HP 3D-printmedia

De MDK stelt bedrijven die hun materialen wensen te certificeren in staat om snel de spreidbaarheid en de compatibiliteit met HP Multi Jet Fusion 3D-printers van 3D-poeder te testen voordat ze materialen bij HP indienen om deze te laten testen. Marktleiders zoals DSM en Dow Chemical behoren tot de meer dan 50 bedrijven die actief samenwerken met HP's unieke MDK.

Het Vision System-accessoire werkt samen met de MDK en maakt het mogelijk nieuwe materialen die nog in ontwikkeling zijn te testen. Materiaalleveranciers kunnen gemakkelijk de eigenschappen van nieuwe materialen beoordelen en meten door de analyse van testcoupons te automatiseren.

"HP staat aan het hoofd van de evolutie van 3D-printen, van prototypes tot aan productie en SIGMADESIGN begrijpt hoe belangrijk elke stap van het productieproces is op deze weg. Materialen vormen de kern van succesvolle productie en de combinatie van HP's open platform en het vermogen om voxelniveaucontrole te bewerkstelligen zal helpen de digitale transformatie van deze multibiljoen-dollarmarkt te versnellen.

Veel grote en kleine bedrijven beschikken niet over de interne capaciteit om hun visie op 3D-printen zo snel en breed uit te voeren als ze zouden wensen. We zijn er trots op dat we tools van topklasse, zoals de MDK, en diepgaande ontwerpexpertise bieden voor ondernemingen die nu klaar zijn om te innoveren met HP Multi Jet Fusion-technologie."

Bill Huseby, president en CEO, SIGMADESIGN

Dit 325 vierkante meter grote lab biedt 3D-partners een scala aan apparatuur en expertise om materiaalinnovatie en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen een vliegende start te geven en snel uit te voeren. Dit is noodzakelijk om de groei en adoptie van 3D-printtechnologieën te versnellen.

"Wij brengen de toonaangevende materiaalbedrijven samen en stellen deze in staat om actief en innovatief te werk te gaan."

Dr. Tim Weber, hoofd van het Open Applications and Materials Lab

1. Op basis van interne testen en openbare gegevens voor oplossingen die in april 2016 op de markt waren. Kostenanalyse op basis van: prijs van de standaardconfiguratie van de oplossingen, prijs van benodigdheden en onderhoudskosten voor door de fabrikant aanbevolen onderhoud. Kostencriteria: gedurende 1 jaar, 5 dagen per week 1,4 vol buildcompartiment met onderdelen van 30 cm3 printen met een pakdichtheid van 10%, in snelle printmodus met HP 3D High Reusability PA 12 materiaal en gebruikmaking van het door de fabrikant aangeraden hergebruikpercentage voor materiaal, en printen onder bepaalde buildomstandigheden en met een bepaalde onderdelengeometrie.

2. Gebaseerd op gebruik van de aanbevolen pakdichtheid is er een hoge herbruikbaarheid van overtollig poeder. Liters verwijst naar de grootte van de materiaalcontainer, niet naar het volume van het materiaal. Materialen worden afgemeten in kilogrammen.

3. Gebaseerd op gebruik van de aanbevolen pakdichtheden en in vergelijking met Selective Laser Sintering-technologie (SLS) is er een uitstekende herbruikbaarheid zonder in te boeten op mechanische prestaties. Getest volgens ASTM D638, ASTM D256, ASTM D790 en ASTM D648 en met gebruik van een 3D-scanner voor maatnauwkeurigheid. De tests zijn gecontroleerd met statistische procescontroles.

4. Getest volgens ASTM D638, ASTM D256 en ASTM D648 met HDT bij verschillende belastingen met een 3D-scanner voor dimensionale stabiliteit. De tests zijn gecontroleerd met statistische procescontroles.

5. Onderdelen in kleur alleen van toepassing bij gebruik van de HP Jet Fusion 580 Color 3D-printer.

6. Algemene beschikbaarheid van TPU-materiaal verwacht voor eind 2019.

7. De enige voorwaarden voor de verkoop van de HP 3D-printer zijn voorwaarden die vermeld staan in een schriftelijke verkoopovereenkomst. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag worden opgevat als aanvullende garantie of aanvullende bindende voorwaarden. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document en de hierin vermelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De Gecertificeerde 3D-materialen voor HP Jet Fusion zijn niet ontworpen, geproduceerd of getest door HP voor inachtneming van de juridische vereisten en ontvangers zijn er zelf verantwoordelijk voor te bepalen of Vestosint 3D Z2773 geschikt is voor hun doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot toepassingen die direct of indirect in contact komen met voedingsstoffen.

8. HP ontwerpt, fabriceert en verkoopt geen Girbau-producten en biedt hiervoor ook geen garantie. HP is van mening dat deze informatie correct is op basis van de huidige stand van de wetenschappelijke kennis en de datum van bekendmaking. Echter voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, DOET HP UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, OVER NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL (ZELFS ALS HP ZICH VAN EEN DERGELIJK DOEL BEWUST IS) MET BETREKKING TOT ALLE GEGEVEN INFORMATIE. Behalve in de mate dat deze uitsluiting bij wet verboden is, is HP niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van of vertrouwen op deze informatie, welke zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Ontvangers van Girbau-producten zijn verantwoordelijk voor het bepalen of deze producten compatibel zijn met HP Jet Fusion 3D producten, waarbij naleving van de toepasselijke wetten en regelgeving wordt verzekerd, en dienen zich bewust te zijn van andere gezondheids- of veiligheidsoverwegingen met betrekking tot het gebruik en opslag van het product.

9. HP 3D High Reusability PA 11 3D, gegevens met dank aan NACAR

10. HP 3D High Reusability PA 12 Glass Beads 3D, gegevens met dank aan NACAR

11. BASF UltrasintTM 3D TPU011, gegevens met dank aan HP – BASF

12. HP 3D High Reusability CB PA 12, gegevens met dank aan Addit-ion