Persbericht: 13.03.2012

HP helpt printserviceproviders met een hogere veelzijdigheid, productiviteit en kwaliteit

Het bedrijf onthult 10 systemen voor digitaal drukken en printen, waaronder de eerste HP Indigo pers in 75cm (29-inch) formaat

Het bedrijf onthult10 systemen voor digitaal drukken en printen, waaronder de eersteHP Indigo pers in 75cm (29-inch) formaat

TEL AVIV, Israël, 13 maart2012 - HP introduceert 10 systemen voor digitaal drukken enprinten, waaronder de eerste HP Indigo pers in 75cm (29-inch)formaat en snellere HP Inkjet Web Presses. De nieuwe systemenbieden printserviceproviders een hogere veelzijdigheid,productiviteit en kwaliteit.

De verbeteringen op hetgebied van veelzijdigheid en prestaties van het nieuwe gamma helpenprintserviceproviders om voor nóg meer toepassingen in detraditionele analoge drukmarkten te profiteren van de voordelen vandigitale productie en gepersonaliseerde of aangepaste materialen teproduceren, die hun klanten een hogere toegevoegde waarde bieden.De 10 nieuwe systemen zijn:

 • Drie HP Indigo persen in 75cm (29-inch) formaat: drukpersen vande nieuwe generatie die geschikt zijn voor de productie van vrijwelalle commerciële drukorders en een veel bredere waaier aanverpakkingstoepassingen. 

 • Drie verbeterde modellen van het huidige HP Indigo portfolio,die hogere snelheden bieden in de Enhanced Productivity Mode(EPM). 

 • Drie HP inkjet webpersmodellen met hogere snelheden dankzijgeavanceerde inkt- en printkoptechnologie. 

 • Een nieuwe HP imprintoplossing met hoge snelheden voor hettoevoegen van monochrome of full-color content op materialen dievoorgedrukt zijn via offset.

Het nieuwe portfolio omvatook:

 • Een kit voor witte inkt, automatische laadunit en HP SmartStreamProduction Analyzer beheeroplossing voor HP Scitex industriëlepersen. 

 • Een reeks nieuwe HP SmartStream workflow- enafwerkingsoplossingen, HP Hiflex MIS (Management InformationSystem) en web-to-print oplossingen, en ook een uitgebreideorganisatie die diensten levert aan klanten. 

 • Nieuwe media voor de HP inkjet webperssystemen, waaronder deeerste gecoate glossy papiersoort met ColorPRO technology, eenproduct van Appleton Coated. 

 • Nieuwe partnerschapsovereenkomsten: er zijn vier nieuwe HPIndigo preferred mediapartners, namelijk Sappi, Avery Dennison,Mitsubishi en ArjoWiggins Graphics.

HP zal de nieuweoplossingen tonen op drupa 2012, dat van 3 tot en met 16 meiplaatsvindt in Düsseldorf, Duitsland. HP zal op drupa de grootsteexposant zijn voor digitale druk- en printoplossingen en zal detweede grootste stand hebben.

Op drupa 2008 introduceerdeHP niet alleen een revolutionaire kleureninkjet webpers, maar ookeen nieuwe serie HP Indigo persen en 's werelds eerste latexinktenvoor grootformaat printers. De brede marktacceptatie van dieoplossingen heeft bijgedragen tot een transformatie van degrafische industrie en een sterke groei van het aantal hoogwaardigedigitale pagina's.

Wereldwijd heeft HP nu almeer dan 60 HP inkjet webpersen geïnstalleerd, meer dan 6.000 HPIndigo persen en meer dan 10.000 HP latexsystemen. HP heeftbovendien meer dan 1 miljard dollar geïnvesteerd in onderzoek enontwikkeling voor nieuwe grafische oplossingen.

"Met de uitzonderlijkeomvang en schaal van de aankondigingen van vandaag helpen we deonomkeerbare conversie in de industrie van analoge naar digitaleproductie te versnellen", zegt Christopher Morgan, senior vicepresident, Graphics Solutions Business, HP. "Onze nieuwe digitaleoplossingen richten zich op het hart van de grafische markt envoldoen aan de hoogste eisen van wereldwijd toonaangevende merken,uitgevers en printserviceproviders."

Nieuw, groterformaat voor HP Indigo persen

Drie nieuwe HP Indigomodellen in een groter formaat stellen printserviceproviders instaat hun diensten uit te breiden met toepassingen die tot nu toeniet digitaal gedrukt konden worden. Daarnaast maken deze persenhet mogelijk om met een hogere productiviteit en rendabiliteit tedrukken om meer winst te maken.

 • De HP Indigo 10000 Digital Press is een vellenpers in 75cm(29-inch) formaat die drukt met snelheden tot 3.450 vellen per uurin full-color en tot 4.600 vellen per uur in de EnhancedProductivity Mode (EPM). De pers combineert HP Indigodrukkwaliteit, die offset evenaart, met voordelen zoals drukken mettot zeven kleurstations, dubbelzijdig drukken ensubstraatveelzijdigheid. 

 • De HP Indigo 20000 Digital Press is een pers met continue invoerdie ontworpen is voor flexibele verpakkingen. Deze drukpersproduceert resultaten van diepdrukkwaliteit op dunne films vanslechts 10 micron. De pers heeft een kopieerraam van 73,6 x 110 cmen biedt een in-line priming unit voor ongeëvenaardesubstraatveelzijdigheid. 

 • De HP Indigo 30000 Digital Press is een vellenpers die ontworpenis voor vouwkarton. Deze pers ondersteunt substraten tot 600 micronen biedt een in-line priming unit.

's Werelds snelstedigitale vellenpers

Het nieuwe model van hetparadepaardje, de HP Indigo 7600 Digital Press, heeft eentopsnelheid van 160 pagina's per minuut in de Enhanced ProductivityMode (EPM). Dat is 33 procent sneller dan de vorige topsnelheid,waardoor dit de snelste digitale vellenpers is op de markt voor hetdrukken van twee pagina's per vel.

Andere belangrijkeinnovaties zijn de automatische realtimedetectie van storingentijdens het drukken, speciale effecten op de pers voor hoogwaardigetoepassingen, zoals reliëf- en textuureffecten die preegdruksimuleren, en licht-zwarte inkt voor monochrome foto's van beterekwaliteit.

Ook nieuw zijn de volgendeHP Indigo commerciële persen:

 • De HP Indigo 5600, een verbeterde versie van de HP Indigo 5500met een hogere topsnelheid van 90 pagina's per minuut in deEnhanced Productivity Mode (EPM), een one-shot-modus voor hetdrukken op synthetische substraten, en een groteretoepassingsveelzijdigheid om meer inkomsten te genereren met eenlager totaal kostenplaatje. 

 • De HP Indigo W7250, die 33 procent sneller is met snelheden tot320 pagina's per minuut in de Enhanced Productivity Mode (EPM) entot 960 pagina's per minuut in monochroom.

De HP Indigo 7600 perswordt momenteel wereldwijd getest op zes bètalocaties en zalcommercieel verkrijgbaar zijn vanaf drupa. De HP Indigo 5600 is nuverkrijgbaar, en de HP Indigo W7250 zal verkrijgbaar zijn vanafdrupa. De meeste nieuwe kenmerken en mogelijkheden zijn via eenupgrade ook beschikbaar voor bestaande HP Indigo modellen. Zokunnen klanten hun investeringen beschermen.

MIS-, workflow- enafwerkingsoplossingen

Er zijn nieuwe oplossingenvoor geautomatiseerde in-line en near-line afwerking, waaronderspeciale afwerkingsapparatuur van HP oplossingspartners Horizon enMBO voor de HP Indigo 10000.

Er zijn ook nieuweworkflowoplossingen, waaronder HP SmartStream Production Centervoor het beheer van hoge ordervolumes via allesomvattendeproductieprocessen, en ook updates van de HP SmartStream ProductionPro DFE (digitale front-end) en HP SmartStream Director.

Om zijn aanbod van meer dan3.000 gecertificeerde mediasoorten voor HP Indigo persen uit tebreiden, heeft HP partnerschapsovereenkomsten afgesloten met viernieuwe HP Indigo preferred mediapartners: Sappi, Avery Dennison,Mitsubishi en ArjoWiggins Graphics. Deze uitbreiding biedt klanteneen nóg grotere keuze en stelt hen in staat toepassingen teproduceren waarmee ze zich kunnen onderscheiden van deconcurrentie.

Dankzij de recente overnamevan Hiflex, biedt HP nu ook Hiflex cloudgebaseerdesoftwareoplossingen, waaronder MIS- en web-to-print oplossingen. HPHiflex oplossingen zijn geschikt voor de meeste toepassingen,waaronder commercieel drukwerk, signs en displays, publishing endirect mail.

Nieuwe HP inkjetwebpersmodellen

Met druksnelheden tot 244meter per minuut in monochroom bieden de nieuwe snelle HP T410 enHP T360 Inkjet Web Press systemen hogere monochrome druksnelheden:ze zijn tot 25 procent sneller dan vorige modellen. Wat kleurbetreft, blijven deze persen druksnelheden tot 183 meter per minuutin kleur bieden. De hogere prestaties zijn te danken aan nieuwegeavanceerde inkjetprintkoptechnologie en pigmentinkten metnanotechnologie, die hogere snelheden mogelijk maken zonder in teboeten aan drukkwaliteit.

De HP T230 Inkjet Web Pressis uitgerust met de nieuwe printkoppen en inkten en levert zowel inkleur als monochroom druksnelheden tot 122 meter per minuut, metvolledige kleurdichtheid voor optimale kwaliteit.

Deze verbeteringen zullenprintserviceproviders helpen nieuwe markten te betreden en meerwinst te maken met hoogvolume toepassingen zoals het drukken vanboeken, direct marketing en transpromotioneel drukwerk. Het HPinkjet webpersportfolio heeft in die marktsegmenten al geleid toteen verschuiving naar digitaal drukken. HP's inkjet webpersenhebben samen in totaal al meer dan 10 miljard pagina's gedruktsinds de installatie van het eerste systeem in 2009.

De HP T360 en HP T410zullen naar verwachting dit najaar verkrijgbaar zijn, als nieuwesystemen of als upgrades vanaf respectievelijk de HP T350 en HPT400. De HP T230 zal naar verwachting verkrijgbaar zijn tegen heteinde van 2012. Deze pers zal ook aangeboden worden als een upgradevanaf de HP T200 pers.

HP oplossingspartnerspakken uit met nieuwe media voor de HP inkjet webpersmodellen. Zointroduceert Appleton Coated Utopia Inkjet glossy media voor directmail en publishingtoepassingen. De ColorPRO papiersoorten zijn nuuitgebreid met gecoate papiersoorten voor inkjet van Sappi enAppleton Coated, die ontworpen zijn om een superieure drukkwaliteitte realiseren met de HP inkjet webpers.

Als aanvulling op hetportfolio van HP afwerkingsoplossingen, zal Müller Martini eennieuw 1.066-mm (42 inch) SigmaLine in-line digitaalboekproductiesysteem demonstreren op drupa, dat een hogere snelheidbiedt om gelijke tred te houden met de hogere snelheid van denieuwe HP inkjet webpersmodellen.

HP oplossingspartnersintroduceren ook nieuwe in-line afwerkingsoplossingen, zoals deeerste coatingunit voor het aanbrengen van een op water gebaseerdecoating of UV-coating op een T300 serie productielijn, dieontwikkeld is door Epic Products International, het DocuVision®8600 Web Inspection System van Videk, Inc. voor inspectie van depapierbaan en het Chameleon DP 42 dynamische perforatiesysteem vanEMT International. Andere nieuwe 1.066-mm (42 inch) in-lineoplossingen zijn onder andere een Zero-Speed Splicer and TurretRewinder van MEGTEC Systems, Inc. voor het lassen en opwikkelen vande papierbaan en de RFDi Web Moisturizer van WEKO voor hetbevochtigen van de papierbaan.

HP Print ModuleSolutions

HP Print Module Solutionsbieden een kostenefficiënt, op modules gebaseerd systeem voor hettoevoegen van kleurenafbeeldingen, graphics en variabele data opvoorgedrukte documenten om zo efficiënter communicatiemateriaal teproduceren.

HP Print Module Solutionszijn verkrijgbaar in kleuren- en monochrome uitvoering en printentot 244 meter per minuut. Ze worden geleverd met completeworkflowoplossingen voor eenvoudige integratie met bestaandeapparatuur. Klanten kunnen hiermee een hogere respons realiserenvoor marketingcampagnes door het imprinten van aangepaste ofvariabele content op direct mail of transactioneel drukwerk zoalscreditcardrekeningen. Een nieuwe hechtmogelijkheid breidt hetprintbereik uit voor extra flexibiliteit en schaalbaarheid.

HP Print Module Solutionskunnen naar verwachting vanaf 1 mei besteld worden.

Nieuwe opties voorHP Scitex grootformaat persen

Er zijn nieuwe opties om deveelzijdigheid en productiviteit van HP Scitex grootformaat persente verbeteren, waaronder een kit voor witte inkt en eenautomatische laadunit voor de HP Scitex FB7500 en FB7600 IndustrialPress. Er is ook een nieuwe versie van HP SmartStream ProductionAnalyzer voor automatische bewaking van HP Scitex industriëlegrootformaat persen.
 
De kit voor witte inkt en de Hostert Automatic Loader breiden demogelijkheden uit van de HP Scitex FB7500/FB7600, HP'sflatbedprinters voor de hoogste volumes. De optionele kit steltklanten in staat te printen met witte inkten met een hoge dekking,terwijl de optionele automatische laadunit het mogelijk maaktorders stapel per stapel te produceren. HP SmartStream ProductionAnalyzer is dan weer de enige software op de markt die completedata-analyse en bewaking van de activiteiten biedt voorgrootformaat printserviceproviders.

Uitgebreide PSPServices organisatie

HP heeft ook zijnwereldwijde PSP Services organisatie uitbreid met een breedportfolio van service- en supportprogramma's om te voldoen aanbedrijfskritische behoeften en printserviceproviders te helpenefficiënter te werken.

Met HP PSP Services biedtHP klanten support op afstand via geavanceerde tools voor remotesupport of support op locatie. Daarnaast omvatten de diensten ooktalrijke trainingscursussen via het web en op locatie, en ook eenreeks diensten met een hoge toegevoegde waarde om de operationelekosten te verlagen, toepassingskansen te benutten, de uptime vansystemen te maximaliseren, en de workflow en het kleurmanagement teverbeteren.

Meer informatie isbeschikbaar op www.hp.com/go/HPPredrupa12,op www.hp.com/go/drupa,via de HP Graphic Arts Twitter feed op www.twitter.com/hpgraphicartsen via het HP Graphic Arts YouTube kanaal op www.youtube.com/hpgraphicarts.Geïnteresseerden kunnen meetwitteren of tweets volgen via dehashtag #HPdrupa.

Op 14 maart houdt HP om16.00 uur CET een webinar op www.hp.com/go/historynowwaarin het bedrijf het zal hebben over zijn nieuweaankondigingen.

(1) Het gebruik van witteinkt op de HP Scitex FB7500 industriële pers vereist de installatievan de HP Scitex FB7500 upgradekit en de HP Scitex FB7500/FB7600kit voor witte inkt.

OverHP

HP biedt nieuwemogelijkheden die mensen, bedrijven, overheden en gemeenschappen instaat stellen technologie op zinvolle wijze te gebruiken. Als 'swerelds grootste technologiebedrijf lost HP problemen van klantenop met een portfolio van oplossingen die variëren van printing- enpersonal computing-producten tot software, services enIT-infrastructuur. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ) is te vindenop http://www.hp.com.

Redactioneelcontact:

Vanessa Ribeiro, HP
+34 682 794 816  

Rosalie de Hoop
Edelman voor HP
+31 (0) 20 30 10 980
Rosalie.dehoop@edelman.com

HP Sant Cugat
HP Española S. L
Cami de Can Graells, 1-21
08174, Sant Cugat del Valles
Barcelona
Spain
www.hp.com

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.