Persbericht: 13.03.2012
Onderwerpen: Publishing

HP versnelt de conversie van analoog naar digitaal op de publishingmarkt

Nieuwe HP Indigo en inkjet webpersen leveren hogere snelheden, een bredere mediaondersteuning en een hogere beeldkwaliteit

TEL AVIV, Israël, 13 maart2012 - HP kondigt nieuwe digitale persoplossingen aan die meerflexibiliteit en een hogere productiviteit bieden omprintserviceproviders en uitgevers te helpen voldoen aan degroeiende vraag naar op maat geproduceerde, kleine oplages engepersonaliseerde publicaties.

De oplossingen zullen tezien zijn op HP's stand op de drupa beurs, die van 3 tot en met 16mei plaatsvindt in Düsseldorf, Duitsland. Nieuwe oplossingenzijn:

  • HP T360 en T410 Color Inkjet Web Presses, die hogere monochromesnelheden bieden (tot 244 meter per minuut),(1) en een HP T230Color Inkjet Web Press, die hogere snelheden in kleur biedt (tot122 meter per minuut),(2) De hogere snelheden zijn ideaal voorproductie van hogere volumes boeken. 

  • De HP Indigo W7250 Digital Press, een hoog-volume rotatiepersdie een hogere productiviteit biedt met 33 procent hogeresnelheden(3) voor productie van eenmalige en kleine tot middelgroteoplages high-end schoolboeken, tijdschriften, handleidingen enalgemene boeken in kleur. 

  • De HP Indigo 10000 Digital Press, de eerste B2-formaat digitalepers (750 x 530 mm/29.5 x 20,9 inch) die resultaten vanoffsetkwaliteit levert en geschikt is om een zeer brede waaier aanuitgeefwerk te produceren, waaronder boekkaternen. Deze pers isvolgend jaar verkrijgbaar en biedt HP Indigo's ongeëvenaardedrukkwaliteit in combinatie met uitgebreidemediaveelzijdigheid. 

  • De HP Indigo 7600 Digital Press, een vellenpers met een grotereveelzijdigheid en productiviteit, meer automatisering(4) enexclusieve speciale effecten voor het drukken van boekomslagen.

Van productie vanniche-uitgeefwerk tot mainstreamtoepassingen

De technologischeontwikkelingen benadrukken de belangrijke, veranderende rol vandrukwerk in de transformatie van de publishingmarkt. Nu e-books endigitale uitgaven van tijdschriften voor tablets de vraag naarpapieren uitgaven doen afnemen, is digitaal drukken aan hetuitgroeien tot een mainstreamoplossing voor rendabele productie vanuitgeefwerk.

Uitgevers kiezen steedsmeer voor digitaal drukken om meer van hun titels die al geruimetijd geleden verschenen zijn, rendabel te kunnen herdrukken.Bovendien voldoet digitaal drukken aan de groeiende vraag naargepersonaliseerde en nichepublicaties, zoals gepersonaliseerdekinderboeken die online besteld worden.

Al die trends zorgen samenvoor een aanzienlijke groei: het onderzoeksbureau INTERQUESTverwacht dat de digitale boekproductie tot 2015 jaarlijks met bijna30 procent zal groeien.(5)

"Het valt niet te ontkennendat de publishingmarkt aan het transformeren is en dat dietransformatie versneld wordt dankzij de continue innovatie quadigitale drukkwaliteit, productiviteit en uitgebreidemogelijkheden", zegt Christopher Morgan, senior vice president,Graphics Solutions Business, HP. "De spelers die het goed doen indeze veranderende markt, zijn bedrijven die nieuwe manieren vindenom hun klanten meerwaarde te bieden, bijvoorbeeld door deproductie- en supply chain-kosten te verminderen of door nieuwebusinessmodellen te creëren."

Minder risico's,meer winstmogelijkheden voor uitgevers qua titelbeheer

Wereldwijd zijn er al meerdan 60 HP inkjet webpersen geïnstalleerd. Toonaangevendeboekdrukkers zoals Courier Corp. in North Chelmsford,Massachusetts, Verenigde Staten, de CPI Group in Frankrijk enWebcom in Toronto, Canada, maken zelfs gebruik van meerdere HPinkjet webpersen om hun klanten op de publishingmarkt te helpen hunwinstgevendheid te vergroten.

Met hun hogeredruksnelheden tot 244 meter per minuut in monochroom, helpen de 762mm (30 inch) brede HP T360 en de 1066 mm (42 inch) brede HP T410kleureninkjet webpersen boekdrukkers de doorlooptijden te verkortenen de kosten per eenheid te verlagen zonder in te boeten aankwaliteit.

