Persbericht: 04.05.2012

Wing Hung gaat 's werelds eerste HP Indigo 10000 Digital Press installeren

Baanbrekende B2-formaat digitale pers helpt Wing Hung zijn snelle succesvolle overstap naar digitale technologie voor speciale verpakkingsoplossingen verder uit te breiden

DÜSSELDORF, Duitsland, 3mei 2012 - HP maakt bekend dat een van zijn snelst groeiendedigitale drukpersklanten in Azië, de Wing Hung Group, 's wereldseerste HP Indigo 10000 Digital Press zal installeren. DezeB2-formaat vellenpers (750 x 530 mm/29,5 x 20,9 inch) maakt nieuwetoepassingen mogelijk en helpt printserviceproviders hunproductiviteit te verhogen.

Wing Hung, dat zijnhoofdkantoor heeft in Hongkong, zal de pers in het najaar van 2012installeren in zijn vestiging in Dongguan, China. Het bedrijf zalde eerste bètagebruiker zijn van het nieuwe platform van degrotere, B2-formaat persen die HP introduceert op drupa. De drupabeurs vindt van 3 tot en 16 mei plaats in Düsseldorf,Duitsland.

"We verwelkomen dezekans om de eerste bètalocatie te zijn voor de HP Indigo 10000 en wewaarderen het vertrouwen dat men in ons stelt", zegt John Lau,chairman, Wing Hung Group. "Het B2-formaat biedt ons talrijkenieuwe mogelijkheden qua efficiëntie en qua orders die we voorheenniet op digitale persen konden produceren."

Voordeel halen uitde bewezen voordelen van HP Indigo persen
De overeenkomst met Wing Hung om de pers te installeren volgt opzijn snelle conversie naar digitaal drukken met HP Indigotechnologie. Het bedrijf levert speciale verpakkingsoplossingen,waaronder opgezette en vouwdozen, insteekkaarten, verpakkingen voorspeciale uitgaven, gepersonaliseerde fotoproducten, luxewenskaartenen geurkaarten.

Om de efficiëntie van zijnleveringsketen te verhogen, installeerde Wing Hung twee HP Indigodigitale persen in 2009. In de afgelopen drie jaar heeft hetbedrijf zes extra HP Indigo persen geïnstalleerd, waaronder deeerste HP Indigo 7500 Digital Presses in Azië.

De HP Indigo technologiestelt Wing Hung in staat zijn diensten beter af te stemmen op dedigitale systemen die zijn klanten gebruiken voor voorraadbeheer enleveringsketenbeheer. Dat maakt slimmer voorraadbeheer mogelijk.Het formaat van de nieuwe HP Indigo 10000 komt overeen met hetcourante B2-formaat van veel van de analoge offsetpersen van WingHung. Zo kunnen orders in een handomdraai gemigreerd worden vanoffset naar digitale productie om een snelle doorlooptijd terealiseren voor spoedorders.

De HP Indigo 10000 biedteen ongeveer dubbel zo hoge productiviteit als de huidige HP Indigopersmodellen, waardoor deze pers Wing Hung zal helpen om nog meertoepassingen digitaal te drukken.

De migratie van meerdrukorders naar HP Indigo digitale oplossingen biedt een oplossingvoor verschillende aspecten van de leveringsketen van WingHung:

  • Vermindert het werk en bespaart kosten door het elimineren vanplaatvervaardiging in de prepressfase; 

  • Bespaart opslag- en verzendkosten dankzij print-on-demand; 

  • Vermindert de milieu-impact en voorkomt kosten in verband met deinschiet bij het inrichten van offsetapparatuur en de verwijderingvan verouderde opgeslagen producten die niet meer geschikt zijnvoor gebruik.

"Met de installatie vande HP Indigo 10000 begeeft Wing Hung zich in een nieuwe categorievan digitaal drukken van hogere volumes. Hiermee voldoet het aan debehoefte van zijn klanten aan innovatieve brand marketing", zegtAlon Bar-Shany, vice president en general manager, Indigo division,HP. "Wing Hung's snelle overstap naar HP Indigo weerspiegelt wat wemomenteel in heel Azië zien: steeds meer vooruitstrevende bedrijvenkiezen voor kwalitatief hoogwaardige digitale druk met HP Indigo omeen betere kostenefficiëntie, doorlooptijd en relevantie terealiseren dan met massaproductie via offset."

De marktacceptatie van HPIndigo oplossingen in de APJ-regio (Azië/Pacific en Japan) bereiktnieuwe recordniveaus, nu steeds meer grafische professionalsgebruikmaken van HP Indigo. De groei van het aantal met HP Indigogedrukte pagina's in de regio bedroeg in 2011 37 procent tenopzichte van 2010. Verpakkingstoepassingen vormen een van de snelstgroeiende segmenten voor HP Indigo in de APJ-regio. Fabrikanten diegevestigd zijn in Azië, stimuleren deze groei door zich te wendentot verpakkingsleveranciers met HP Indigo apparatuur om zo hunleveringsketen te vereenvoudigen zonder in te boeten aandrukkwaliteit.

HP Indigo kwaliteitin B2-formaat
Het 10000 model is de eerste B2-formaat HP Indigo digitale pers enwordt op drupa voor het eerst getoond aan het publiek. Deze pers,die begin 2013 verkrijgbaar zal zijn, drukt met snelheden tot 3.450vellen per uur in vier kleuren en tot 4.600 vellen per uur in deEnhanced Productivity Mode (EPM).

De HP Indigo 10000combineert drukkwaliteit die offset evenaart, met voordelen zoalsdrukken met tot zeven kleurstations, dubbelzijdig drukken ensubstraatveelzijdigheid. Het 10000 model kan drukken op meer dan2.500 media die momenteel gecertificeerd zijn voor gebruik op HPIndigo vellenpersen. Dat maakt de pers ideaal voor tal vanhoogwaardige toepassingen, waaronder commercieel drukwerk, specialefotoproducten, uitgeefwerk en direct mail.

Meer informatie over depers en HP's complete portfolio van digitale oplossingen op drupais beschikbaar op www.hp.com/go/HPdrupa12,op www.hp.com/go/drupa,via de HP Graphic Arts Twitter feed op www.twitter.com/hpgraphicartsen via het HP Graphic Arts YouTube kanaal op www.youtube.com/hpgraphicarts.Geïnteresseerden kunnen meetwitteren of de tweets volgen met dehashtag #HPdrupa.

OverHP
HP biedt nieuwe mogelijkheden die mensen, bedrijven, overheden engemeenschappen in staat stellen technologie op zinvolle wijze tegebruiken. Als 's werelds grootste technologiebedrijf lost HPproblemen van klanten op met een portfolio van oplossingen dievariëren van printing- en personal computing-producten totsoftware, services en IT-infrastructuur. Meer informatie over HP(NYSE: HPQ) is te vinden op http://www.hp.com.

Redactioneelcontact

Vanessa Ribeiro, HP
+34 682 794 816  

Ben Dodson
Bespoke voor HP
+44 (0)1737 215 200
ben@bespoke.co.uk

HP Sant Cugat
HP Española S. L
Cami de Can Graells, 1-21
08174, Sant Cugat del Valles
Barcelona
Spain
www.hp.com

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.