Spillfamilien

$$list_links_tagline$$

1. Ultra-HD (QHD)-innhold kreves for å vise QHD-bilder.

2. Bare inkludert på utvalgte sku-er.

3 Kompatibel med Windows®-baserte PC-er med Thunderbolt™ 3-port.

4. Funksjonstilgjengelighet avhenger av produkt.

5. Krever maskinvareenheten OMEN Accelerator.

6. Kun på utvalgte modeller. Endring av klokkefrekvens og/eller spenning kan: (i) redusere systemstabiliteten og levetiden til systemet, prosessoren og andre systemkomponenter; (ii) føre til at prosessoren og andre systemkomponenter svikter; (iii) forårsake reduksjon i systemets ytelse; (iv) forårsake ekstra oppheting eller andre skader; og (v) påvirke systemets dataintegritet. HP og Intel har ikke testet, og gir ingen garanti for, bruk av prosessoren utover spesifikasjonene. HP og Intel har ikke testet og gir ingen garanti for, bruken av andre systemkomponenter utover bransjestandardspesifikasjoner. HP og Intel tar ikke ansvar for at prosessoren og andre systemkomponenter, inkludert bruk med endrede klokkefrekvens og/eller spenning, er egnet til et bestemt formål.

© 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel-logoen, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside-logoen, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi og Xeon Inside er varemerker for Intel Corporation i USA og/eller andre land.

NVIDIA®, GeForce® og NVIDIA® -logoen er varemerker og/eller registrerte varemerker tilhørende NVIDIA® Corporation i USA og i andre land.