27 % av organisasjoner opplevde en ekstern sikkerhetstrussel rettet mot skrivere i løpet av det siste året1

Se hvordan sikkerhetsstrategiene dine kan måle seg mot dem, i Printer Security: The New IT Imperative, Basert på en 2018-undersøkelse gjennomført av Spiceworks.

Registrer deg for å få tilgang til denne rapporten med resultater fra undersøkelser samt ekspertråd om sikring av skriverinfrastrukturen.

CTA

Kun 30 % mener at skrivere er svært utsatt for sikkerhetstrusler/-brudd1. Det er på tide å ta skriversikkerhet på alvor.

Fyll ut og send inn skjemaet nedenfor for å få tilgang til rapporten.

Påkrevd *

Ja Nei

Utover denne forespørselen, godtar du at HP kontakter deg med tilbud, støtteoppdateringer og nyheter om arrangementer, spesielt tilpasset dine behov? Hvis ja, oppgi under hvordan HP kan kontakte deg. *
Ja Nei
Ja Nei
HP respekterer personvernet ditt

Når du har sendt inn registreringen, vil du motta oppfølgende kommunikasjon fra HP i forbindelse med denne registreringen. Hvis du ønsker å se HPs fullstendige personvernerklæring, kan du klikke her. Finn ut mer om hvordan verktøy for automatisk datainnsamling gjør opplevelsen skreddersydd for deg.

1. Spørreundersøkelse av 501 IT-ansvarlige ved firmaer med minst 250 ansatte i Nord-Amerika, Europa, Midtøsten, Afrika, Asia-Stillehavet og Kina, utført av Spiceworks på vegne av HP i mai–juni 2018.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.