HP paziņojums par privātumu

 •  

  Mūsu privātuma principi

   

  Uzņēmumā darbojas uz atbildību balstīta programma, un mēs esam apņēmušies ievērot tālāk norādītos principus, kuru pamatā ir starptautiski atzītas privātuma un datu aizsardzības pamatnostādnes un principi:

 •  

  Starptautisko datu pārsūtīšana

   

  Tā kā HP ir globāla kompānija, jebkura jūsu sniegtā informācija var tikt nodota HP uzņēmumiem visā pasaulē un tie var tai piekļūt saskaņā ar šo paziņojumu par privātumu un atbilstoši tālāk aprakstītajām starptautiskajām privātuma programmām.


  ES-ASV PRIVĀTUMA VAIROGS

  HP ievēro ES-ASV privātuma vairoga programmas pamatnostādnes, kā to nosaka ASV Tirdzniecības ministrija attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotāju personiskās informācijas apkopošanu, izmantošanu un saglabāšanu. Uzņēmums HP apliecina, ka tas stingri ievēro privātuma vairoga principus attiecībā uz informēšanu, izvēli, tālākas nosūtīšanas atbildību, drošību, datu integritāti un mērķa ierobežošanu, piekļuvi un regresu, izpildi un saistībām. Ja pastāv jebkāds konflikts starp šajā konfidencialitātes politikā esošajām politikām un privātuma vairoga principiem, noteicošie ir privātuma vairoga principi. Lai uzzinātu vairāk par privātuma vairoga programmu un skatītu mūsu sertifikācijas lapu, lūdzu, apmeklējiet vietni www.privacyshield.govnav HP tīmekļa vietne.


  Saskaņā ar ES-ASV privātuma vairoga principiem uzņēmums HP apņemas risināt sūdzības saistībā ar jūsu privātumu un mūsu veikto personiskās informācijas apkopošanu vai izmantošanu. Eiropas Savienības iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar šo konfidencialitātes politiku radušies jautājumi vai sūdzības, vispirms ir jāsazinās ar HP PRIVĀTUMA BIROJU


  Turklāt uzņēmums HP ir apņēmies neatrisinātas sūdzības par privātumu ES-ASV privātuma vairoga principu ietvaros nosūtīt organizācijai BBB EU PRIVACY SHIELD, bezpeļņas alternatīvas strīdu izšķiršanas pakalpojumu sniedzējam ASV, kura darbību nodrošina organizācijas Better Business Bureaus padome. Ja laikus nesaņemat iesniegtās sūdzības apstiprinājumu vai jūsu sūdzība netiek pienācīgi risināta, lūdzu, apmeklējiet vietni www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/nav HP tīmekļa vietne, lai iegūtu papildinformāciju un iesniegtu sūdzību.


  Ja jūsu sūdzība netiek atrisināta, izmantojot iepriekš aprakstītās iespējas, noteiktos apstākļos var būt iespējama prasības iesniegšana privātuma vairoga šķīrējtiesai.


  Uz uzņēmumu HP attiecas ASV Federālās tirdzniecības komisijas vai jebkuras citas ASV pilnvarotās oficiālās iestādes izmeklēšanas un izpildes pilnvaras.

  *Tālāk norādīti HP uzņēmumi ASV, kas piedalās ES-ASV privātuma programmā: Bromium Inc.; HP US Digital LLC; Compaq Information Technologies, LLC; Evanios, LLC; Gram, Inc; Hewlett-Packard Company Archives LLC, Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP Federal LLC; HP Hewlett Packard Group LLC; HP Inc; HP R&D Holding LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI Luxembourg LLC; HPQ Holdings, LLC; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm Trademark Holding Company, LLC; PrinterOn America Corporation; Shoreline Investment Management Company; Tall Tree Insurance Company.


  Privacy BBB OnLinenav HP tīmekļa vietne


  SAISTOŠI UZŅĒMUMA NOTEIKUMI

  HP saistošie uzņēmuma noteikumi (“BCR”) nodrošina, lai Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”) personīgie dati tiktu pienācīgi aizsargāti, kamēr tos apstrādā kāda no HP globālajām struktūrvienībām. HP personīgo datu pārsūtīšana no ES tiek veikta saskaņā ar šādu apstiprinātu BCR.

  • HP saistošie uzņēmuma noteikumi Datu pārzinim (“SUN-P”). HP saistošie uzņēmuma noteikumi (SUN) Datu pārzinim (“SUN-P”) — ir spēkā no 2011. gada, HP SUN-P attiecas uz esošo un potenciālo HP patērētāju klientu, kā arī HP darbinieku un darba kandidātu personas datu pārsūtīšanu.

  Papildinformācija par mūsu SUN ir atrodama šeit (Angļu valodā).

  APEC PĀRROBEŽU KONFIDENCIALITĀTES NOTEIKUMI

  Šajā paziņojumā aprakstītā HP privātuma prakse atbilst APEC pārrobežu privātuma noteikumu sistēmai (Cross Border Privacy Rules System — “CBPR”), ieskaitot pārredzamību, atbildību un izvēli attiecībā uz jūsu personiskās informācijas apkopošanu un izmantošanu. CBPR sertifikācija neattiecas uz informāciju, kas var tikt apkopota, izmantojot trešo pušu platformās pieejamu lejupielādējamu programmatūru. APEC CBPR sistēma pārrobežu noteikumiem par personas privātuma aizsardzību nodrošina pamatprincipus organizācijām, lai garantētu aizsardzību personas informācijai, kas tiek pārsūtīta APEC valstīs. Vairāk informācijas par APEC pamatprincipiem ir pieejama šeit.

