Samsung 1 år etter garanti utskifting av deler MX7 MFP

#U9XT6PE

  • Avansert utskifting av deler
  • Levering av deler neste virkedag[1]
  • Ekstern problemdiagnostikk og kundestøtte
  • Rabatt på foretrukne deler

Samsung 1 år etter garanti utskifting av deler MX7 MFP

#U9XT6PE

  • Avansert utskifting av deler
  • Levering av deler neste virkedag[1]
  • Ekstern problemdiagnostikk og kundestøtte
  • Rabatt på foretrukne deler

Spesifikasjoner

Støttetype
Varighet
Svartid
Dekningsvindu
Tjenestested
Tjenestemetode
Logistikkalternativer
Garantidekning
Care Pack-type

[1]Servicenivåene og svartidene kan variere avhengig av geografisk område. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av de gjeldende HP-vilkår og -betingelser som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.