HP Penn Funksjoner
Nyeste N-trig-teknologi
Presisjonstips
Endeløse muligheter
Blekk til tekst
Knapper som kan tilpasses
Ingen ekstra programvare kreves
Enkel lagring
Lang batteridriftstid

Med opptil 18 måneders batterilevetid er det ingen grunn til å bekymre seg for at den skal dø under opprettingen.[2]

[1] Funksjoner kan kreve programvare eller andre tredjepartsprogrammer for å oppnå den beskrevne funksjonaliteten. Appene selges separat.

[2] Faktisk batterilevetid varierer med bruk og miljøforhold, og blir normalt kortere med tiden.

Det faktiske produktet kan avvike fra bildet som vises. © Opphavsrett 2019 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Windows er enten et registrert varemerke eller varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

[3] Windows® er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Faktisk produkt kan variere fra bildet som vises.