  Ja jums ir neatbildēts jautājums par privātumu vai datu izmantošanu saistībā ar HP APEC sertifikāciju, kuru mēs neesam pietiekami detalizēti izskaidrojuši, lūdzu, sazinieties ar mūsu trešās personas strīdu atrisināšanas pakalpojumu sniedzējs Amerikas Savienotajās Valstīs (bez maksas).


  TRUSTenon-HP site
 •  

  Kā mēs izmantojam datus

   

  Mēs apkopojam un izmantojam personas datus, lai pārvaldītu jūsu attiecības ar HP un nodrošinātu labākus pakalpojumus, kad jūs izmantojat HP pakalpojumus, personalizējot un uzlabojot jūsu pieredzi. Mēs izmantojam un citādi apstrādājam jūsu datus šādiem uzņēmējdarbības mērķiem:


  KLIENTU ĒRTĪBAS

  Lieliskas klienta pieredzes nodrošināšana, uzturot precīzu kontaktinformāciju un reģistrācijas datus, visaptveroša klienta atbalsta iespēju sniegšana, jums interesējošu produktu, pakalpojumu, abonementu un funkciju piedāvāšana un iespējas piedalīties konkursos un aptaujās. Jūsu dati tiek izmantoti arī ar nolūku sniegt pielāgotu pieredzi, personalizēt saņemtos HP pakalpojumus un ziņojumus, kā arī izveidot ieteikumus atbilstoši jūsu HP pakalpojumu lietojumam.


  DARĪJUMU ATBALSTS

  Palīdzība saistībā ar mūsu produktu vai pakalpojumu transakciju un pasūtījumu veikšanu, jūsu konta administrēšana, maksājumu apstrāde, sūtījumu un piegādes organizēšana, kā arī remontdarbu un atgriezto produktu koordinēšana.


  PRODUKTU ATBALSTS UN UZLABOŠANA

  Mūsu produktu, risinājumu, pakalpojumu un atbalsta darbības uzlabošana, tostarp attiecībā uz garantijas atbalstu un savlaicīgiem programmaparatūras un programmatūras atjauninājumiem un brīdinājumiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu ierīces vai pakalpojuma darbību. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet sadaļu Informācija, kas tiek automātiski apkopota par jūsu HP pakalpojumu lietošanu.


  ADMINISTRATĪVĀ SAZIŅA

  Saziņa ar jums par HP pakalpojumiem. Administratīvā saziņa ietver atbildes uz jūsu jautājumiem vai pieprasījumiem, pakalpojumu izpildi, ar garantiju saistītu saziņu, drošības atsaukšanas paziņojumus, saziņu, ko pieprasa likums, vai atbilstošos paziņojumus par uzņēmumu apvienošanu, iegādi vai pārdošanu.


  DROŠĪBA

  Mūsu tīmekļa vietņu, produktu, līdzekļu un pakalpojumu integritātes un drošības uzturēšana, drošības apdraudējuma, krāpniecības vai citu kriminālu vai ļaunprātīgu darbību, kas var apdraudēt jūsu informāciju, novēršana un noteikšana. Savstarpējas saziņas gadījumā, pirms sniegsim piekļuvi jūsu personas datiem, mēs veiksim nepieciešamās darbības, lai pārbaudītu jūsu identitāti, piemēram, būs jānorāda parole un lietotāja ID. Mēs varam nodrošināt arī papildu drošības pasākumus, piemēram, CCTV, lai aizsargātu fizisko atrašanās vietu.


  UZŅĒMĒJDARBĪBA

  Standarta biznesa darbību veikšana, identitātes pārbaude, lēmumu pieņemšana par jūsu piemērotību kreditēšanai, biznesa izpēte un analīze, korporatīvie ziņojumi un pārvaldība, darbinieku apmācība un kvalitātes nodrošināšana (kas var ietvert mūsu klientu atbalsta dienestā saņemto zvanu uzraudzību un ierakstīšanu), kā arī informatīvās kampaņas.


  IZPĒTE UN JAUNIEVEDUMI

  Jaunu, novatorisku produktu, līdzekļu un pakalpojumu izstrāde, izmantojot izpētes un attīstības rīkus, kā arī iekļaujot datu analīzes darbības.  REKLĀMA

  Personalizētu reklāmas piedāvājumu nodrošināšana (saskaņā ar jūsu privātuma preferencēm) HP pakalpojumiem un citām izvēlētajām partneru tīmekļa vietnēm (piemēram, partnera vietnē varat redzēt reklāmu produktam, kuru nesen skatījāt HP vietnē). Daļu jūsu informācijas mēs varam nodot atlasītiem partneriem, mārketinga pakalpojumu sniedzējiem un digitālā mārketinga tīkliem, lai rādītu jums potenciāli interesējošas reklāmas. Lai uzzinātu vairāk, skatiet Sīkfailu lietošana.


