OMEN bærbare PC-er

OMEN bærbare PC-er

1. 17''-modellen stopper ved NVIDIA® GeForce® GTX™ 1070. 15''-modellen stopper ved NVIDIA® GeForce® GTX™ 1060.

2. Multi-core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere avhengig av programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.

3. Basert på HPs interne testing med CrystalDiskMark-referanseprogramvare. Ytelsen er sekvensielt raskere (kun lesing) sammenlignet med en tradisjonell harddisk på 5400 o/min.

4. For harddisker er 1 GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 35 GB av systemdisken er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.

5. Minnemengden varierer i henhold til konfigurasjon.

6. Vekten er avhengig av konfigurasjon.

7. 4K-innhold kreves for å vise bilder i full 4K. Full HD-innhold kreves for å vise bilder i full HD.

8. Alle ytelsesspesifikasjonene representerer de som typisk gis av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

9. Trådløst tilgangspunkt og Internett-forbindelse er nødvendig. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellige fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter.

10. Thunderbolt 3-sertifisert URB Type-C er tilgjengelig på OMEN bærbar PC 15''-modeller som er konfigurert med NVIDIA® GeForce® GTX™ 1060

11. Thunderbolt 3-sertifisert URB Type-C er tilgjengelig på OMEN bærbar PC 17''-modeller som er konfigurert med NVIDIA® GeForce® GTX™ 1060, NVIDIA® GeForce® GTX™ 1070 og AMD Radeon™ RX580-grafikk

12. NVIDIA® GeForce® GTX™ 1060 termisk løsning vist. Faktisk termisk visning er avhengig av konfigurasjon.


Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel-logoen, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside-logoen, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi og Xeon Inside er varemerker for Intel Corporation i USA og/eller andre land.

Du finner informasjon om DTS-patenter på http://patents.dts.com Ikon for ekstern kobling. Produsert på lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, og DTS og symbolet sammen, er registrerte varemerker og HEADPHONE:X og DTS HEADPHONE:X er varemerker for DTS, Inc. © DTS, Inc.

Med enerett.

Logoer for NVIDIA, GeForce, Surround og NVIDIA er varemerker og/eller registrerte varemerker for NVIDIA Corporation i USA og i andre land.

DisplayPort™ og DisplayPort™-logoen er varemerker som tilhører Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre land.

USB Type-C™ og USB-C™ er varemerker for USB Implementers Forum.