0

RETNINGSLINJER FOR AKSEPTABEL BRUK

Disse retningslinjene for akseptabel bruk ("RAB") er en del av bruksvilkårene ("Vilkår for bruk av webstedet") som styrer din bruk av ethvert websted (et "Websted") kontrollert av HP Inc. og deres datterselskaper og tilknyttede selskaper (sammen "HP"). Ord med store bokstaver i disse RAB er definert i bruksvilkårene for denne Nettsiden med mindre HP gir en definisjon her. Disse RAB beskriver måtene du ikke er autorisert til å bruke noe Websted på, eventuelle Materialer (som definert i bruksvilkårene for denne nettsiden) som vises på disse Webstedene og alle tjenester og produkter som tilbys fra ethvert Websted ("Tjenestene").

Med mindre du har skriftlig godkjennelse fra HP som sier noe annet, er du ikke autorisert til å bruke Webstedet på noen av følgende måter (disse er bare eksempler og listen under er ikke en komplett liste over alt du ikke har lov til å gjøre):


 • Overtredelse av lokale, statlige, nasjonale, utenlandske eller internasjonale vedtekter, bestemmelser, regler, kjennelser, avtaler eller lover (hver en "Lov");
 • På måter som vi mener er uanstendig, villedende, pornografisk, vulgært, injurierende, ærekrenkende, støtende eller på annen måte upassende;
 • På måter som krenker eller på andre måter trenger seg inn på andres rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, intellektuell eiendom eller eiendomsrett til noen andre;
 • På måter som oppfordrer til eller fører til ulovlig aktivitet;
 • På måter som forfølger, sjikanerer eller skader noen;
 • På måter som parodierer en person eller en entitet eller på andre måter uriktig fremstiller ditt forhold til en person eller en entitet;
 • På måter som modifiserer, forandrer, reparerer eller på annet vis lager avledede verker av noen programvare som er inkludert i Tjenestene (bortsett fra i den utstrektning av programvare som er inkludert i Tjenestene gis til Kunden under en separat lisens som eksplisitt tillater å lage avledede verker);
 • Bortsett fra som tillatt i lokale lover, på måter som deprogrammerer, tar fra hverandre eller dekompilerer Tjenestene eller programvaren inkludert i Tjenestene;
 • På måter som forstyrrer noe Websted eller noen Tjenester eller servere eller nettverk forbundet med Tjenestene;
 • Ved bruk av høyvolums automatiserte verktøy (inkludert roboter, spiders, scripts eller andre lignende måter for innsamling og innhenting av data på) for å besøke noe Websted eller noen Tjenester eller andre kontoer, datasystemer eller nettverk forbundet med Tjenestene (hver et "System");
 • Forsøk på å få uautorisert tilgang til noen deler av Tjenestene eller noe System, enten gjennom hacking, passorduthenting eller andre metoder;
 • Overtredelse av sikkerheten eller integriteten til et system.

1

OVERVÅKNING OG HÅNDHEVELSE

Selv om de ikke er pålagt å etterforske, kan HP:


 • Etterforske overtredelser av disse RAB eller misbruk av noe websted eller tjeneste;
 • Etterforske og bidra til å unngå sikkerhetstrusler, bedrageri eller andre ulovlige, ondskapsfulle eller upassende aktivitet;
 • Fjerne, hindre adgang til eller endre noe innhold eller ressurser som HP anser som brudd på RAB eller andre avtaler HP har med deg; eller
 • Avbryte eller avslutte bestemmelser for Tjenestene til deg for bruk som utgjør brudd på disse RAB eller andre avtaler HP har med deg.

Det er opp til HP å bestemme om en Brukerinnsending på et Websted eller Tjeneste er forbudt. Alle Brukerinnsendinger som gis til HP eller handlinger som gjøres via din konto, enten de gis eller utføres av deg selv eller noen som er involvert i din forretningsvirksomhet (sånn som dine ansatte, leverandører eller kunder og sluttbrukere) er ditt eneansvar.

HP kan rapportere enhver aktivitet som de mistenker at overtreder noen lov eller bestemmelse til behørige politimyndigheter, regulatorer eller andre behørige tredjeparter. HPs rapportering kan inkludere innlevering av passende informasjon som du måtte ha oppgitt. HP kan også samarbeide med behørige politimyndigheter, regulatorer eller andre behørige tredjeparter for å hjelpe til med etterforskningen og forfølgelse av ulovlig adferd ved å gi informasjon om nettverk og systemer relatert til påståtte brudd på disse RAB.

RAPPORTER OVERTREDELSER

Kunder kan rapportere overtredelser av disse RAB til cloudsupport@hp.com.

KONTAKT OSS

Hvis Kunden har spørsmål eller forslag angående disse RAB, kan HP kontaktes på cloudsupport@hp.com.

Tilbake til toppen
21

Related links: