Draadloos afdrukcentrum

Veelgestelde vragen

Problemen met draadloze verbinding

Zal het instellen van een handmatig (of statisch) IP-adres op mijn printer voorkomen dat mijn computer communicatie verliest met mijn draadloze printer?

Als uw netwerk router het IP-adres van de printer verandert, is het mogelijk dat de printersoftware op uw computer niet kan worden worden bijgewerkt voor het nieuwe IP-adres wanneer geprobeerd wordt te printen. Het kan helpen om de printer een handmatig (of statisch) IP-adres te geven. Eenmaal ingesteld, zal dit adres niet veranderen, tenzij u het wijzigt. Nadat u het handmatige IP-adres op de printer instelt, is het mogelijk dat u het Update IP Address hulpprogramma van de HP-printer software moet gebruiken of de software moet verwijderen en opnieuw installeren als de printer bij het afdrukken niet automatisch wordt gedetecteerd.

Uw printer een statisch IP-adres geven:

 1. Vanaf het bedieningspaneel van de printer een Netwerkconfiguratiepagina (Network Configuration) en Draadloos Netwerk Testrapport (Wireless Network Test rapport) afdrukken en het IP-adres van de printer noteren. Vergelijk het IP-adres van de printer met het gateway IP-adres (het IP-adres van de router). Deze moeten een vergelijkbaar formaat hebben (bijvoorbeeld het gateway IP-adres is 192.168.0.1 en het printer IP-adres is 192.168.0.5). Als de printer een IP-adres heeft dat overeenkomt met 169.254.XXX.XXX of 0.0.0.0, is de printer niet aangesloten op uw draadloze netwerk.
 2. Typ het IP-adres van de printer in de adresbalk van uw internetbrowser en druk op Return. De Printer Startpagina moet verschijnen en de interne instellingen van de printer tonen.
 3. Kies het tabblad Netwerken, vervolgens het tabblad Draadloos (Wireless), en dan tabblad IPv4 (uw menupad kan enigszins afwijken, afhankelijk van het model).
 4. Doe het volgende op de pagina die verschijnt:
  • Een handmatig (Manual) IP instellen. Uw draadloze router stelt automatisch een IP-adres in binnen een bepaald bereik (het DHCP-bereik). Als u weet wat het DHCP-bereik is, stelt u een IP-adres in waarvan de laatste reeks nummers buiten dat bereik is, maar niet hoger dan 254. Houd de reeks van de eerste drie nummers hetzelfde. Als u niet weet wat het DHCP-bereik is, selecteer een vrij hoog IP-adres, zoals 250 (dus voor de laatste reeks nummers). Voor meer informatie over het DHCP-bereik van uw router kunt u contact opnemen met uw Internet Service Provider (ISP) of de fabrikant van de draadloze router.
  • Gbruik voor het subnet-adres 255.255.255.0, tenzij u weet dat het anders is, in welk geval u dat nummer moet gebruiken.
  • Voor het gateway-adres en de eerste DNS, het IP van uw router invoeren (u kunt het vinden op de Netwerk Configuratie (Network Configuration) en Draadloze Netwerk Testrapporten (Wireless Network Test reports). Laat het tweede DNS-veld leeg.
 5. Klik op Toepassen. Het scherm wordt niet vernieuwd. Als u het IP-adres van de printer veranderde van wat u in uw internet browser hebt ingevoerd, moet u het nieuwe IP-adres in uw browser invoeren voor toegang tot de printer. Als u het IP-adres van de printer niet veranderde, 30 seconden wachten nadat u op Toepassen (Apply) klikt en vervolgens op Vernieuwen (Refresh) in uw browser klikken. Een nieuwe Netwerkconfiguratie pagina met de printer uitprinten om te controleren of het IP-adres hetzelfde is als het adres dat u hebt toegewezen.
 6. De draadloze router en de printer uitschakelen
 7. De draadloze router opnieuw inschakelen.
 8. Nadat de draadloze router opnieuw is ingeschakeld, de printer opnieuw inschakelen.

Als u het IP-adres van uw printer veranderde, dan kan een extra stap nodig zijn, afhankelijk van uw model printer (en alleen voor Windows-gebruikers):

 1. Windows XP, Windows Vista of Windows 7:
  • Start -> Programma's -> HP -> {uw printermodel} -> Update IP-adres
 2. Windows 8:
  • Start de printersoftware vanaf het Startscherm (het pictogram voor de printermodelnaam) of met de tegel met de naam voor uw printer.
  • Selecteer (klikken of aanraken) Hulpprogramma's (Utilities) bovenin het printersoftwarescherm
  • Selecteer Update IP-adres
 3. Als u dit ziet, erop klikken en het nieuwe handmatige (manual) IP-adres dat u hebt aangemaakt invoeren.

Hoe stel ik mijn printer in met een router geleverd door een Internet Service Provider (ISP)?

Als uw router werd geleverd door uw internetprovider, kunt u problemen hebben om deze aan te sluiten op uw draadloze printer. Ga als volgt te work om een draadloze printer aan te sluiten op een ISP-router:

 1. De stekker van de internetkabel tussen de router en de muur loskoppelen.
 2. Haal de stekker van de router uit het stopcontact, wacht 30 seconden, en sluit de stekker weer aan.
 3. Sluit de printer aan op de router met een van de drie methoden beschreven in"Uw draadloze printer aansluiten". Probeer de methode die u eerder hebt geprobeerd.
 4. Gebruik het bedieningspaneel van de printer om een Netwerkconfiguratiepagina af te drukken om het IP-adres van de printer vinden. Raadpleeg uw handleiding voor meer informatie.
  • Vergelijk het IP-adres van de printer met het IP-adres van de router. Zij moeten een vergelijkbaar formaat hebben (bijvoorbeeld het IP-adres van de router is 192.168.0.1 en het IP-adres van de printer 192.168.0.5). Als het IP-adres van de printer op 169.254.XXX.XXX of 0.0.0.0 lijkt, is deze niet verbonden met uw draadloze netwerk.
 5. Typ het IP-adres van de printer (zoals 192.168.1.5) in een browser (zoals Internet Explorer) om te controleren of deze is aangesloten. De homepage van de printer moet verschijnen.
 6. De internetkabel weer op de router aansluiten, de router opnieuw inschakelen en de verbinding van uw printer controleren.

Hoe kan ik een zwak signaal van mijn draadloze router verbeteren?

Het kan voorkomen dat uw draadloze printer geen sterk signaal van uw draadloze netwerk ontvangt. De volgende oplossingen kunnen helpen:

 • Afstand: Plaats de printer en draadloze router dichter bij elkaar. Op sommige draadloze routers kunt u proberen de stand van de antennes te veranderen.
 • Obstakels: Houd bij het plaatsen van uw draadloze router of draadloze printer rekening met het volgende: de afstand, muren, vloeren, andere draadloze apparaten (zoals draadloze telefoons), en grote apparatuur.
 • Draadloos kanaal: Overweeg het kanaal van uw draadloze router te veranderen in 1, 6 of 11.
 • Netwerkbereik: U kunt het bereik van het signaal van uw draadloze router verlengen met een extra draadloos toegangspunt. Dit is een apparaat dat de draadloze instellingen deelt met uw draadloze router en vergroot het bereik van draadloze signalen in uw huis. We adviseren de aankoop van een draadloos toegangspunt (ook wel een "range extender" genoemd) van de fabrikant van uw draadloze router.

Wat is MAC Address filtering en hoe werkt het met mijn printer?

Alle netwerkapparaten hebben een MAC (Media Access Control) adres, een unieke aanduiding van het apparaat. Dit adres is permanent en wordt toegewezen wanneer het apparaat wordt geproduceerd. Een IP-adres is ook een unieke identificatie van een apparaat op een bepaald netwerk, maar wordt toegewezen door de draadloze router en kan veranderen.

MAC adres filtering is een methode voor het beveiligen van uw draadloze netwerk. Als MAC-filtering is ingeschakeld, hebben alleen apparaten waarvan de MAC-adressen vermeld zijn toegang tot uw draadloze netwerk. Deze methode wordt niet aanbevolen, want iemand die ongeautoriseerde toegang tot uw netwerk probeert te krijgen, kan uw MAC-adressen gemakkelijk vinden en gebruiken voor toegang tot het netwerk.