  ATBILSTĪBA LIKUMDOŠANAI

  Atbilstība piemērojamajiem tiesību aktiem, noteikumiem, tiesas rīkojumiem, valdības un tiesībaizsardzības iestāžu lūgumiem ar nolūku nodrošināt pienācīgu mūsu pakalpojumu un produktu darbību, mūsu uzņēmuma, lietotāju un klientu aizsardzību, kā arī jebkādu klientu strīdu atrisināšanu.


  Lūdzu, skatiet Datu apkopošana un izmantošanas matrica ātrām uzziņām par to, kā mēs izmantojam apkopotos datus un mūsu likumīgais pamats šādai datu apstrādei.

 •  

  Kādus datus mēs apkopojam

   

  Personas dati ir jebkāda informācija, kas personiski identificē jūs vai kas sniedz tiešas vai netiešas norādes jūsu identificēšanai. Mēs varam apkopot jūsu personas datus, kad izmantojat HP pakalpojumus vai mijiedarbojaties ar HP pārstāvjiem.


  No jums vāktie personas dati ir atkarīgi no jūsu saziņas veida ar mums vai izmantotajiem HP pakalpojumiem, un tie var ietvert tālāk norādīto informāciju.


  PAR JUMS SAVĀKTĀ INFORMĀCIJA

  • Kontaktpersonu dati — Mēs varam vākt personas un/vai uzņēmuma kontaktinformāciju, tostarp jūs vārdu, uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi un citu līdzīgu kontaktinformāciju.
  • Maksājuma dati — mēs apkopojam datus, kas nepieciešami maksājumu apstrādei un krāpniecības novēršanai, tostarp, kredītkaršu/debetkaršu numurus, drošības kodu numurus un citu ar norēķiniem saistītu informāciju.
  • Konta dati — mēs apkopojam informāciju par to, kā iegādājāties HP pakalpojumus vai reģistrējāties tiem, jūsu transakciju, norēķinu un atbalsta vēsturi, jūsu lietotajiem HP pakalpojumiem un citu informāciju saistībā ar jūsu izveidoto kontu.
  • Atrašanās vietas dati — mēs apkopojam ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus, ja esat iespējojis ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus vai produkta reģistrācijas laikā, vai mūsu vietnes izmantošanas laikā izvēlaties sniegt ar atrašanās vietu saistītu informāciju.
  • Drošības akreditācijas dati — mēs apkopojam lietotāja ID, paroles, paroļu atgādinājumus un līdzīgu drošības informāciju, kas nepieciešama HP kontu autentifikācijai un piekļuves sniegšanai tiem.
  • Demogrāfiskie dati — mēs apkopojam vai iegūstam no trešajām pusēm noteiktus demogrāfiskos datus, tostarp, piemēram, datus par valsti, dzimumu, vecumu, vēlamo valodu un vispārīgo interešu datus.
  • Preferences — mēs apkopojam informāciju par jūsu preferencēm un interesēm, ciktāl tās attiecas uz HP pakalpojumiem (kad jūs norādāt tās mums vai kad mēs izsecinām tās no mums pieejamās informācijas par jums), kā arī par veidu, kādā vēlaties saņemt ziņojumus no mums.
  • Sociālo tīklu dati — mēs nodrošinām sociālo tīklu funkcijas, kas ļauj jums dalīties ar informāciju sociālajos tīklos un sazināties ar mums dažādās sociālo tīklu vietnēs. Atkarībā no funkcijas tās izmantošanas rezultātā var tikt apkopota informācija par jums vai nodoti jūsu dati. Mēs iesakām pārskatīt privātuma politikas un iestatījumus izmantoto sociālo tīklu vietnēs, lai pārliecinātos, ka saprotat, kāda informācija tiek apkopota, izmantota un nodota šajās vietnēs.
  • Ķermeņa un biometriskie dati — Lietojot mūsu produktus, jūs varat mums sniegt informāciju par savu ķermeni, piemēram, par augumu vai svaru, vai gaitu. Ar jūsu atļauju daži mūsu produkti var vākt biometrisko informāciju (piemēram, pirkstu nospiedumus).
  • Cita unikāli identificējoša informācija — tā ietver, piemēram, produktu sērijas numurus, informāciju, ko klātienes saziņas laikā, tiešsaistē, pa tālruni vai pastu sniedzat mūsu apkalpošanas centriem, palīdzības dienestiem vai citiem klientu atbalsta kanāliem, jūsu atbildes klientu aptaujās vai konkursos vai arī papildu informācija, ko esat mums sniedzis, lai mēs varētu labāk nodrošināt HP pakalpojumus un sniegt atbildes uz jūsu jautājumiem. Ja piesakāties tūlītējam kredītam, mēs varam prasīt jums sniegt papildu personas datus, piemēram, algas lielumu, valsts piešķirtu personas kodu, bankas/finanšu konta informāciju un citu informāciju (piemēram, no kredītu uzraudzības iestādēm) autentifikācijas un kredītspējas apstiprināšanas nolūkos.
  • Ar HP pakalpojumu saistīta datu vākšana — Atlasīti HP pakalpojumi, piemēram, HP totalizatora un iekļaujošās lietotnes, var vākt papildu datus, lai iespējotu funkcionalitāti un specializētās funkcijas. Lai uzzinātu vairāk par konkrēto HP pakalpojumu, uzklikšķiniet šeit.

  AUTOMĀTISKI IEVĀKTA INFORMĀCIJA PAR HP PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU

  • Produktu lietojuma dati — mēs apkopojam produktu lietojuma datus, piemēram, drukātās lapas, drukas režīmu, tintes vai tonera zīmolu, drukātā faila tipu (.pdf, .jpg u.c.), drukāšanai izmantoto lietojumprogrammu (Word, Excel, Adobe Photoshop u.c.), faila lielumu, laikspiedolu, kā arī citu printera materiālu lietojumu un statusu. Mēs neskenējam un neapkopojam nekādu failu saturu vai informāciju, kas var tikt parādīta lietojumprogrammā.
  • Ierīces dati — mēs apkopojam informāciju par jūsu datoru, printeri un/vai ierīci, piemēram, informāciju par operētājsistēmu, programmaparatūru, atmiņas lielumu, reģionu, valodu, laika joslu, modeļa numuru, pirmās startēšanas datumu, ierīces vecumu, ierīces izgatavošanas datumu, pārlūkprogrammas versiju, ierīces ražotāju, savienojuma portu, garantijas statusu, unikālajiem ierīces identifikatoriem, reklāmas identifikatoriem un papildu tehnisko informāciju atbilstoši produktam.
  • Lietojumprogrammas dati — mēs apkopojam ar HP lietojumprogrammām saistīto informāciju, piemēram, informāciju par atrašanās vietu, valodu, programmatūras versijām, datu koplietošanas izvēlēm un atjaunināšanas informāciju. Gadījumos, kad mēs iekļaujam tehnoloģijas no trešajām pusēm, datus var kopīgot trešā puse un HP, un piemērots paziņojums tiks iesniegts pieteikuma līmenī.
  • Veiktspējas dati — mēs apkopojam informāciju, kas saistīta ar ierīces aparatūras komponentu, programmaparatūras, operētājsistēmas un lietojumprogrammu darbību. Mūsu apkopojam datus, piemēram, par atmiņas un procesora veiktspēju, vides apstākļiem un sistēmas kļūmēm, drukāšanas notikumiem, funkcijām un brīdinājumiem, piemēram, brīdinājumiem par zemu tintes līmeni, foto karšu izmantošanu, faksu, skenēšanu, iestrādāto tīmekļa serveri un papildu tehnisko informāciju, kas mainās atkarībā no ierīces.
  • Tīmekļa vietņu pārlūkošanas dati — Mēs vācam informāciju par jūsu apmeklējumiem un darbībām HP tīmekļa vietnēs, lietojumprogrammās vai interneta vietnēs, ko jūsu vārdā uztur cits uzņēmums, tostarp par saturu (un visām reklāmām), ko skatāties un ar ko mijiedarbojaties, tīmekļa vietnes adresi, no kuras ieradāties, un citu klikšķu secību (piemēram, par jūsu skatītajām lapām, saitēm, uz kurām noklikšķinājāt, vai precēm, ko pievienojāt savam pirkuma grozam). Daļa šīs informācijas tiek vākta, izmantojot sīkdatnes, tīmekļa bāksignālus, iegultās tīmekļa saites un līdzīgas tehnoloģijas. Lai uzzinātu vairāk, skatiet Sīkfailu lietošana.
  • Anonīmi vai apkopoti dati — mēs apkopojam anonīmas atbildes aptaujās vai anonīmu un apkopotu informāciju par HP pakalpojumu lietojumu. Mūsu darbību laikā noteiktos gadījumos mēs piešķiram anonimitāti vai veicam pseidonimizāciju jūsu datiem, lai būtu maz ticama jūsu identificēšana, izmantojot šos datus ar pieejamajām tehnoloģijām.

  Lūdzu, ņemiet vērā! Dažās jaunākajās tīmekļa pārlūkprogrammās ir pieejama iespēja “Neizsekot”. Tomēr pašlaik nav nozares standartu darbam ar pieprasījumiem “Neizsekot”, tādēļ pašlaik mūsu tīmekļa vietnes var nereaģēt uz neizsekošanas pieprasījumiem vai galvenēm no šīm pārlūkprogrammām.


  INFORMĀCIJA NO TREŠO PUŠU AVOTIEM

  Mēs apkopojam datus no šādām trešajām pusēm:

  • Datu brokeri, sociālie un reklāmas tīkli — komerciāli pieejamie dati, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, preferences, intereses un daži demogrāfiskie dati. Piemēram, personas dati var tikt apkopoti, kad mūsu lietojumprogrammām piekļūstat ar sociālo tīklu lietotājvārdiem (piemēram, piesakāties mūsu lietojumprogrammās, izmantojot Facebook vai cita sociālā tīkla akreditācijas datus). Pamatinformācija, ko saņemam, var atšķirties no jūsu sociālā tīkla konta privātuma iestatījumiem.
  • HP partneri — Ja jūs iegādājaties HP pakalpojumus no HP partnera, mēs varam saņemt noteiktu informāciju par jūsu pirkumu no šī partnera. Mēs varam saņemt arī sīkdatņu datus un ieskatus.
  • Krāpšanas novēršanas vai kredītu uzraudzības iestādes — tiek ievākti dati, lai novērstu krāpšanu, un saistībā ar kredīta novērtējumiem.
  • HP uzņēmumu klienti — lai nodrošinātu noteiktus HP pakalpojumus uzņēmuma līmenī, noteikta jūsu uzņēmuma struktūrvienība (piemēram, IT nodaļas pārstāvis) uzņēmumam HP var sniegt uzņēmuma kontaktinformāciju.
  • Analīzes pakalpojumu sniedzēji — Mēs saņemam arī nepersondatu informāciju, piemēram, apkopotus vai anonimizētus demogrāfiskos/profila datus no trešo pušu avotiem, kas ietver partnerus un uzņēmumus, kuri specializējas uzņēmuma datu, analītisko datu un programmatūras nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanā.

