Vervangingsprogramma´s en terugroepacties voor producten

0

Vervangingsprogramma´s

HP werkt mee aan vrijwillige vervangingsprogramma´s voor componenten of producten met functionaliteitproblemen die echter geen veiligheidsrisico inhouden.


1

Terugroepacties

In samenwerking met de Amerikaanse Commissie voor consumentenproductenveiligheid werkt HP mee aan vrijwillige terugroepprogramma´s wanneer een defect onderdeel een potentieel veiligheidsrisico inhoudt.


11

HP-veiligheidsprogramma voor terugroeping en vervanging van notebook- en mobiele werkstationbatterijen

HP-veiligheidsprogramma voor terugroeping en vervanging van notebook- en mobiele werkstationbatterijen

In januari 2018 heeft HP een wereldwijd vrijwillig programma voor terugroeping en vervanging aangekondigd voor bepaalde notebook- en werkstationbatterijen. De mogelijk in aanmerking komende batterijen werden geleverd bij specifieke HP ProBook (64x G2 en G3, 65x G2 en G3), HP x360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360, HP 11 notebookcomputers en HP ZBook (17 G3, 17 G4 en Studio G3) mobiele werkstations die wereldwijd zijn verkocht tussen december 2015 en december 2017. Deze batterijen zijn ook verkocht als accessoires of geleverd als vervanging voor de HP ZBook Studio G4 of voor een van de hier vermelde producten via HP of een geautoriseerde serviceaanbieder. Deze batterijen kunnen oververhit raken en brand- en verbrandingsgevaar opleveren voor klanten.

Klanten dienen het gebruik van betreffende batterijen onmiddellijk te staken. Omdat veel van deze batterijen in het systeem zijn ingebouwd, kunnen deze niet door de klant worden vervangen, HP levert een BIOS-update waarmee de batterij wordt ontladen en toekomstig opladen wordt uitgeschakeld tot de batterij is vervangen. HP-klanten die onder dit programma vallen, komen in aanmerking voor een gratis vervangende batterij voor elke geverifieerde in aanmerking komende batterij.


Meer weten

10

Januari 2017 Uitbreiding van het HP-veiligheidsprogramma 2016 voor terugroeping en vervanging van notebookbatterijen – Meer batterijen betrokken

Januari 2017 Uitbreiding van het HP-veiligheidsprogramma 2016 voor terugroeping en vervanging van notebookbatterijen – Meer batterijen betrokken

HP verzoekt klanten met klem alle mogelijk betrokken producten opnieuw te controleren


In januari 2017 kondigde HP een uitbreiding aan van het in juni 2016 aangekondigde wereldwijde vrijwillige veiligheidsprogramma voor terugroeping en vervanging van bepaalde notebookbatterijen. Het programma is uitgebreid en heeft nu betrekking op meer batterijen die zijn geleverd bij dezelfde notebookproducten. De betreffende batterijen zijn tussen maart 2013 en oktober 2016 wereldwijd geleverd bij bepaalde HP-, Compaq-, HP ProBook-, HP ENVY­, Compaq Presario- en HP Pavilion-notebooks, en/of verkocht als accessoire of als reserve, of geleverd als vervanging via Ondersteuning. De batterijen kunnen oververhitten en brand- en verbrandingsgevaar opleveren voor klanten.

Het is essentieel dat klanten hun batterijen opnieuw controleren, ook als zij dit al hebben gedaan en te horen hebben gekregen dat deze producten niet betrokken zijn. Opmerking: klanten die al een vervangende batterij hebben ontvangen, zijn NIET betrokken bij deze uitbreiding. Klanten dienen het gebruik van betreffende batterijen onmiddellijk te staken. HP­klanten die onder dit programma vallen, komen in aanmerking voor een gratis vervangende batterij voor elke geverifieerde betreffende batterij.


Meer weten

2

Veiligheidsterugroep- en vervangingsprogramma netsnoer HP-notebooks

Veiligheidsterugroep- en vervangingsprogramma netsnoer HP-notebooks

Op 26 augustus 2014 kondigde HP een wereldwijd vrijwillig terugroep- en vervangingsprogramma aan in samenwerking met verschillende overheidsinstanties voor sommige netsnoeren gebruikt met AC-adapters die wereldwijd werden verdeeld bij HP- en Compaq-notebooks en mininotebooks en AC-adapters voor toebehoren zoals dockingstations. Deze netsnoeren kunnen in sommige omstandigheden oververhit raken waardoor brandgevaar en gevaar op brandwonden kunnen ontstaan. De netsnoeren waarover het gaat werden geleverd bij producten en toebehoren verkocht tussen september 2010 en juni 2012. HP-klanten die betrokken zijn bij dit programma zullen gratis een vervangnetsnoer ontvangen voor elk netsnoer waarvan is vastgesteld dat het moet worden vervangen.


Leer meer

6

Algemene Links