MAC adres filtering is een onderdeel van de configuratie van uw draadloze router. Om MAC adres filtering in of uit te schakelen, of om een apparaat toe te voegen aan de filterlijst, moet u uw draadloze router configuratie-instellingen veranderen. Voor instructies over het veranderen van uw draadloze router configuratie-instellingen kunt u uw documentatie van de draadloze router raadplegen of contact opnemen met de fabrikant.

Nadat u uw draadloze router configuratie-instellingen opent, de volgende handelingen uitvoeren:

 • MAC adres filtering helemaal uitschakelen (aanbevolen).
 • Het MAC-adres van de printer zoeken en toevoegen aan de lijst met apparaten die toegang hebben tot uw netwerk.

Veel HP draadloze printers tonen het MAC-adres op het bedieningspaneel van de printer wanneer u op de toets Draadloos (Wireless) drukt of het pictogram Draadloos (Wireless) aanraakt op het startscherm van de printer. Als u het MAC-adres van de printer niet ziet, een Draadloos netwerk testrapport of een Netwerkconfiguratiepagina afdrukken vanaf het bedieningspaneel van uw printer. Deze rapporten kunnen meestal worden afgedrukt vanuit het menu Draadloze instellingen (Wireles Settings). Als uw printer geen display heeft of geen optie biedt om deze rapporten af te drukken, de documentatie van uw printer raadplegen om de juiste toetsencombinatie te vinden om het Draadloos netwerk testrapport of de Netwerkconfiguratiepagina af te drukken.

Printers met zowel draadloze als Ethernet-functionaliteit hebben een uniek MAC-adres van de draadloze netwerkadapter en een ander adres voor de Ethernet-netwerkadapter. Als u uw printer met een draadloze verbinding gebruikt, het draadloze MAC-adres toevoegen. Als u uw printer via een Ethernet-verbinding gebruikt, het Ethernet MAC-adres toevoegen. Als u niet zeker bent, beide toevoegen.

Hoe kan ik draadloos afdrukken zonder een draadloze router?

Als u niet beschikt over een draadloze router, kunt u toch draadloos afdrukken op uw HP-printer! Hiervoor moet u een zogenaamd "peer-to-peer" draadloos netwerk (of "ad hoc" netwerk) installeren.

Een peer-to-peer draadloos netwerk tussen uw computer en uw printer installeren:

 1. Als de printer momenteel is aangesloten op uw draadloze netwerk, moet u eerst de netwerkinstellingen van de printer terugzetten in de fabrieksinstellingen. Dit ontkoppelt uw printer van het netwerk waarop het is aangesloten. Raadpleeg de handleiding van uw printer voor aanwijzingen. Als u uw printer opnieuw wilt aansluiten op een draadloos netwerk, moet u de verbinding herstellen.
 2. Zorg ervoor dat de lampje voor draadloos van de printer aan is (een blauw lampje aan de voorkant). Als dit lampje niet brandt, de handleiding van uw printer raadplegen voor aanwijzingen.
 3. Zoek naar een lokaal draadloos netwerk met een naam die begint met "hp" of "HP". Dit draadloze netwerk wordt uitgezonden door de printer. Het zoeken naar een draadloos netwerk varieert, afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer. Raadpleeg de handleiding van uw computer voor hulp.
 4. Aansluiten op het draadloze netwerk. Het peer-to-peer-netwerk vereist geen draadloos wachtwoord. U kunt de software voor uw printer nu installeren.
 5. Wanneer gevraagd tijdens het installeren selecteert u Via het Netwerk, Netwerk, of Draadloos. De formulering is afhankelijk van de softwareversie die u installeert. De software zal uw printer via het netwerk automatisch detecteren.