"De verbetering van dedruksnelheden tot 244 meter per minuut in monochroom maaktinkjetproductie nu aantrekkelijker dan ooit voor boekdrukkers",zegt sectoranalist Noel Ward, president van Brimstone HillAssociates. "Het draait allemaal om productiviteit enkostenbeheersing. De snellere productie in monochroom is eenwelkome aanvulling voor deze machines."

De HP T230 kleureninkjetwebpers introduceert nieuwe productiviteits- en kostenvoordelenvoor de productie van uitgeefwerk in kleur in 558-mm (22 inch)productieomgevingen. In vergelijking met zijn voorganger, de HPT200, biedt het T230 model 100 procent hogere druksnelheden tot 122meter per minuut in monochroom en kleur, en dat met dezelfde hogekwaliteit als de kwaliteit die het T200 model levert in zijnstandaard imagingmodus.

De nieuwe kenmerken enmogelijkheden van de HP T230, T360 en T410 persen zullen later ditjaar beschikbaar zijn als optionele upgrades voor bestaande HPT200, T300, T350 en T400 Color Inkjet Web Press klanten.

HP inkjet webpersenondersteunen ook nieuwe media, waaronder gecoat papier vanArjowiggins dat voor 100% vervaardigd is uit postconsumptiegerecycleerde vezels, en Utopia Inkjet Gloss van AppletonCoated.

Verder makenpapierleveranciers Metsä Board/M-Real en Arjowiggins bekend dat zein samenwerking met HP papiersoorten aan het ontwikkelen zijn diesuperieure prestaties leveren op HP kleureninkjet webpersen. HPmaakt ook bekend dat de waaier aan media met ColorPRO Technologiesvoor inkjet webpersen uitgebreid is, waardoor dat aanbod nu zowelgecoate als ongecoate papiersoorten bevat.
 
Er is nieuwe afwerkingsapparatuur, zoals de Epic WebCoat 350 vanEpic Products International voor het in-line aanbrengen van eenUV-coating of op water gebaseerde coating op HP T300 en T350productielijnen voor productie van duurzaam uitgeefwerk met eenuitstekende look-and-feel. Om het aanbod aan afwerkingsoplossingenvoor klanten uit te breiden, heeft Müller Martini, een wereldleiderin afwerkingssystemen voor drukwerk, een nieuw 1.066-mm (42 inch)SigmaLine in-line digitaal boekproductiesysteem ontwikkeld met eenhogere snelheid om gelijke tred te houden met de hogere snelheidvan de HP T410.

HP Indigo versneltde groei van digitaal op de publishingmarkt

Klanten met HP Indigodigitale persen zien meer productiekansen. Door optimaal gebruik temaken van alternatieve businessmodellen, kunnen ze nieuwe zakelijkekansen creëren en benutten in de publishingmarkt.

In 2011 groeide depublishingmarkt uit tot HP Indigo's snelst groeiende verticalesegment nu wereldwijd steeds meer toonaangevende drukkers enuitgevers profiteren van de talrijke voordelen die de persenbieden. Traditionele uitgevers bestelden meer met HP Indigogedrukte boeken, en online aanbieders van unieke en op maatgeproduceerde boeken, waaronder marktleiders zoals Blurb en Lulu,constateerden een aanhoudende groei van de vraag naar on-demandboeken die in eigen beheer uitgegeven worden en in full-colorgedrukt worden op een HP Indigo pers.

De HP Indigo W7200 DigitalPress, waarvan er intussen wereldwijd al meer dan 60 geïnstalleerdzijn, is de belangrijkste reden voor de snelle groei van het aantalmet HP Indigo gedrukte pagina's op de publishingmarkt. De meeste HPIndigo W7200 klanten gebruiken hun pers uitsluitend voor deproductie van uitgeefwerk, waaronder kleurintensieve kookboeken,kinderboeken, schoolboeken, uitgaven voor leerkrachten, enwetenschappelijke, technische en medische publicaties.

HP heeft dit platform mettopprestaties nu verbeterd. Het resultaat daarvan is de HP IndigoW7250 Digital Press, die een Enhanced Productivity Mode (EPM) biedtom de productiviteit te verhogen met 33 procent hogeredruksnelheden in kleur.(6)

De HP Indigo W7250 is injuni verkrijgbaar. Zijn hogere snelheden in full-color verminderende kosten per pagina en verhogen tegelijkertijd het aantalgeproduceerde pagina's per ploeg. Deze voordelen versnellen deconversie van offset naar digitaal op de markt voor boekdruk doorprintserviceproviders in staat te stellen meer titels rendabel inhoge kwaliteit en kleur te produceren op een digitale pers.

