HP 5 år reisetjeneste, neste virkedag på stedet med uhellsbeskyttelse kun for Gen 2 bærbar PC

#UQ829E

  • Global service der du reiser
  • Ekstern problemdiagnostikk og kundestøtte
  • Vi tar med delene.
  • Standard åpningstid der du er

HP 5 år reisetjeneste, neste virkedag på stedet med uhellsbeskyttelse kun for Gen 2 bærbar PC

#UQ829E

  • Global service der du reiser
  • Ekstern problemdiagnostikk og kundestøtte
  • Vi tar med delene.
  • Standard åpningstid der du er

Spesifikasjoner

Støttetype
Ekstra støttealternativ
Varighet
Svartid
Dekningsvindu
Tjenestested
Tjenestemetode
Garantidekning
Care Pack-type

Servicenivåene og svartidene kan variere avhengig av geografisk område. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av de gjeldende HP-vilkår og -betingelser som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.