Probleemoplossing
Als uw computer de netwerknaam die begint met "hp" of "HP" niet vindt, kunt u een aantal dingen controleren:

 • Reset de netwerkinstellingen van uw printer naar de fabrieksinstellingen. Raadpleeg de handleiding van uw printer voor aanwijzingen. Dit zal uw printer loskoppelen van het netwerk waarop het was aangesloten. Als u uw printer opnieuw wilt aansluiten op een netwerk, moet u de verbinding herstellen. Dit zal ook het draadloze systeem van uw printer uitschakelen, dus u moet het handmatig weer inschakelen.
 • Peer-to-peer (of ad hoc) netwerken in uw computer inschakelen. De methode om dit te doen varieert, afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer. Raadpleeg de handleiding van uw computer voor hulp.

Nadelen van peer-to-peer-netwerken

 • Uw computer kan gelijktijdig maar met één draadloos netwerk verbinding maken. Wanneer de computer op uw printer is aangesloten, kan de computer niet worden aangesloten op een draadloze router (voor bijvoorbeeld toegang tot het internet).
 • De verbinding is niet erg veilig. Standaard is er geen draadloze beveiliging. U kunt WEP-beveiliging op uw peer-to-peer-netwerk inschakelen, maar WEP is niet erg veilig.
 • Mogelijk moet u handmatig verbinding maken met het draadloze signaal van uw printer telkens als u uw computer aanzet.
 • Als uw printer Web Services (zoals PrintApps of ePrint) gebruikt, zullen deze diensten niet werken met een peer-to-peer-verbinding. Om deze diensten mogelijk te maken, moet de printer worden aangesloten op het internet via een draadloze router (een zogenaamd "infrastructuurnetwerk").

Meestal is het aansluiten van uw printer op een infrastructuurnetwerk (met een draadloze router) beter dan een peer-to-peer-verbinding. Het is waarschijnlijk betrouwbaarder, ongetwijfeld veiliger en stelt uw computer in staat gelijktijdig aangesloten te zijn op zowel het internet als uw printer.

Meer informatie over HP wireless direct

Vragen over inloggen en beveiliging

Wat moet ik doen als ik de login van mijn draadloze router vergeet?

Als u de login gegevens van uw draadloze router voor toegang tot de router configuratiepagina (gebruikersnaam en wachtwoord) vergeet, raadpleeg dan de documentatie van uw draadloze router voor de standaard login. Als u de login nooit hebt veranderd, dan zou deze moeten werken. Als u uw eigen login hebt gemaakt maar vergeet, dan moet u de documentatie van de draadloze router of de fabrikant raadplegen voor instructies over het resetten van uw login. De meeste draadloze routers hebben "reset"-toets die alle draadloze router-instellingen terugzetten in de standaardinstellingen.

Waarom zie ik meer dan één netwerknaam (SSID) vermeld?

Als uw apparaat tijdens de draadloze installatie naar draadloze netwerken in de omgeving zoekt, zal het de SSID of netwerknaam van alle draadloze netwerken die het vindt weergeven. Als u dicht bij andere huizen of bedrijven bent, ziet u waarschijnlijk een aantal SSID's. Daarom is het belangrijk dat u een persoonlijke SSID gebruikt en dat u een encryptiemethode gebruikt om uw netwerk te beschermen tegen ongewenste toegang.

Wat moet ik doen als ik mijn draadloze netwerknaam (SSID) niet weet?

Als uw router werd geleverd door uw Internet Service Provider (ISP), wordt de netwerknaam (SSID) meestal vermeld op het label van de router. U kunt ook de naam van uw draadloze netwerk (SSID) vinden op uw draadloze router. Hiervoor moet u inloggen op de configuratiepagina van uw draadloze router door eerst een webbrowser zoals Internet Explorer te openen, en vervolgens het IP-adres van de draadloze router in het adresveld van de browser invoeren (in plaats van http: / / www ...). Raadpleeg de documentatie van uw router voor het standaard IP-adres. Mogelijk wordt u gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op de draadloze router. Raadpleeg de documentatie van uw draadlose router of neem contact op met de fabrikant voor het standaard IP-adres en login van uw draadloze router en voor andere instructies voor toegant tot uw draadloze router configuratie-instellingen.

Waarom zie ik mijn netwerknaam (SSID) niet?

Als de printer tijdens de draadloze installatie draadloze netwerken in de omgeving zoekt, wordt de gevonden SSID of netwerknaam van alle draadloze netwerken. Als u de naam van uw draadloze netwerk (of SSID) niet ziet, kan het onderstaande één van de oorzaken zijn.