  Lai nodrošinātu datu precizitāti un izcilu pieredzi klientiem, sniedzot labākus personalizētos pakalpojumus, saturu, mārketingu un reklāmas, dažos gadījumos mēs saistām un apvienojam informāciju, ko apkopojam no dažādiem iepriekš norādītajiem avotiem. Piemēram, mēs salīdzinām no komerciāliem avotiem iegūto ģeogrāfisko informāciju ar mūsu iegūto IP adresi, lai noteiktu jūsu vispārīgo ģeogrāfisko apgabalu. Informācija var tikt arī piesaistīta, izmantojot unikālu identifikatoru, piemēram, sīkfailu vai konta numuru.

  Vajadzības gadījumā mēs ievācam informāciju, lai veiktu biznesa kontaktpersonu uzticamības pārbaudes, kā daļu no mūsu pretkorupcijas atbilstības programmas un saskaņā ar mūsu juridiskajām saistībām.


  JA JŪS IZVĒLATIES NESNIEGT DATUS

  Šie pieprasītie personas dati nav jāsniedz obligāti, taču, izvēloties nesniegt šo informāciju, dažos gadījumos mēs nevarēsim nodrošināt HP pakalpojumus, noteiktus specializētus līdzekļus, kā arī efektīvi atbildēt uz jebkādiem jautājumiem, kas jums radušies.

 •  

  Bērnu privātums

   

  HP pakalpojumi ir paredzēti plašai sabiedrībai. HP apzināti nevāc datus no bērniem (kā noteikts vietējā likumā), ja iepriekš nav saņemta piekrišana no viņu vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem vai ja to pieļauj piemērojamie likumi.

 •  

  Kā tiek glabāti un aizsargāti jūsu dati

   

  Lai novērstu informācijas zudumu, nepilnvarotu piekļuvi vai izpaušanu un nodrošinātu atbilstošu jūsu informācijas lietošanu, mēs izmantojam atbilstošas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras mūsu apkopotās un apstrādātās informācijas aizsardzībai. HP saglabā datus, kā to nosaka vai atļauj tiesību akti un kamēr datu izmantošanai ir pamatots biznesa nolūks.


  Apkopojot, pārsūtot un uzglabājot sensitīvu informāciju, piemēram, finanšu informāciju, mēs izmantojam dažādas papildu drošības tehnoloģijas un procedūras, lai palīdzētu aizsargāt jūsu personas datus no nepilnvarotas piekļuves, lietošanas un izpaušanas. Kad mēs internetā pārsūtām īpaši konfidenciālu informāciju (piemēram, kredītkartes numuru vai paroli), mēs to aizsargājam ar šifrēšanas palīdzību, piemēram, izmantojot jaunākās transporta slāņa drošības (“TLS”) protokola versijas.


  Maksājumu apstrādei reāllaikā mēs izmantojam arī krāpšanas pārvaldības pakalpojumus. Šie pakalpojumi nodrošina mums papildu drošības līmeni aizsardzībai pret krāpniecību saistībā ar kredītkartēm un jūsu finanšu datu aizsardzībai atbilstoši industrijas standartiem.


  Mēs glabjam jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu jūs ar HP pakalpojumiem, leģitīmiem un būtiskiem uzņēmējdarbības mērķiem, piemēram, veikt uz datiem orientītus biznesa lēmumus, ievērot mūsu juridiskās saistības un izšķirt strīdus. HP biznesa ierakstu saglabāšanas periodi ir atkarīgi no ieraksta veida, un tos regulē HP ierakstu saglabāšanas politika.


  Uzņēmējdarbības datu ieraksti, tostarp ar klientu un pakalpojuma sniedzēju darījumiem saistītie ieraksti, tiek glabāti, kamēr tie ir aktīvi, un saskaņā ar vietējā likuma prasībām.


  Pēc glabāšanas perioda beigām elektroniskie datu pieraksti tiek pilnībā dzēsti, lai nodrošinātu, ka tos nevar atjaunot, bet fiziskie pieraksti tiek iznīcināti tādā veidā, kas neļauj tos reproducēt (piemēram, sasmalcinot).


  Ja jūs pieprasīsiet, mēs izdzēsīsim vai padarīsiet anonimizējam jūsu personas datus, lai tie vairs neidentificētu jūs, izņemot gadījumus, kad mums ir likumīgi atļauts vai pieprasīts saglabāt noteiktus personas datus.

