprojām varētu saņemt personalizētu pieredzi tiešsaistē. Mēs varam arī personalizēt jums rādīto informāciju atbilstoši tam, ko jau zinām par jums, lai jums būtu mazāk laika jātērē meklēšanai. Lietojot automātiskās datu apkopošanas rīkus, katram mūsu vietņu apmeklētājam var tikt sniegta unikāla tīmekļa izmantošanas pieredze.

  • Mērķorientēšanas rīki: tos nosaka HP un citas trešās puses (piemēram, mazumtirdzniecības vai reklāmas partneri), un tie tiek izmantoti profila izveidošanai, lai sniegtu mērķētu reklāmu gan HP vietnēs, gan ārpus tām, kas jums ir piemērotākas un noderīgākas. Tie var atspoguļot demogrāfiskos datus vai citus datus, kas saistīti ar datiem, kurus jūs brīvprātīgi iesniedzāt mums (piemēram, jūsu e-pasta adrese).

   Tie arī ļauj mums apkopot datus par HP vietni, apmeklēto lapu un jūsu darbībām HP vietnē. Piemēram, ja apmeklējāt kādu no mūsu produktu lapām, izmantojot sīkfailus, mēs varam novirzīt jūs uz partneru vietnēm ar papildu piedāvājumiem noteiktā laika periodā.

   Lai iegūtu papildinformāciju par daļu no mūsu uz interesēm balstīto reklāmu partneriem, apmeklējiet šīs vietnes:

   Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekš sniegtais saraksts nav pilnīgs un mēs to varam laiku pa laikam atjaunināt.

   Ja esat reģistrēts lietotājs, no mūsu tīmekļa vietnēm apkopotā informācija nav anonīma, un mēs varam izmantot šo informāciju kopā ar citu mūsu rīcībā esošo informāciju, lai izsecinātu, piemēram, jūsu preferences un varētu pielāgot saturu, pakalpojumus, reklāmas un piedāvājumus jūsu interesēm.

  Automātiskie datu rīki, kas ir stingri nepieciešami vai kuri tiek izmantoti darbībai un analītikai vai personalizācijai, tiek izbeigti pēc 364 dienām. Mērķorientēšanai izmantoto automātiskās datu apkopošanas rīku termiņš ir 90 dienas kopš pēdējā apmeklējuma.


  Kad jūs kopīgojat informāciju, izmantojot HP tīmekļa vietnēs esošo sociālo mediju kopīgošanas pogu, sociālais tīkls piefiksēs, ka esat to izdarījis. Šī informācija var tikt saistīta ar mērķorientēšanas/reklamēšanas aktivitātēm. Šo trešo pušu lietotos rīku veidus un to, kā viņi izmanto savu ģenerēto informāciju, regulē šo uzņēmumu privātuma politikas.

  CITI AUTOMĀTISKĀS DATU APKOPOŠANAS RĪKI

  Mēs varam izmantot automātiskās datu apkopošanas rīkus, piemēram, tīmekļa bāksignālus, kas parasti ir caurspīdīgs grafiskais attēls (parasti 1 pikselis x 1 pikselis), lai apkopotu informāciju par jūsu mijiedarbību ar e-pastu vai citiem saziņas veidiem. Tīmekļa bāksignāls var būt iekļauts HP abonēšanas vai mārketinga paziņojumos, lai noteiktu, vai mūsu ziņojumi ir atvērti un izmantoti, kā arī, vai mūsu ziņojumu sūtīšanas rīki darbojas pareizi.

 •  

  Privātuma preferenču izvēle

   

  Jūs varat veikt vai mainīt izvēles, kas saistītas ar automātiskās datu apkopošanas rīku, kā arī abonementa vai vispārīgo ziņojumu saņemšanu datu apkopošanas punktā vai izmantojot citas metodes, kas ir aprakstītas tālākajās sadaļās. Šīs iespējas neattiecas uz ziņojumiem, kuru galvenais nolūks ir pasūtījumu veikšanas, līgumu, atbalsta, produktu drošības paziņojumu, draiveru atjaunināšanas administrēšana vai citi administratīvi un darījumu paziņojumi, kuru galvenais nolūks pēc būtības nav saistīts ar reklamēšanu.


  MĀRKETINGA UN ABONEMENTU KOMUNIKĀCIJAS


  HP mārketinga komunikācijas sniedz informāciju par produktiem, pakalpojumiem un/vai atbalstu, un jūs varat izvēlēties, kā šīs komunikācijas tiek piegādātas, piemēram, izmantojot pasta sūtījumus, e-pastu, telefonu, faksu vai mobilo ierīci. Mārketinga komunikācijas var ietvert informāciju par jauniem produktiem vai pakalpojumiem, īpašos piedāvājumus, personalizētu saturu, mērķorientētas reklāmas, uzaicinājumus piedalīties tirgus izpētē, kā arī atbilstības pārbaudes. Abonementa ziņojumi ietver e-pasta biļetenus, programmatūras atjauninājumus u.c. ziņojumus, kurus esat skaidri pieprasījis vai kuru saņemšanai esat piekritis.