 • De draadloze router is mogelijk niet geconfigureerd voor SSID.
 • Uw printer staat mogelijk te ver van uw draadloze router of toeganspunt (access point). Probeer uw printer dichter bij de draadloze router te plaatsen en houd uw draadloze router zoveel mogelijk uit de buurt van muren, met name buitenmuren.
 • Uw draadloze router kan mogelijk niet worden ingeschakeld. Als uw draadloze router is ingeschakeld en redelijk dicht bij uw printer is, opniew naar draadloze netwerken zoeken, omdat de zoekresultaten kunnen variëren als gevolg van interferentie van andere elektronische apparaten zoals magnetrons en draadloze telefoons.

Als u uw draadloze netwerk niet kunt vinden, controleer de instellingen van de draadloze router voor de relevante SSID-instelling en zorg ervoor dat uitzenden (broadcasting) is ingesteld op Aan. Raadpleeg uw draadloze router documentatie of de fabrikant voor instructies over toegang tot uw draadloze router configuratie-instellingen.

Wat moet ik doen als ik mijn netwerkbeveiligingswachtwoord (WEP-sleutel of WPA/WPA2-wachtwoord) niet weet?

Als uw router werd geleverd door uw Internet Service Provider (ISP), staat het beveiligingswachtwoord meestal op het label van de router. U kunt ook uw het beveiligingswachtwoord van uw draadloze netwerk ook vinden in uw draadloze router. Hiervoor moet moet u inloggen op uw draadloze router:

 1. Open een webbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer
 2. Het IP-adres van de draadloze router invoeren in de adresbalk van de browser (in plaats van http: // www ...). Mogelijk wordt u gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op de draadloze router. Raadpleeg uw draadloze router-documentatie of de fabrikant voor het standaard IP-adres en het inloggen op uw draadloze router, en voor nadere bijzonderheden over de configuratie-instellingen van uw draadloze router

Als uw computer een Windows-besturingssysteem gebruikt en een draadloze verbinding heeft met het netwerk, download het bestand (ass een “.exe” file) en gebruik de HP Print en Scan Doctor Om uw beveiligingswachtwoord vinden, het tabblad Netwerk bovenaan selecteren en dan "Toon geavanceerde informatie" (Show advanced Info. Selecteer "Toon draadloze informatie" (Show Wireless Info) onderaan.

Waarom heb ik meer dan één WEP-sleutel, en wat is WEP-sleutel indexering?

Als u meerdere WEP-sleutels hebt, begin met de eerste sleutel want het apparaat is ingesteld om naar de eerste sleutel in de index te zoeken. WEP-sleutel indexering is een methode om meerdere WEP-sleutels te genereren met behulp van een wachtwoord. Dit is handig voor mensen die de WEP-sleutel regelmatig willen veranderen.

Waarom kan Wi-Fi Protected Setup (WPS) mijn draadloze netwerknaam en beveiligingsinstellingen veranderen?

Wi-Fi Protected Setup (WPS) gebruikt uitsluitend WPA-codering, omdat het veiliger wordt geacht. Als uw draadloze netwerk momenteel geen gebruik maakt van WPA-codering, kan het aanroepen van de WPS-modus op uw draadloze router leiden het herconfiguratie van het draadloze netwerk. Als u WPS oorspronkelijk gebruikte om het draadloze netwerk te installeren, dan hebt u al WPA-codering. Als u WPS opnieuw gebruikt om een apparaat aan uw netwerk toe te voegen, zou dit geen van uw draadloze netwerkinstellingen moeten veranderen.

Problemen met afdrukken en scannen

Waarom heb ik problemen met afdrukken, zelfs nadat mijn printer correct is aangesloten op mijn draadloze netwerk?

De printer is wellicht niet meer aangesloten op het netwerk

 • Een Draadloos netwerk testrapport (Wireless Network Test Report) afdrukken vanaf het bedieningspaneel van de printer om te controleren of er sprake is van problemen met de verbinding, aangegeven bovenaan het rapport.
 • Als het rapport geen problemen toont, probeer toegang te krijgen tot de Startpagina (Homepage) van de printer. Het IP-adres van de printer opzoeken in het rapport en invoeren in uw web browser (bijvoorbeeld Internet Explorer). Als u geen toegang hebt tot de startpagina, probeer dan de printer en de router uit en weer in te schakelen.