Het nieuwe 340 mm (13,4inch) brede HP Indigo W7250 model is ontworpen om tot 10 miljoenA4-/Letter-pagina's per maand in full-color te produceren. De persbiedt de uitzonderlijke kwaliteit en productiviteit die nodig zijnvoor specifieke hoog-volume productie van uitgeefwerk. Net zoals deHP Indigo W7200 biedt ook het HP Indigo W7250 model een in-linepriming unit voor media, die ervoor zorgt dat de pers compatibel ismet vrijwel alle standaard ongecoate of gecoate offsetmedia.

HP Indigo W7200 gebruikerskunnen de nieuwe Enhanced Productivity Mode (EPM) en andereverbeteringen van het HP Indigo W7250 model toevoegen aan hun persvia een optionele upgrade, die deze zomer beschikbaar zal zijn.

Beter boekendrukken en binden met de B2-formaat HP Indigo 10000

De vellenpers HP Indigo10000 Digital Press, die begin 2013 verkrijgbaar zal zijn, zal devoordelen van het digitaal drukken met HP Indigo voor resultatenvan echte offsetkwaliteit combineren met een B2-formaat. Diecombinatie zal productie van vrijwel elk type order vooruitgeefwerk mogelijk maken.

In zijn standaardproductiemodus drukt de HP Indigo 10000 tot 3.450 vellen per uur invier kleuren, terwijl de pers in de Enhanced Productivity Mode(EPM) een 33 procent hogere productiviteit kan leveren metsnelheden tot 4.600 vellen per uur in kleur. Naast het drukken vankaternen of grotere inslagschema's voor meerdere pagina's voorboeken in standaardformaten, ondersteunt de pers met zijnB2-velformaat ook efficiënte productie van boeken die bedoeld zijnom plat te liggen, koffietafelboeken en grote stofomslagen.

Het B2-formaat van de pershelpt printserviceproviders ook efficiënt boeken instandaardformaten op langlopend papier te drukken en binden om tevoldoen aan de hoge verwachtingen van uitgevers op het gebied vanbindkwaliteit. De HP Indigo 10000 ondersteunt bovendieninslagschema's voor katernen van 8 en 16 pagina's, waardoor de persook geschikt is voor de boekbindmethoden die veelprintserviceproviders vandaag gebruiken voor katernen die ze viaoffset drukken.

HP kondigt ook twee in-lineof near-line afwerkingsmogelijkheden aan voor de HP Indigo 10000.De ene oplossing, een katernvouwmachine van MBO, helptprintserviceproviders de inschiet voor boekbindwerk te elimineren.Deze oplossing automatiseert het inrichten voor het vouwen vankaternen volledig. De vouwmachine biedt printserviceproviders ookhet voordeel van continue productiviteit dankzij automatischeherconfiguratie voor verwerking van de verschillende formaten vanopeenvolgende orders die gedrukt worden..

De andere nieuweafwerkingsoplossing, de Horizon SmartStacker, is eenslitter-/vergaar-/stapelunit die automatisch gesorteerde gestapeldeboekblokken produceert, die klaar zijn voor het binden.

Hogereproductiviteit in A3-formaat, met nieuwe effecten voorboekomslagen

HP lanceert de HP Indigo7600 Digital Press, die voortbouwt op het succes van de HP Indigo7000 serie vellenoplossingen. Deze pers combineert een hogereproductiviteit met meer automatisering en een grotereveelzijdigheid. In zijn standaard productiemodus drukt de HP Indigo7600 tot 120 A4-/Letter-pagina's per minuut, terwijl de pers in deEnhanced Productivity Mode (EPM) een 33 procent hogereproductiviteit levert met snelheden tot 160 pagina's perminuut.(7)

De HP Indigo 7600, diecommercieel verkrijgbaar zal zijn vanaf drupa 2012, helptprintserviceproviders ook boekomslagen van hoge kwaliteit tecreëren met behulp van nieuwe speciale effecten, waaronder:

  • Reliëfdruk met behulp van meerdere lagen inkt om beelden tecreëren met een hoogteverschil van tot 50 micron ten opzichte vanhet vel. 

  • Textuureffect voor verhoogde of verdiepte preging van het velmet een vorm die in minder dan drie minuten aangemaakt wordt op depers. 

  • Digitale watermerken, een mogelijkheid waarmeeprintserviceproviders specifieke glanzende effecten kunnen creërenom zich te onderscheiden van de concurrentie.

Voor professionelefotoboeken en andere projecten met zwart-witfoto's biedt de HPIndigo 7600 pers grijswaarden van hogere kwaliteit met behulp vanstandaard proceszwarte inkt en een nieuwe optionele Light Blackinkt in een dubbeltoon drukproces.(8)

De HP Indigo 7600 persbiedt ook volledig geautomatiseerde afwerking met behulp van hetPageReady systeem van Lasermax Roll Systems, een in-line ofnear-line snij-/vergaar-/stapelunit.