  No vispārīgo ziņojumu saņemšanas varat atteikties, izmantojot kādu no šīm metodēm:


  • atlasiet e-pasta ziņojumā esošo saiti Atteikties vai Anulēt abonementu vai arī izpildiet katrā e-pasta abonementa ziņojumā iekļautās instrukcijas;
  • lai anulētu uz mobilajām ierīcēm sūtīto ziņojumu abonementa, atbildiet uz ziņojumu ar vārdu PĀRTRAUKT vai BEIGT;
  • sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, vēršoties HP privātuma birojā. Noteikti norādiet savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un atbilstošo informāciju par HP abonementiem vai mārketinga saturu, ko vairs nevēlaties saņemt.

  HP REKLĀMAS UN PIEDĀVĀJUMI TREŠO PUŠU TĪMEKĻA VIETNĒS


  HP slēdz līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem reklāmu izvietošanai tīmekļa vietnēs, kas pieder trešajām pusēm. Dažkārt tas tiek nodrošināts, nododot zināmus personas datus, kā aprakstīts sadaļā Trešo pušu reklāmas sīkfaili un sociālo tīklu sīkfaili.


  Turklāt mēs izmantojam un varam atļaut reklāmas tīkliem un citām trešajām pusēm izmantot sīkfailus un citus automatizētus datu vākšanas rīkus, lai noteiktu, kā jūs mijiedarbojaties ar mūsu tīmekļa vietnēm, komunikācijām un pakalpojumiem, kā arī izvēlētām partneru tīmekļa vietnēm un noteikt jūsu intereses, Izveidojiet profilus un interešu segmentus, lai nodrošinātu jums visatbilstošākos un noderīgākos sludinājumus. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet Kā HP izmanto automatizētus datu vākšanas rīkus.


  AUTOMĀTISKIE DATU APKOPOŠANAS RĪKI — TIEŠSAISTĒ

  Apmeklējot HP vietnes, jums ir iespēja apstiprināt vai pielāgot, kādus sīkfailus jūs ļaujat mums ievietot jūsu pārlūkprogrammā, izmantojot mūsu privātuma preferenču centru. Jūs varat mainīt šos iestatījumus jebkurā laikā, apmeklējot sīkfailu iestatījumus.

  Sīkfailu iestatījumi


  Ja nevēlaties atļaut sīkfailu izmantošanu vispār, lūdzu, skatiet savas pārlūkprogrammas iestatījumus. Ņemiet vērā, ka, atspējojot noteiktas sīkfailu kategorijas, iespējams, nevarēsiet piekļūt noteiktiem mūsu vietņu līdzekļiem, kā arī var nebūt pieejams noteikts saturs vai funkcijas. Noteiktas pārlūkprogrammas ļauj pārlūkot vietnes inkognito vai privātā režīmā. Kad pārlūka sesija ir aizvērta, parasti visi sesijas laikā iegūtie sīkfaili tiek automātiski dzēsti.


  Lai atteiktos no Google Analytics izsekošanas mūsu tīmekļa vietnēs, apmeklējiet vietni http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Pat ja jūs atteiksities no darbības un analītikas izsekošanas un mērķorientēšanas, jūs turpināsiet redzēt nepersonalizētas reklāmas no HP un mūsu partneriem. Piemēram, jūs apmeklējat tīmekļa vietni, kurā ir personālo datoru funkciju salīdzinājumi. Pamatojoties uz jūsu interesi, mūsu partneri var piedāvāt jums HP produktu reklāmas.


  Ja atrodaties ES un vēlaties atteikties no trešo pušu sīkfailiem, kas saistīti ar reklāmām atbilstoši interesēm, atveriet vietni www.youronlinechoices.eu.


  ASV un Kanādā attiecībā uz interesēm balstītajām reklāmām mēs nodrošinām atbilstību Digitālās reklāmas alianses nozares standartiem. Ja vēlaties uzzināt vairāk par izvēlēm saistībā ar reklāmām un atrodaties ASV, noklikšķiniet šeit, bet, ja atrodaties Kanādā, noklikšķiniet šeit. ASV arī Tīkla reklāmas iniciatīva piedāvā iespējas atteikties no vairākiem reklāmu sīkfailiem. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet vietni www.networkadvertising.org. Ņemiet vērā, ka tas nenozīmē, ka vairs neredzēsiet reklāmas tiešsaistē. Tas nozīmē, ka uzņēmums vai uzņēmumi, no kuriem atteicāties, vairs nenodrošinās jūsu tīmekļa preferencēm un lietošanas paradumiem pielāgotas reklāmas.


  Dažās jaunākās tīmekļa pārlūkprogrammās ir pieejama iespēja Neizsekot. Tomēr pašlaik pieprasījumu Neizsekot apstrādei nepastāv nekādi nozares standarti, tādēļ šobrīd mūsu tīmekļa vietnes var nereaģēt uz neizsekošanas pieprasījumiem vai galvenēm no šīm pārlūkprogrammām.