Het is mogelijk dat uw computer niet meer aangesloten is op hetzelfde netwerk als uw printer

 • Zorg ervoor dat uw computer is aangesloten op hetzelfde netwerk als de printer
 • De beste manier om dit te controleren is om uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer) te openen en het IP-adres van de printer in het adresveld van de browser in te voeren (bijvoorbeeld http://192.168.0.5). Dit geeft u toegang tot de "home page" van de printer (ook wel een Embedded Web Server of EWS genoemd). Deze webpagina komt rechtstreeks uit de printer. Het kunnen openen en bekijken van deze pagina bewijst dat de computer en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

Beveiligingssoftware geïnstalleerd op uw computer (firewall en anti-virus programma's) kan de communicatie blokkeren

 • Op uw computer geïnstalleerde firewall-software kan verhinderen dat u andere apparaten op uw netwerk benadert. Als u een pop-up venster ziet van uw firewall-software gerelateerd aan HP, deze programma's altijd toestemming geven voor toegang tot deze programma's.
 • Zie firewall hulp voor nadere bijzonderheden.

De computer is aangesloten op een VPN (Virtual Private Network)

 • Als uw computer gebruik maakt van een VPN-verbinding voor toegang tot een extern beveiligd netwerk, moet u VPN mogelijk uitschakelen om de printer op uw draadloze netwerk te gebruiken.

De draadloze router werkt niet correct.

 • Draadloze routers kunnen soms storingen vertonen die verholpen kunnen worden door de router uit en aan te schakelen. De draadloze router opnieuw starten door de stekker uit het stopcontact te verwijderen, 30 seconden te wachten en weer aan te sluiten.

Het IP-adres van de printer kan zijn veranderd

 • Als het IP-adres van de printer is veranderd, kan de printersoftware de printer mogelijk niet op het netwerk vinden. De onderstaande handelingen uitvoeren om de software met het gewijzigde IP-adres bij te werken met het hulpprogramma "Update IP Address" (alleen voor Windows-gebruikers):

  Voor Windows XP, Windows Vista of Windows 7:
  • Start -> Programma's -> HP -> {uw printermodel} -> Update IP Address (IP-adres bijwerken).


  Voor Windows 8/8.1:
  • Start de printersoftware vanaf het Startscherm (het pictogram voor de printermodelnaam) of met de tegel met de naam voor uw printer.
  • Selecteer (klikken of aanraken) Hulpprogramma's (Utilities) bovenin het printersoftwarescherm
  • Selecteer Update IP-adres
 • Het nieuwe IP-adres invoeren.

Wat moet ik doen als ik niet kan scannen?

Als u problemen hebt met het scannen met uw draadloze printer, kunt u op de meeste modellen als volgt te werk gaan:

 1. Gebruik het bedieningspaneel van de printer om een Draadloos Netwerk Testrapport (Wireless Netwerk Test Report) af te drukken en noteer het IP-adres van de printer.
 2. Het IP-adres van de printer in de Internet-browser van uw computer invoeren, en op Return drukken. Aan de linkerzijde van het tabblad "Informatie" vindt u in de meeste gevallen de pagina genaamd Webscan.
 3. Klik op Webscan en volg de aanwijzingen om uw document of afbeelding te scannen.

Opmerking : Mogelijk moet u eerst Webscan inschakelen via het tabblad Instellingen (Settings). Vanuit Instellingen selecteert u Beveiliging (Security) en vervolgens Beheerderinstellingen (Administration Settings). Als u een bowser-waarschuwing krijgt, selecteert u "Toch doorgaan naar de site" (continue to the site anyway) . Vervolgens Webscan inschakelen.

Hoe kan ik problemen met afdrukken en scannen met Windows 7 oplossen?

Als u een upgrade van Windows Vista naar Windows 7 hebt gedaan nadat u HP-software voor uw draadloze printer hebt geïnstalleerd, kunt u problemen ondervinden met afdrukken of scannen. HP heeft een speciale patch die voor uw HP-software kan worden gebruikt.

De Windows 7-patch downloaden en installeren:

 1. Ga met uw webbrowser naar http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/siteHome?cc=us&lc=en.
 2. Op de pagina die verschijnt, onder Stap 1, selecteert u Download drivers en software (en firmware).
 3. Onder Stap 2, het modelnummer van uw draadloze printer invoeren en op Go klikken.
 4. Op de pagina Selecteer uw besturingsysteem uw versie van Windows 7 invoeren.
 5. Op de pagina Selecteer software en drivers selecteert u HP Print Software Patch bij het upgraden van Vista naar Windows 7.
 6. Download en installeer de patch volgens de instructies van de installatie-software.

Hoe kan ik het problemen met afdrukken en scannen met Mac OS X oplossen?

Als u recentelijk een update hebt uitgevoerd van uw versie van OS X, of software voor uw draadloze printer hebt geïnstalleerde vanaf een cd die met de printer werd geleverd, is het mogelijk dat u de verkeerde versie van HP-software op uw Mac hebt geïnstalleerd.

Ga als volgt te werk om de juiste software te installeren:

 1. Open het Finder-venster en ga naar de Applicaties / Hewlett-Packard map.
 2. Open HP Uninstaller.
 3. Klik in het HP Uninstaller venster op Doorgaan.
 4. Selecteer uw printer op het scherm dat verschijnt.
 5. De control-toets, optie-toets en command-toets ingedrukt houden en op Uninstall klikken.
  • Een dialoogvenster verschijnt met de vraag of u zeker weet dat u alle HP software wilt verwijderen.
 6. Klik op Doorgaan.
 7. In het Apple menu Software Update selecteren.
 8. In het Apple menu Systeemvoorkeuren selecteren.
 9. In het Systeemvoorkeuren venster op Print en Fax of Print en Scan of Printers en Scanners klikken.
 10. In de lijst met printers aan de linkerkant van het venster selecteert u de draadloze printer in kwestie en klikt u op het minteken (-) onderaan de lijst
 11. Klik op het plusteken (+) om de printer opnieuw toe te voegen.
 12. In het venster Printer toevoegen, uw printer selecteren en op Toevoegenklikken.

Als uw draadloze printer al is aangesloten op uw draadloze router, hebt u de HP-software mogelijk niet nodig omdat de printer- en scan-driver onderdeel zijn van de nieuwere versies van OS X.

Om zeker te zijn dat u de ingebouwde drivers al hebt, het volgende pakket downloaden en installeren:
http://support.apple.com/kb/DL907   .

Als uw draadloze printer niet is aangesloten op uw draadloze router, hebt u de HP-software welllicht nodig. Ga met de webbrowser naar http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/siteHome?cc=us&lc=en.

 1. Selecteer Download drivers en software (en firmware).
 2. Het modelnummer van uw draadloze printer invoeren en op Go klikken.
 3. Op de pagine "Selecteer uw besturingssysteem" klikt u op Mac OS X.
 4. Klik vervolgens op de software voor uw versie van OS X.
 5. De software daarna downloaden en installeren volgens de installatie-instructies van de software.

Als de problemen met afdrukken of scannen aanhouden, kan het helpen om uw printer te verwijderen en opnieuw toe te voegen en/of het printingsysteem te resetten:

 1. In het Apple menu Systeemvoorkeuren selecteren.
 2. In het Systeemvoorkeuren venster op Print en Fax of Print en Scan of Printers en Scanners klikken.
 3. In de lijst met printers aan de linkerkant van het venster selecteert u de draadloze printer in kwestie en klikt u op het minteken (-) onderaan de lijst.
 4. Klik op het plusteken (+) om de printer opnieuw toe te voegen.
 5. In het venster Printer toevoegen, uw printer selecteren en op Toevoegenklikken.

Als u nog steeds problemen hebt met de printer te communiceren, dit proces herhalen en de derde stap vervangen met:
> Klik rechts (of op Control) op een willekeurige printerlijst en selecteer Reset Printing Systeem.