Nieuwe versies vanSmartStream tools tillen workflows voor digitale productie vanuitgeefwerk naar een hoger niveau

Er zijn nieuwe HPSmartStream oplossingen en workflowoplossingen van leden van het HPSmartStream Solutions Partner programma voor HP Indigo persen,waaronder:

  • HP SmartStream Production Center, een nieuwproductiebeheersysteem dat het hoofd biedt aan de uitdagingen vanhet produceren en leveren van grote aantallen orders in kleineoplages. Dit systeem helpt gebruikers de doorlooptijd te verkortenen meer winst te maken. Production Center, dat later dit jaarverkrijgbaar zal zijn, integreert meerdere orderstromen, geeftgedetailleerde end-to-end realtime-informatie weer over de statusvan de productie op de werkvloer, en stelt printserviceproviders instaat de voortgang en prioriteit van orders te beheren. 

  • Versie 5 van HP SmartStream Production Pro Print Server, eenDFE-oplossing (digitale front-end) die HP Indigo 10000 B2-formaattoepassingen en andere hoog-volume toepassingen ondersteunt met eenmulti-RIP-architectuur die de orderverwerking aanzienlijk versneltmet verbeterde mogelijkheden om orders in batch te verwerken en testroomlijnen.(9) De server biedt een via het internet toegankelijkegebruikersinterface voor het beheer van complexe printservertakenen biedt nieuwe functies voor automatische aanmaak vanICC-profielen per substraat en instellingen voor afwerking. 

  • De nieuwste versies van de HP SmartStream Director web-to-printoplossing, HP SmartStream Designer voor ontwerp en impositie metondersteuning voor variabele data, en de HP SmartStream ProductionAnalyzer oplossing voor persbewaking.

Meer informatie isbeschikbaar op www.hp.com/go/HPPredrupa12,op www.hp.com/go/drupa,via de HP Graphic Arts Twitter feed op www.twitter.com/hpgraphicartsen via het HP Graphic Arts YouTube kanaal op www.youtube.com/hpgraphicarts.Geïnteresseerden kunnen meetwitteren of tweets volgen met dehashtag #HPdrupa.

Op 14 maart houdt HP om16.00 uur CET een webinar op www.hp.com/go/historynowwaarin het bedrijf het zal hebben over zijn nieuweaankondigingen.

(1) Vergeleken metdruksnelheden in monochroom voor de HP T300, T350 en T400kleureninkjet webpersen.
(2) Vergeleken met druksnelheden in kleur voor de HP T200kleureninkjet webpers.
(3) Vergeleken met de snelheid van vierkleurendruk met de HP IndigoW7200 pers.
(4) Vergeleken met de HP Indigo 7500 Digital Press.
(5) INTERQUEST, 2012.
(6) De snelheden worden verhoogd van maximaal 240A4-/Letter-pagina's per minuut (2 per vel) (tot 29,87 meter perminuut) tot maximaal 320 pagina's per minuut (2 per vel) (tot 39,9meter per minuut) in de Enhanced Productivity Mode.
(7) Vergeleken met de snelheid van vierkleurendruk met de HP Indigo7500 pers. De snelheden worden verhoogd van maximaal 120A4-/Letter-pagina's per minuut (tot 3.200 vellen van 330 x 482mm/13 x 19 inch per uur) in vier kleuren tot maximaal 160 pagina'sper minuut (tot 4.800 vellen per uur) in de Enhanced ProductivityMode.
(8) Vergeleken met andere HP Indigo persmodellen die alleen HPElectroInk proceszwart gebruiken.
(9) Vergeleken met vorige versies van de HP SmartStream ProductionPro Print Server.

OverHP

HP biedt nieuwemogelijkheden die mensen, bedrijven, overheden en gemeenschappen instaat stellen technologie op zinvolle wijze te gebruiken. Als 'swerelds grootste technologiebedrijf lost HP problemen van klantenop met een portfolio van oplossingen die variëren van printing- enpersonal computing-producten tot software, services enIT-infrastructuur. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ) is te vindenop http://www.hp.com.

Redactioneelcontact:

Vanessa Ribeiro, HP
+34 682 794 816  

Rosalie de Hoop
Edelman voor HP
+31 (0) 20 30 10 980
Rosalie.dehoop@edelman.com

HP Sant Cugat
HP Española S. L
Cami de Can Graells, 1-21
08174, Sant Cugat del Valles
Barcelona
Spain
www.hp.com

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.