 •  

  Kā mēs koplietojam datus

   

  Jūsu personas datus mēs kopīgosim tikai tā, kā tas ir aprakstīts un attiecīgā gadījumā tikai ar atbilstošām līgumsaistībām:


  Nodošana HP uzņēmumiem


  Mēs varam nodot jūsu personas datus citiem HP uzņēmumiem ASV un visā pasaulē nolūkiem, kas aprakstīti šajā paziņojumā par privātumu. Lai nodrošinātu jūsu personas datu drošību un mūsu dalības APEC pārrobežu konfidencialitātes noteikumu sistēmas ietvaros, atbilstoši saistošajiem uzņēmuma noteikumiem un privātuma vairoga programmai HP uzņēmumiem ir līgumiskas saistības ievērot mūsu privātuma prasības. Turklāt mūsu privātuma vadlīnijas HP darbiniekiem tiek izklāstītas katru gadu saskaņā ar mūsu obligāto integritāti HP apmācībās.


  Ja iepriekš minētās starptautiskās privātuma programmas netiek piemērotas un jūs piekrītat pieņemt HP paziņojumu par privātumu, reģistrējoties produktam vai pakalpojumam, izveidojot kontu vai citādi nodrošinot mums savus personas datus, jūs piekrītat, ka jūs pārsūtāt savus personas datus visā HP globālajā uzņēmumu tīklā.


  KOPLIETOŠANA AR PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM UN PARTNERIEM


  Mēs sadarbojamies ar pakalpojumu sniedzējiem vai partneriem, lai savā vārdā pārvaldītu vai atbalstītu noteiktus mūsu uzņēmuma darbību aspektus. Šie pakalpojumu sniedzēji vai partneri var atrasties ASV vai citviet pasaulē un var sniegt tādus pakalpojumus kā kredītkaršu apstrādes un krāpšanas pārvaldības pakalpojumi, klientu atbalsts, pārdošana mūsu vārdā, pasūtījumu izpilde, produktu piegāde, satura personalizēšana, reklāmas un mārketinga aktivitātes (tostarp digitālās un personalizētās reklāmas), IT pakalpojumi, e-pasta pakalpojumu sniedzēju pakalpojumi, datu viesošana, palīdzība tiešsaistē, parādu iekasēšana un HP tīmekļa vietņu pārvaldība vai atbalsts. Mūsu pakalpojumu sniedzējiem vai partneriem saskaņā ar līgumu ir pienākums aizsargāt visus no mums saņemtos personas datus un viņi nedrīkst izmantot šos personas datus mērķiem, kas nav saistīti ar pakalpojumu izpildi, kā to noteicis uzņēmums HP.


  CITAS INFORMĀCIJAS NODOŠANA REKLĀMU IEVIETOTĀJIEM


  Mēs varam arī pārsūtīt informāciju par jums reklāmas partneriem (tostarp reklāmu tīkliem, reklāmu rādīšanas uzņēmumiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem, kurus tie var izmantot), lai viņi varētu atpazīt jūsu ierīces un piegādāt ar interesēm saistītu saturu un reklāmas. Šī informācija var ietvert jūsu vārdu, uzvārdu, pasta adresi, e-pasta adresi, ierīces ID vai citus identifikatorus šifrētā formā. Nodrošinātāji var apstrādāt informāciju jauktā vai anonimizētā formā. Šie nodrošinātāji var ievākt papildu informāciju no jums, piemēram, IP adresi un informāciju par jūsu pārlūku vai operētājsistēmu, un var kombinēt informāciju par jums ar informāciju no citiem uzņēmumiem datu koplietošanas kooperatīvos, kuros mēs piedalāmies. Vairāk informācijas skatiet Sīkfailu lietošana.


  KOPLIETOŠANA AR CITĀM TREŠAJĀM PUSĒM


  Jūsu personas datus mēs varam nodot arī: (i) kredītinformācijas un krāpšanas novēršanas aģentūrām; (ii) parādu iekasēšanas aģentūrām (attiecībā uz uzņēmumam nesamaksātiem parādiem); (iii) apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, ja ar mūsu starpniecību esat iegādājies apdrošināšanas polisi (piemēram, HP Care Pack komplektus). Ja izvēlaties sniegt personas datus citiem uzņēmumiem, šie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar šo uzņēmumu konfidencialitātes politiku, kas var atšķirties no uzņēmuma HP politikām un prakses.


  KORPORATĪVI DARĪJUMI


  Var rasties apstākļi, kuros stratēģisku vai citu ar uzņēmējdarbību saistītu iemeslu dēļ HP nolemj pārdot, iegādāties, apvienot vai citādi reorganizēt uzņēmumus. Šādu darījumu ietvaros mēs varam izpaust vai nodot jūsu personas datus potenciālajiem vai faktiskajiem pircējiem vai arī saņemt personas datus no pārdevējiem. Mūsu prakse ir meklēt piemērotus personas datu aizsardzības pasākumus šādu veidu darījumos.


  ATBILSTĪBA LIKUMDOŠANAI


  Jūsu personas datus mēs varam nodot arī, ja labticībā uzskatām, ka mums ir pienākums: (i) atbildēt uz attiecīgi pilnvarotiem informācijas pieprasījumiem no tiesībaizsardzības iestādēm, regulatoriem, tiesām un citām valsts iestādēm, tostarp ar mērķi nodrošināt atbilstību valsts drošības vai citas tiesību aktu izpildes prasības; (ii) nodrošināt atbilstību jebkādiem tiesību aktiem, noteikumiem, tiesas pavēstēm vai tiesas rīkojumiem; (iii) izmeklēt un palīdzēt novērst drošības apdraudējumu, krāpniecību vai citas krimināli sodāmas vai ļaunprātīgas darbības; (iv) izpildīt/aizsargāt HP vai tā meitasuzņēmumu tiesības un īpašumus; (v) aizsargāt HP, uzņēmuma darbinieku un trešo pušu tiesības vai personisko drošību HP īpašumā vai to izmantojot, ja to atļauj un tas ir saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.


  Mēs neesam un nepārdodam personas datus trešajām personām. Mēs atļaujam trešajām pusēm apkopot iepriekš aprakstītos personas datus, izmantojot mūsu pakalpojumus, un kopīgot personas datus ar trešajām pusēm uzņēmējdarbības vajadzībām, kā aprakstīts šajā Privātuma deklarācijā, tostarp, bet neaprobežojoties ar reklamēšanas nodrošināšanu mūsu pakalpojumos un citur, pamatojoties uz lietotāju darbībām tiešsaistē laika gaitā un dažādās vietnēs, pakalpojumos un ierīcēs (tā sauktā "uz interesēm balstīta reklamēšana"). Šis paziņojums par privātumu neattiecas uz šo trešo pušu informācijas praksēm.


  Informāciju par to, kā mēs nododam jūsu datus, skatiet sadaļā Datu apkopošanas un izmantošanas matrica.

 •  

  HP saziņa

   

  Jūs varat veikt izvēles vai mainīt tās attiecībā uz abonementu vai vispārējo saziņu no HP datu savākšanas punktā vai, izmantojot citas metodes, kas ir aprakstītas tālākajā sadaļā. Šīs iespējas neattiecas uz saziņu, kuras galvenais nolūks ir pārvaldīt pasūtījumu noformēšanu, līgumus, atbalstu, produktu drošības brīdinājumus, draiveru jauninājumus vai citus administratīvos un darījumu paziņojumus, ja šīs saziņas galvenais nolūks pēc būtības nav saistīts ar reklamēšanu.


  MĀRKETINGA UN ABONEMENTU KOMUNIKĀCIJAS


  HP mārketinga komunikācijas sniedz informāciju par produktiem, pakalpojumiem un/vai atbalstu, un jūs varat izvēlēties, kā šīs komunikācijas tiek piegādātas, piemēram, izmantojot pasta sūtījumus, e-pastu, telefonu, faksu vai mobilo ierīci. Mārketinga komunikācijas var ietvert informāciju par jauniem produktiem vai pakalpojumiem, īpašos piedāvājumus, personalizētu saturu, mērķorientētas reklāmas, uzaicinājumus piedalīties tirgus izpētē, kā arī atbilstības pārbaudes. Abonementa ziņojumi ietver e-pasta biļetenus, programmatūras atjauninājumus u.c. ziņojumus, kurus esat skaidri pieprasījis vai kuru saņemšanai esat piekritis.


  No vispārīgo ziņojumu saņemšanas varat atteikties, izmantojot kādu no šīm metodēm:


  • atlasiet e-pasta ziņojumā esošo saiti Atteikties vai Anulēt abonementu vai arī izpildiet katrā e-pasta abonementa ziņojumā iekļautās instrukcijas;
  • Lai atteiktu uz mobilajiem tālruņiem sūtīto ziņojumu abonēšanu, atbildiet uz ziņojumu ar vārdu “PĀRTRAUKT” vai “BEIGT”.

  Jūs varat atspējot automātiskos datu vākšanas rīkus, piemēram, tīmekļa bāksignālus e-pasta ziņojumos, izvēloties nelejupielādēt attēlus, kas ietverti no HP saņemtajos ziņojumos (šī iespēja atšķiras atkarībā no personālajā datorā izmantotās e-pasta programmatūras). Tomēr ar šo darbību ne vienmēr var atspējot datu vākšanu e-pasta ziņojumā noteiktu e-pasta programmatūras iespēju dēļ. Papildinformāciju par to skatiet jūsu e-pasta programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja norādītajā informācijā.

  SĪKDATNES UN REKLĀMAS IZVĒLES


  HP piedāvā izvēles attiecībā uz sīkdatņu un citu automātisko datu vākšanas rīku iestatījumiem, izmantojot mūsu Sīkdatņu preferenču centru. Jūs varat uzzināt vairāk par šo rīku izmantošanu mūsu Paziņojumā par sīkdatnēm un reklāmas izvēlēm. Jūs varat pielāgot savas preferences, apmeklējot mūsu Sīkdatņu preferenču centru.

  Sīkfailu iestatījumi

 •  

  Tiesību realizēšana un sazināšanās ar mums

   

  Jums ir tiesības pieprasīt visu to personas datu, kurus jūs esat mums iesnieguši vai ko mēs par jums ievācam, kopijas un lūgt paskaidrojumu par apstrādi. Turklāt jums ir tiesības atsaukt jebkuru iepriekš sniegto piekrišanu vai pieprasīt jūsu personas datu labošanu, mainīšanu, ierobežošanu, anonimizēšanu vai dzēšanu un iegūt personas datus, ko sniedzat ar savu piekrišanu vai saistībā ar līgumu strukturētā, mašīnlasāmā formātā, un lūgt mums pārsūtīt šos datus citam datu kontrolierim.


  Dažos gadījumos jums ir arī tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, jo īpaši, ja mēs izmantojam jūsu datus tiešajam mārketingam vai izveidojam mārketinga profilu. Lūdzu, skatiet HP komunikācijas sadaļu, lai saņemtu informāciju par savām tiesībām attiecībā uz mārketinga saziņu un abonementa nodrošināšanu.


  Papildus konfidencialitātes pārvaldībai, kas aprakstīta šajā Paziņojumā par konfidencialitāti, Jūs varat pārvaldīt savas ierīces datu apkopošanu. Atsevišķos gadījumos produkta lietojuma dati (kas nav failu saturs) tiek apkopoti un apstrādāti ar mērķi nodrošināt Jums HP pakalpojumu pamatfunkcionalitāti, piemēram, attālināto drukāšanu, Instant Ink vai citus tīmekļa pakalpojumus. Jūs varat pārvaldīt savas ierīces datu apkopošanu, izmantojot ierīces iestatījumus un preferences. HP nevar pielāgot Jūsu datu apkopošanas iestatījumus bez Jūsu aktīvas līdzdalības. Atsevišķu produktu lietošanas datu apkopošana ir nepieciešama HP pakalpojumu nodrošināšanai, un datu apkopošanas atspējošana var ierobežot šādu pakalpojumu pieejamību un funkcionalitāti. Dati, kas apkopoti pamatfunkcionalitātes nodrošināšanai, netiks izmantoti tiešā mārketinga nolūkos. Ja Jums nepieciešama palīdzība datu apkopošanas iestatījumu pielāgošanā, lūdzu, sazinieties ar HP klientu atbalsta dienestu.


  Atsevišķos gadījumos šīs tiesības var būt ierobežotas, piemēram, ja, izpildot jūsu pieprasījumu, tiks atklāti personas dati par citu personu vai ja jūs lūgsiet dzēst informāciju, kas mums ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai saglabātu vai iegūtu likumīgas intereses.


  Mēs nediskriminējam jūs, lai izmantotu savas tiesības un izvēles, lai gan dažas HP pakalpojumos pieejamās funkcionalitātes un funkcijas var tikt mainītas vai vairs nebūs pieejamas. Jebkura atšķirība pakalpojumos ir saistīta ar sniegto vērtību.


  Lai pārbaudītu savas tiesības vai ja jums ir radušies jebkādi jautājumi vai problēmas saistībā ar mūsu paziņojumu par privātumu, mūsu veikto jūsu datu apkopošanu un izmantošanu vai iespējamu vietējo tiesību aktu par privātumu pārkāpumu, varat sazināties ar HP privātuma un datu aizsardzības biroja direktoru vai rakstiet mums uz atbilstošo no tālāk norādītajām adresēm:


  ES
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  14 rue de la Verrerie
  CS 40012 – 92197
  Meudon cedex
  France


  MEKSIKA
  HP Inc.
  Globālā juridiskā komiteja
  Adresāts: Privātuma birojs
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  CITVIET PASAULĒ
  HP Inc.
  Globālā juridiskā komiteja
  Adresāts: Privātuma birojs
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Visi sakari tiks apstrādāti konfidenciāli. Saņemot jūsu paziņojumu, mūsu pārstāvis saprātīgā laikā sazināsies ar jums, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem vai bažām. Dažos gadījumos mēs varam pieprasīt papildu informāciju, lai pārbaudītu jūsu identitāti. Lai iegūtu vairāk informācijas par verifikācijas procesu, noklikšķiniet šeit Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai jūsu bažas tiktu atrisinātas laikus un pienācīgā veidā.


  Ja mēs nevaram atrisināt jūsu problēmas, jums ir tiesības sazināties ar personas datu aizsardzības uzraudzības iestādi tajā valstī, kurā jūs dzīvojat vai strādājat, vai arī, ja uzskatāt, ka datu aizsardzības noteikumi ir pārkāpti vai ir nepieciešams tiesiskās aizsardzības līdzeklis. Ja rodas jautājumi, bažas vai sūdzības, kas saistītas ar mūsu dalību ES un ASV privātuma vairogā, APEC CBPR vai HP BCR pieteikumu, lūdzu, izlasiet par mūsu Starptautisko datu pārsūtīšanu.

 •  

  Izmaiņas mūsu paziņojumā par privātumu

   

  Ja mēs mainīsim mūsu paziņojumu par privātumu, mēs šeit publicēsim pārskatīto paziņojumu, norādot pārskatīšanas datumu. Ja mēs paziņojumā par privātumu veiksim ievērojamas izmaiņas, kas būtiski mainīs mūsu privātuma praksi, mēs par to varam paziņot arī citos veidos, piemēram, nosūtot e-pasta ziņojumu, publicējot paziņojumu mūsu uzņēmuma tīmekļa vietnē un/vai sociālo tīklu lapās pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā.


  Izvietošanas datums: 2020. gada februāris


  Iepriekšējo privātuma politiku arhīvs

Saistītās privātuma saites: