Hva er HPs BSR (bindende selskapsregler)

0

Bindende selskapsregler

HPs BSR er et rammeverk for overholdelse av personvern som består av en bindende avtale, forretningsprosesser og policyer, opplæring og retningslinjer som er godkjent av datavernmyndighetene i de fleste EU-medlemslandene. Med en slik godkjenning kan HP overføre personlige opplysninger om europeiske ansatte og kunder til andre medlemmer ("HP-personopplysninger") i den globale gruppen av HP-selskaper i samsvar med EUs datavernlover.


1

Klikk her for å se en fullstendig beskrivelse av HPs BCR-er på engelsk.

3

HPs BSR er del av HPs kontinuerlige forpliktelse til å beskytte personlige opplysninger og stå til ansvar for eventuelle feil eller feilbehandling av personlige opplysninger. Hvis du ønsker mer informasjon om HPs BSR eller ønsker å utøve noen av rettighetene dine, kan du kontakte HPs personvernkontor via koblingen Tilbakemelding – personvern nedenfor.


Tilbakemelding – personvern

5

Relaterte lenker: