HP ZBook x360 sett med spisser for aktiv penn

#4WW10AA

  • HP ZBook x360 sett med spisser for aktiv penn
  • 4WW10AA
  • Støtt skrive- og tegneopplevelsen med HP aktiv penn eller HP oppladbar aktiv penn ved å ha byttespisser tilgjengelig med HP ZBook x360 pennespissettet for aktiv penn. Den har 10 erstatningsspisser og en pinsett for å fjerne en slitt piss fra pennen.

Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

HP ZBook x360 sett med spisser for aktiv penn

#4WW10AA

  • HP ZBook x360 sett med spisser for aktiv penn
  • 4WW10AA
  • Støtt skrive- og tegneopplevelsen med HP aktiv penn eller HP oppladbar aktiv penn ved å ha byttespisser tilgjengelig med HP ZBook x360 pennespissettet for aktiv penn. Den har 10 erstatningsspisser og en pinsett for å fjerne en slitt piss fra pennen.

Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

Spesifikasjoner

Vekt
Fysiske mål (B x D x H)
Innhold i esken
Garanti

Det faktiske produktet kan avvike fra bildet som vises. © Opphavsrett 2019 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Windows er enten et registrert varemerke eller varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.