  AUTOMĀTISKIE DATU APKOPOŠANAS RĪKI — HP KOMUNIKĀCIJAS

  Jūs varat atspējot automātiskos datu apkopošanas rīkus, piemēram, tīmekļa bāksignālus e-pasta ziņojumos, izvēloties nelejupielādēt attēlus, kas ietverti saņemtajos ziņojumos (šī iespēja atšķiras atkarībā no personālajā datorā izmantotās e-pasta programmatūras). Tomēr ar šo darbību ne vienmēr var atspējot automātiskos datu apkopošanas rīkus e-pasta ziņojumā noteiktu e-pasta programmatūras iespēju dēļ. Papildinformāciju par to skatiet jūsu e-pasta programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja nodrošinātajā informācijā.

 •  

  Tiesību realizēšana un sazināšanās ar mums

   

  Jums ir tiesības pieprasīt visu to personas datu, kurus jūs esat mums iesnieguši vai ko mēs par jums ievācam, kopijas un lūgt paskaidrojumu par apstrādi. Turklāt jums ir tiesības atsaukt jebkuru iepriekš sniegto piekrišanu vai pieprasīt jūsu personas datu labošanu, mainīšanu, ierobežošanu, anonimizēšanu vai dzēšanu un iegūt personas datus, ko sniedzat ar savu piekrišanu vai saistībā ar līgumu strukturētā, mašīnlasāmā formātā, un lūgt mums pārsūtīt šos datus citam datu kontrolierim.


  Dažos gadījumos jums ir arī tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, jo īpaši, ja mēs izmantojam jūsu datus tiešajam mārketingam vai izveidojam mārketinga profilu. Lūdzu, skatiet sadaļu Privātuma preferenču izvēle, lai uzzinātu, kā izmantot savas tiesības attiecībā uz mārketingu.


  Atsevišķos gadījumos šīs tiesības var būt ierobežotas, piemēram, ja, izpildot jūsu pieprasījumu, tiks atklāti personas dati par citu personu vai ja jūs lūgsiet dzēst informāciju, kas mums ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai saglabātu vai iegūtu likumīgas intereses.


  Lai pārbaudītu savas tiesības vai ja jums ir radušies jebkādi jautājumi vai problēmas saistībā ar mūsu paziņojumu par privātumu, mūsu veikto jūsu datu apkopošanu un izmantošanu vai iespējamu vietējo tiesību aktu par privātumu pārkāpumu, varat sazināties ar HP privātuma un datu aizsardzības biroja direktoru vai rakstiet mums uz atbilstošo no tālāk norādītajām adresēm:


  ES
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  14 rue de la Verrerie
  CS 40012 – 92197
  Meudon cedex
  France


  MEKSIKA
  HP Inc.
  Globālā juridiskā komiteja
  Adresāts: Privātuma birojs
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  CITVIET PASAULĒ
  HP Inc.
  Globālā juridiskā komiteja
  Adresāts: Privātuma birojs
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Attiecībā uz visu saziņu tiek ievērota konfidencialitāte. Pēc jūsu ziņojuma saņemšanas mūsu pārstāvis saprātīgā laika posmā sazināsies ar jums, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka jūsu problēmas tiek atrisinātas savlaicīgi un pienācīgi.


  Ja mēs nevaram atrisināt jūsu problēmas, jums ir tiesības sazināties ar personas datu aizsardzības uzraudzības iestādi tajā valstī, kurā jūs dzīvojat vai strādājat, vai arī, ja uzskatāt, ka datu aizsardzības noteikumi ir pārkāpti vai ir nepieciešams tiesiskās aizsardzības līdzeklis. Ja rodas jautājumi, bažas vai sūdzības, kas saistītas ar mūsu dalību ES un ASV privātuma vairogā, APEC CBPR vai HP BCR pieteikumu, lūdzu, izlasiet par mūsu Starptautisko datu pārsūtīšanu.

 •  

  Izmaiņas mūsu paziņojumā par privātumu

   

  Ja mēs mainīsim mūsu paziņojumu par privātumu, mēs šeit publicēsim pārskatīto paziņojumu, norādot pārskatīšanas datumu. Ja mēs paziņojumā par privātumu veiksim ievērojamas izmaiņas, kas būtiski mainīs mūsu privātuma praksi, mēs par to varam paziņot arī citos veidos, piemēram, nosūtot e-pasta ziņojumu, publicējot paziņojumu mūsu uzņēmuma tīmekļa vietnē un/vai sociālo tīklu lapās pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā. Šis privātuma paziņojums tika pēdējo reizi atjaunināts 2018. gada 25 maijā. Šī politika stājas spēkā 30 dienas pēc publicēšanas, ja vien pirms šī datuma jums nav iesniegts HP paziņojums par privātumu, šādā gadījumā šis privātuma paziņojums stājas spēkā no agrākā datuma.


  Izvietošanas datums: 2018. gada 25 maijs.

Saistītās privātuma saites: